IV. Menderes Hükümeti Bakanlar Kurulu
09.12.1955-25.11.1957

Başbakan

Adnan MENDERES (İstanbul)

Devlet Vekili

Mehmet Cemil BENGÜ (Ordu)

Devlet Vekili

Şemi ERGİN (Manisa) 09.12.1955-28.07.1957

Fatin Rüştü ZORLU (Çanakkale) 28.07.1957-25.11.1957

Devlet Vekili

Emin KALAFAT (Çanakkale)

Devlet Vekili

Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı)

Adliye Vekili

Hüseyin Avni GÖKTÜRK (Niğde)

Milli Müdafaa Vekili

Adnan MENDERES (İstanbul) Vekalet

Şemi ERGİN (Manisa) 28.07.1957-25.11.1957

Dahiliye Vekili

İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 09.12.1955-12.10.1956

Namık GEDİK (Aydın) 12.10.1956-25.11.1957

Hariciye Vekili

Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul) 09.12.1955-20.06.1956

Maliye Vekili

Nedim ÖKMEN (Maraş) 09.12.1955-24.08.1956

Hasan POLATKAN (Eskişehir) 03.12.1956-25.11.1957

Maarif Vekili

Ahmet ÖZEL (Sivas) 09.12.1955-12.04.1957

Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 12.04.1957-25.11.1957

Nafıa style='font-family: Verdana'> Vekili

Mehmet Muammer ÇAVUŞOĞLU (İzmir) 9.12.1955-12.10.1956

İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 12.10.1956-25.11.1957

İktisat ve Ticaret Vekili

Fahrettin ULAŞ (İstanbul) 9.12.1955-13.04.1956

Zeyyat MANDALİNCİ (Muğla) 7.05.1956-30.11.1956

Abdullah AKER (İzmir) 30.11.1956-25.11.1957

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Nafiz KÖREZ (Manisa)

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Hadi HÜSMAN (İstanbul)

Ziraat Vekili

Esat BUDAKOĞLU (Balıkesir)

Münakalat Vekili

Arif DEMİRER (Afyonkarahisar)

Çalışma Vekili

Mehmet Mümtaz TARHAN (Ankara)

İşletmeler Vekili

Samet AĞAOĞLU (Manisa) 09.12.1955-02.09.1957

Sanayi Vekili

Samet AĞAOĞLU (Manisa) 02.09.1957-25.11.1957