IX. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu  
25.06.1962-25.12.1963

Başbakan

Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya, CHP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ekrem ALİCAN (Sakarya, YTP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Hasan DİNÇER (Afyonkarahisar, CKMP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turhan FEYZİOĞLU (Kayseri, CHP)

Devlet Bakanı

Hıfzı Oğuz BEKATA (C.S. Üyesi, Ankara, CHP) 25.06.1962-18.10.1962

Ali Şakir AĞANOĞLU (Trabzon, CHP) 01.11.1962-17.06.1963

Vefik PİRİNÇÇİOĞLU (Diyarbakır, CHP) 17.06.1963-25.12.1963

Devlet Bakanı

Raif AYBAR (Ankara, YTP)

Devlet Bakanı

Necmi ÖKTEN (Çorum, Bağımsız)

Adalet Bakanı

Abdülhak Kemal YÖRÜK (Ankara, CKMP)

Milli Savunma Bakanı

Mehmet İlhami SANCAR (İstanbul, CHP)

İçişleri Bakanı

Kemal Sahir KURUTLUOĞLU (C.S. Kontenjan Üyesi) 25.06.1962-10.10.1962

Hıfzı Oğuz BEKATA (C. S. Üyesi, Ankara, CHP) 18.10.1962-08.10.1963

İlyas SEÇKİN (Ankara, CHP) 22.10.1963-25.12.1963

Dışişleri Bakanı

Feridun Cemal ERKİN (TBMM dışından)

Maliye Bakanı

Ferit MELEN (TBMM dışından)

Milli Eğitim Bakanı

Şevket Raşit HATİPOĞLU (Manisa, CHP) 25.06.1962-12.06.1963

İbrahim Hulusi ÖKTEM (Bursa, CHP) 12.06.1963-25.12.1963

Bayındırlık Bakanı

İlyas SEÇKİN (Ankara, CHP) 25.06.1962-22.10.1963

Arif Hikmet ONAT (Ordu, CHP) 22.10.1963-25.12.1963

Ticaret Bakanı

Mehmet Muhlis ETE (Ankara, CHP) 25.06.1962-17.06.1963

Ahmet OĞUZ (İstanbul, CKMP) 17.06.1963-25.12.1963

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Yusuf AZİZOĞLU (Diyarbakır, YTP) 25.06.1962-27.11.1963

Fahrettin Kerim GÖKAY (İstanbul, YTP) 27.11.1963-25.12.1963

Gümrük ve Tekel Bakanı

Orhan ÖZTRAK (Tekirdağ, CHP)

Tarım Bakanı

Mehmet İZMEN (C.S. Üyesi, Giresun, YTP)

Ulaştırma Bakanı

Rıfat ÖÇTEN (C.S. Üyesi, Sivas, YTP) 25.06.1962-10.06.1963

İhsan Şeref DURA (Kastamonu, Bağımsız) 13.06.1963-25.12.1963

Çalışma Bakanı

Bülent ECEVİT (Ankara, CHP)

Sanayi Bakanı

Fethi ÇELİKBAŞ (Burdur, CHP)

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı

Celal Tevfik KARASAPAN (C.S. Üyesi, Afyonkarahisar, CKMP) 25.06.1962-17.06.1963

Nurettin ARDIÇOĞLU (Elazığ, CKMP) 17.06.1963-19.07.1963

Turizm ve Tanıtma Bakanı

Nurettin ARDIÇOĞLU (Elazığ, CKMP) 19.07.1963-25.12.1963

İmar ve İskan Bakanı

Fahrettin Kerim GÖKAY (İstanbul, YTP) 25.06.1962-27.11.1963

Mehmet Hayri MUMCUOĞLU (Tekirdağ, Bağımsız) 27.11.1963-25.12.1963