II. Gürsel Hükümeti Bakanlar Kurulu
05.01.1961- 20.11.1961

Başbakan

Cemal GÜRSEL

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Muharrem İhsan KIZILOĞLU 04.02.1961-02.03.1961

Fahri ÖZDİLEK 02.03.1961-20.11.1961

Devlet Bakanı

Mehmet Hayri MUMCUOĞLU 05.01.1961-26.08.1961

Hasan Adnan ERZİ 26.08.1961-20.11.1961

Devlet Bakanı

Ali Nasır ZEYTİNOĞLU 05.01.1961-04.02.1961

Sıtkı ULAY 02.03.1961-20.11.1961

Adalet Bakanı

Ekrem TÜZEMEN 05.01.1961-17.08.1961

Kemal TÜRKOĞLU 17.08.1961-20.11.1961

Milli Savunma Bakanı

Muzaffer ALANKUŞ 05.01.1961-03.07.1961

İçişleri Bakanı

Muharrem İhsan KIZILOĞLU 05.01.1961-04.02.1961

Ali Nasır ZEYTİNOĞLU 04.02.1961-20.11.1961

Dışişleri Bakanı

Selim Rauf SARPER

Maliye Bakanı

Mustafa Kemal KURDAŞ

Milli Eğitim Bakanı

Turhan FEYZİOĞLU 05.01.1961-07.02.1961

Ahmet TAHTAKILIÇ 02.03.1961-20.11.1961

Bayındırlık Bakanı

Ali Mukbil GÖKDOĞAN 05.01.1961-23.08.1961

Ticaret Bakanı

Mehmet BAYDUR

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Salih Ragıp ÜNER

Gümrük ve Tekel Bakanı

Fethi AŞKIN

Tarım Bakanı

Osman TOSUN

Ulaştırma Bakanı

Mehmet Orhan MERSİNLİ

Çalışma Bakanı

Ahmet TAHTAKILIÇ 05.01.1961-02.03.1961

Cahit TALAS 02.03.1961-20.11.1961

Sanayi Bakanı

Şahap KOCATOPÇU 05.01.1961-14.04.1961

İhsan SOYAK 29.04.1961-20.11.1961

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı

Mustafa Cihat BABAN 05.01.1961-29.08.1961

Kemal Sahir KURUTLUOĞLU 02.09.1961-20.11.1961

İmar ve İskan Bakanı

Fehmi YAVUZ 05.01.1961-06.02.1961

Mehmet Rüştü ÖZAL 06.02.1961-20.11.1961