V. Menderes Hükümeti Bakanlar Kurulu  
25.11.1957-27.05.1960

Başvekil

Adnan MENDERES (İstanbul)

Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı

Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 25.11.1957-19.01.1958

Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı

Medeni BERK (Niğde) 11.12.1959-27.05.1960

Devlet Vekili

Samet AĞAOĞLU (Manisa) 08.02.1958-04.09.1958

Ahmet Haluk ŞAMAN (Bursa) 04.09.1958-12.06.1959

Devlet Vekili

Emin KALAFAT (Çanakkale) 25.11.1957-04.09.1958

Abdullah AKER (İzmir) 04.09.1958-14.12.1959

Devlet Vekili

Muzaffer KURBANOĞLU (Manisa) 25.11.1957-01.11.1959

Yusuf İzzet AKÇAL (Rize) 01.11.1959-27.05.1960

Adliye Vekili

Esat BUDAKOĞLU (Balıkesir) 25.11.1957-03.04.1960

Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı) 03.04.1960-27.05.1960

Milli Müdafaa Vekili

Şemi ERGİN (Manisa) 25.11.1957-19.01.1958

İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 19.01.1958-27.05.1960

Dahiliye Vekili

Namık GEDİK (Aydın)

Hariciye Vekili

Fatin Rüştü ZORLU (Çanakkale)

Maliye Vekili

Hasan POLATKAN (Eskişehir)

Maarif Vekili

Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı) 25.11.1957-08.06.1959

Mehmet Atıf BENDERLİOĞLU (Yozgat) 09.12.1959-27.05.1960

Nafıa Vekili

İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 25.11.1957-19.01.1958

Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 19.01.1958-27.05.1960

Ticaret Vekili

Abdullah AKER (İzmir) 25.11.1957-04.09.1958

Hayrettin ERKMEN (Giresun) 04.09.1958-27.05.1960

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Lütfi KIRDAR (İstanbul)

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Hadi HÜSMAN (İstanbul)

Ziraat Vekili

Nedim ÖKMEN (Gaziantep)

Münakalat Vekili

Fevzi UÇANER (İzmir) 25.11.1957-18.09.1958

Muzaffer KURBANOĞLU (Manisa) 01.11.1959-09.12.1959

Şemi ERGİN (Manisa) 09.12.1959-27.05.1960

Çalışma Vekili

Hayrettin ERKMEN (Giresun) 25.11.1957-04.09.1958

Ahmet Haluk ŞAMAN (Bursa) 12.06.1959-27.05.1960

Sanayi Vekili

Samet AĞAOĞLU (Manisa) 25.11.1957-08.02.1958

İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 10.07.1958-01.09.1958

Ahmet Sebati ATAMAN (Zonguldak) 14.12.1959-27.05.1960

Basın - Yayın ve Turizm Vekili

İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 25.11.1957-10.07.1958

Ali Server SOMUNCUOĞLU (Sinop) 10.07.1958-17.02.1959

İmar ve İskan Vekili

Medeni BERK (Niğde) 25.11.1957-11.12.1959

Hayrettin ERKMEN (Giresun) 11.12.1959-27.25.1960

Koordinasyon Vekili

Ahmet Sebati ATAMAN (Zonguldak) 10.07.1958-14.12.1959

Abdullah AKER (İzmir) 14.12.1959-27.05.1960