II. Demirel Hükümeti Bakanlar Kurulu 03.11.1969-06.03.1970

Başbakan

Süleyman DEMİREL (Isparta)

Devlet Bakanı

Refet SEZGİN (Çanakkale)

Devlet Bakanı

Süleyman Hüsamettin ATABEYLİ (Erzincan)

Devlet Bakanı

Gürhan TİTREK (C. S. Üyesi, Çankırı) 03.11.1969-21.01.1970

Devlet Bakanı

Mehmet Turhan BİLGİN (Erzurum)

Adalet Bakanı

Yusuf Ziya ÖNDER (Sivas)

Milli Savunma Bakanı

Ahmet TOPALOĞLU (Adana)

İçişleri Bakanı

Haldun MENTEŞEOĞLU (C.S. Üyesi, Muğla)

Dışişleri Bakanı

İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL (C. S. Üyesi, Bursa)

Maliye Bakanı

Ali Mesut EREZ (Kütahya)

Milli Eğitim Bakanı

Orhan OĞUZ (Eskişehir)

Bayındırlık Bakanı

Turgut Yaşar GÜLEZ (C. S. Üyesi, Bolu)

Ticaret Bakanı

Ahmet DALLI (Bursa) 03.11.1969-07.01.1970

Gürhan TİTREK (C. S. Üyesi, Çankırı) 21.01.1970-06.03.1970

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ahmet İhsan BİRİNCİOĞLU (Trabzon)

Tarım Bakanı

Mehmet İlhami ERTEM (Edirne)

Ulaştırma Bakanı

Nahit MENTEŞE (Aydın)

Çalışma Bakanı

Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir)

Sanayi Bakanı

Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sabit Osman AVCI (Artvin)

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Necmettin CEVHERİ (Urfa)

İmar ve İskan Bakanı

Mehmet Hayrettin NAKİBOĞLU (Kayseri)

Köyişleri Bakanı

Turhan KAPANLI (C .S. Üyesi, Ankara)

Orman Bakanı

Hüseyin ÖZALP (Samsun)

Gençlik ve Spor Bakanı

İsmet SEZGİN (Aydın)