VIII. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu 20.11.1961-25.06.1962

Başbakan

Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya, CHP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ali Akif EYİDOĞAN (C. S. Üyesi, Zonguldak, AP)

Devlet Bakanı

Turhan FEYZİOĞLU (Kayseri, CHP)

Devlet Bakanı

Avni DOĞAN (Kastamonu, CHP) 20.11.1961-23.05.1962

Hıfzı Oğuz BEKATA (C.S. Üyesi, Ankara, CHP) 23.05.1962-25.06.1962

Devlet Bakanı

Necmi ÖKTEN (Çorum, AP)

Devlet Bakanı

Nihat SU (Antalya, AP)

Adalet Bakanı

Kemal Sahir KURUTLUOĞLU (C.S. Kontenjan üyesi)

Milli Savunma Bakanı

Mehmet İlhami SANCAR (İstanbul, CHP)

İçişleri Bakanı

Ahmet TOPALOĞLU (Adana, AP)

Dışişleri Bakanı

Selim Rauf SARPER (İstanbul, CHP) 20.11.1961-26.03.1962

Feridun Cemal ERKİN (TBMM dışından) 26.03.1962-25.06.1962

Maliye Bakanı

Osman Şefik İNAN (Çanakkale, CHP)

Milli Eğitim Bakanı

Mehmet Hilmi İNCESULU (Çorum, CHP)

Bayındırlık Bakanı

Mehmet Emin PAKSÜT (Ankara, CHP)

Ticaret Bakanı

Mehmet İhsan GÜRSAN (İzmir, AP)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Süleyman Suat SEREN (C.S. Üyesi, Isparta, AP)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Şevket PULATOĞLU (C.S. Üyesi, Trabzon, AP)

Tarım Bakanı

Ali Cavit ORAL (Adana, AP)

Ulaştırma Bakanı

Mustafa Cahit AKYAR (C.S. Üyesi, Denizli, AP)

Çalışma Bakanı

Bülent ECEVİT (Ankara, CHP)

Sanayi Bakanı

Fethi ÇELİKBAŞ (Burdur, CHP)

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı

Kamran EVLİYAOĞLU (Samsun, AP)

İmar ve İskan Bakanı

Mehmet Muhittin GÜVEN (İstanbul, AP)