I. Gürsel Hükümeti Bakanlar Kurulu  
30.05.1960-05.01.1961

Devlet Başkanı, Başvekil ve Milli Müdafaa Vekili

Cemal GÜRSEL

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Fahri ÖZDİLEK 22.10.1960-05.01.1961

Devlet Vekili

Mustafa Amil ARTUS 30.05.1960-27.08.1960

Ali Nasır ZEYTİNOĞLU 06.09.1960-05.01.1961

Devlet Vekili

Osman Şefik İNAN 30.05.1960-27.08.1960

Mehmet Hayri MUMCUOĞLU 06.09.1960-05.01.1961

Adliye Vekili

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 30.05.1960-27.08.1960

Mustafa Amil ARTUS 27.08.1960-05.01.1961

Dahiliye Bakanı

Muharrem İhsan KIZILOĞLU

Hariciye Bakanı

Selim Rauf SARPER

Maliye Bakanı

Ekrem ALİCAN 30.05.1960-26.12.1960

Mustafa Kemal KURDAŞ 26.12.1960-05.01.1961

Maarif Bakanı

Fehmi YAVUZ 30.05.1960-27.08.1960

Bedrettin TUNCEL 10.09.1960-05.01.1961

Milli Müdafaa Bakanı

Fahri ÖZDİLEK 09.06.1960-22.10.1960

Hüseyin ATAMAN 22.10.1960-05.01.1961

Nafıa Bakanı

Daniş KOPER 30.05.1960-27.08.1960

Ali Mukbil GÖKDOĞAN 12.09.1960-05.01.1961

Ticaret Bakanı

Cihat İREN 30.05.1960-27.08.1960

Mehmet BAYDUR 06.09.1960-05.01.1961

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanı

Nusret KARASU 30.05.1960-27.08.1960

Salih Ragıp ÜNER 06.09.1960-05.01.1961

Gümrük ve İnhisarlar Bakanı

Fethi AŞKIN

Ziraat Bakanı

Feridun ÜSTÜN 30.05.1960-27.08.1960

Osman TOSUN 29.08.1960-05.01.1961

Münakalat Bakanı

Sıtkı ULAY

Çalışma Vekili

Cahit TALAS 30.05.1960-27.08.1960

Mehmet Raşit BEŞERLER 06.09.1960-05.01.1961

Sanayi Bakanı

Muhtar ULUER 30.05.1960-27.08.1960

Şahap KOCATOPÇU 06.09.1960-05.01.1961

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı

Zühtü TARHAN 30.05.1960-27.08.1960

İmar ve İskan Bakanı

Orhan KUBAT 30.05.1960-27.08.1960

Fehmi YAVUZ 27.08.1960-05.01.1961