Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

I. Demirel Hükümeti Bakanlar Kurulu 27.10.1965-03.11.1969

Bakanlar Kurulu

Başbakan

Süleyman DEMİREL (Isparta)

Devlet Bakanı

Nevzat Cihat BİLGEHAN (Balıkesir)

Devlet Bakanı

Refet SEZGİN (Çanakkale) 27.10.1965-03.04.1967

Süleyman Hüsamettin ATABEYLİ (Erzincan) 03.04.1967-03.11.1969

Devlet Bakanı

Mehmet Kamil OCAK (Gaziantep) 27.10.1965-28.05.1969

Devlet Bakanı

Ali Fuat ALİŞAN (Samsun) 27.10.1965-03.04.1967

Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 03.04.1967-03.11.1969

Devlet Bakanı

Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir) 03.04.1967-03.11.1969

Adalet Bakanı

Hasan DİNÇER (Konya) 27.10.1965-01.08.1969

Hidayet AYDINER (C. S. Üyesi, Bağımsız) 01.08.1969-03.11.1969

Milli Savunma Bakanı

Ahmet TOPALOĞLU (Adana)

İçişleri Bakanı

Mehmet Faruk SÜKAN (Konya) 27.10.1965-01.08.1969

Salih Ragıp ÜNER (C. S. Üyesi, Bağımsız) 01.08.1969-03.11.1969

Dışişleri Bakanı

İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL (C. S. Üyesi, Bursa)

Maliye Bakanı

Mehmet İhsan GÜRSAN (İzmir) 27.10.1965-02.11.1966

Nevzat Cihat BİLGEHAN (Balıkesir) 14.11.1966-03.11.1969

Milli Eğitim Bakanı

Orhan DENGİZ (Uşak) 27.10.1965-03.04.1967

Mehmet İlhami ERTEM (Edirne) 03.04.1967-03.11.1969

Bayındırlık Bakanı

İbrahim Etem ERDİNÇ (C. S. Üyesi, Kütahya) 27.10.1965-03.04.1967

Orhan ALP (Ankara) 03.04.1967-03.11.1969

Ticaret Bakanı

Mustafa Macit ZEREN (C. S. Üyesi, Amasya) 27.10.1965-02.11.1966

Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 2.11.1966-03.04.1967

Ahmet TÜRKEL (Bursa) 03.04.1967-03.11.1969

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Edip SOMUNOĞLU (C. S. Üyesi, Erzurum) 27.10.1965-03.04.1967

Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri) 03.04.1967-03.11.1969

Gümrük ve Tekel Bakanı

İbrahim TEKİN (Adana) 27.10.1965-10.12.1968

Nahit MENTEŞE (Aydın) 10.12.1968-03.11.1969

Tarım Bakanı

Bahri DAĞDAŞ (Konya) 27.10.1965-12.08.1969

Ali Mesut EREZ (Kütahya) 12.08.1969-03.11.1969

Ulaştırma Bakanı

Seyfi ÖZTÜRK (Eskişehir) 27.10.1965-03.04.1967

Mehmet Saadettin BİLGİÇ (İstanbul) 03.04.1967-01.08.1969

Mehmet İZMEN (C. S. Üyesi, Giresun, Bağımsız) 01.08.1969-03.11.1969

Çalışma Bakanı

Ali Naili ERDEM (İzmir) 27.10.1965-06.12.1968

Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 16.12.1968-03.11.1969

Sanayi Bakanı

Mehmet TURGUT (Bursa)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

İbrahim DERİNER (T.B.M.M. dışından) 27.10.1965-03.04.1967

Refet SEZGİN (Çanakkale) 03.04.1967-03.11.1969

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Nihad KÜRŞAD (İzmir)

İmar ve İskan Bakanı

Haldun MENTEŞEOĞLU (C. S. Üyesi, Muğla)

Köyişleri Bakanı

Sabit Osman AVCI (Artvin) 27.10.1965-03.04.1967

Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 03.04.1967-16.12.1968

Mehmet Selahattin KILIÇ (Samsun) 16.12.1968-03.11.1969

Orman Bakanı

Sabit Osman AVCI (Artvin) 11.08.1969-03.11.1969

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.