I. Erim Hükümeti Bakanlar Kurulu 26.03.1971-11.12.1971

Başbakan

İsmail Nihat ERİM (Bağımsız MilletVekili, Kocaeli)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sadi KOÇAŞ (Konya)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Atilla KARAOSMANOĞLU (TBMM dışından)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ali Mesut EREZ (Kütahya) 03.12.1971-11.12.1971

Devlet Bakanı

Mehmet ÖZGÜNEŞ (C. S. Üyesi)

Devlet Bakanı

Doğan KİTAPLI (Samsun) 26.03.1971-13.10.1971

Adalet Bakanı

İsmail Hakkı ARAR (İstanbul)

Milli Savunma Bakanı

Ferit MELEN (C. S. Üyesi, Van)

İçişleri Bakanı

Hamdi ÖMEROĞLU (TBMM dışından)

Dışişleri Bakanı

Osman OLCAY (TBMM dışından)

Maliye Bakanı

Sait Naci ERGİN (TBMM dışından)

Milli Eğitim Bakanı

Şinasi OREL (TBMM dışından)

Bayındırlık Bakanı

Cahit KARAKAŞ (Zonguldak) 26.03.1971-10.11.1971

Mukadder ÖZTEKİN (C. S. Üyesi, Adana) 10.11.1971-11.12.1971

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı

İsmail Hamit Özer DERBİL (TBMM dışından, C.S. Üyesi)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Ayhan ÇİLİNGİROĞLU (TBMM dışından)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Türkan AKYOL (TBMM dışından)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Haydar ÖZALP (Niğde)

Tarım Bakanı

Orhan DİKMEN (TBMM dışından)

Ulaştırma Bakanı

Haluk ARIK (TBMM dışından) 26.03.1971-29.09.1971

Selahattin BABÜROĞLU (TBMM dışından) 13.10.1971-27.10.1971

Cahit KARAKAŞ (Zonguldak) 10.11.1971-11.12.1971

Çalışma Bakanı

Atilla SAV (TBMM dışından) 26.03.1971-13.10.1971

Atilla SAV 27.10.1971-11.12.1971

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mehmet İhsan TOPALOĞLU (Giresun) 26.03.1971-29.09.1971

Atilla SAV (TBMM dışından) 13.10.1971-27.10.1971

Nezih DEVRES (TBMM dışından) 10.11.1971-11.12.1971

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Erol Yılmaz AKÇAL (Rize)

İmar ve İskan Bakanı

Selahattin BABÜROĞLU (TBMM dışından) 26.03.1971-13.10.1971

Selahattin BABÜROĞLU (TBMM dışından) 27.10.1971-11.12.1971

Köyişleri Bakanı

Cevdet AYKAN (TBMM dışından)

Orman Bakanı

Selahattin İNAL (TBMM dışından)

Gençlik ve Spor Bakanı

Sezai ERGUN (Konya)

Kültür Bakanı

Talat HALMAN (TBMM dışından) 14.07.1971-11.12.1971