II. Erim Hükümeti Bakanlar Kurulu 11.12.1971-22.05.1972

Başbakan

İsmail Nihat ERİM (C. S. Kontenjan Üyesi)

Devlet Bakanı

Ali İhsan GÖĞÜŞ (Gaziantep)

Devlet Bakanı

Doğan KİTAPLI (Samsun)

Devlet Bakanı

İlhan ÖZTRAK (TBMM dışından)

Devlet Bakanı

İlyas KARAÖZ (C. S. Üyesi, Muğla)

Adalet Bakanı

Suat BİLGE (TBMM dışından)

Milli Savunma Bakanı

Ferit MELEN (C. S. Üyesi, Van)

İçişleri Bakanı

Ferit KUBAT (TBMM dışından)

Dışişleri Bakanı

Ümit Haluk BAYÜLKEN (TBMM dışından)

Maliye Bakanı

Sait Naci ERGİN (C. S. Kontenjan Üyesi)

Milli Eğitim Bakanı

İsmail Hakkı ARAR (İstanbul)

Bayındırlık Bakanı

Mukadder ÖZTEKİN (C. S. Üyesi, Adana)

Ticaret Bakanı

Mehmet Naim TALU (TBMM dışından)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Ali Mesut EREZ (Kütahya)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Cevdet AYKAN (TBMM dışından)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Haydar ÖZALP (Niğde)

Tarım Bakanı

Orhan DİKMEN (TBMM dışından)

Ulaştırma Bakanı

Rıfkı DANIŞMAN (Erzurum)

Çalışma Bakanı

Ali Rıza UZUNER (Trabzon)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Nezih DEVRES (TBMM dışından)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Erol Yılmaz AKÇAL (Rize)

İmar ve İskan Bakanı

Serbülent BİNGÖL (TBMM dışından)

Orman Bakanı

Selahattin İNAL (TBMM dışından)

Köyişleri Bakanı

Necmi SÖNMEZ (TBMM dışından)

Gençlik ve Spor Bakanı

Ali Adnan KARAKÜÇÜK (C. S. Üyesi, Maraş)