Melen Hükümeti Bakanlar Kurulu 22.05.1972-15.04.1973

Başbakan

Ferit MELEN (C. S. Üyesi, Van, MGP)

Devlet Bakanı

Doğan KİTAPLI (Samsun, AP)

Devlet Bakanı

İsmail Hakkı ARAR (İstanbul, CHP)

Devlet Bakanı

Zeyyat BAYKARA (TBMM dışından)

Devlet Bakanı

İlhan ÖZTRAK (TBMM dışından)

Adalet Bakanı

Hasan Fehmi ALPASLAN (C. S. Üyesi, Artvin, MGP)

Milli Savunma Bakanı

Mehmet İZMEN (C. S. Kontenjan Üyesi)

İçişleri Bakanı

Ferit KUBAT (TBMM dışından)

Dışişleri Bakanı

Ümit Haluk BAYÜLKEN (TBMM dışından)

Maliye Bakanı

Ziya MÜEZZİNOĞLU (TBMM dışından, sonra Senatör)

Milli Eğitim Bakanı

Ahmet Sabahattin ÖZBEK (TBMM dışından)

Bayındırlık Bakanı

Mukadder ÖZTEKİN (C. S. Üyesi, Adana, CHP)

Ticaret Bakanı

Mehmet Naim TALU (C. S. Kontenjan Üyesi)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Ali Mesut EREZ (Kütahya, AP)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Kemal DEMİR (Bolu, CHP)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Haydar ÖZALP (Niğde, AP)

Tarım Bakanı

İlyas KARAÖZ (C. S. Üyesi, Muğla, AP)

Ulaştırma Bakanı

Rıfkı DANIŞMAN (Erzurum, AP)

Çalışma Bakanı

Ali Rıza UZUNER (Trabzon, CHP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mehmet Nuri KODAMANOĞLU (Niğde, CHP)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Erol Yılmaz AKÇAL (Rize, AP)

İmar ve İskan Bakanı

Hayrettin Turgut TOKER (Ankara, AP)

Köyişleri Bakanı

Necmi SÖNMEZ (TBMM dışından)

Orman Bakanı

Selahattin İNAL (TBMM dışından)

Gençlik ve Spor Bakanı

Ali Adnan KARAKÜÇÜK (C. S. Üyesi, Maraş, AP)