III. Menderes Hükümeti Bakanlar Kurulu
17.05.1954-09.12.1955

Başvekil

Adnan MENDERES (İstanbul)

Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı

Fatin Rüştü ZORLU (Çanakkale) 17.05.1954-29.07.1955

Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul) 29.07.1955-09.12.1955

Devlet Vekili

Mükerrem SAROL (İstanbul) 17.05.1954-12.10.1955

Devlet Vekili

Osman KAPANİ (İzmir) 17.05.1954-15.09.1955

İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 15.09.1955-30.09.1955

Fahrettin ULAŞ (İstanbul) 30.09.1955-09.12.1955

Devlet Vekili

Fuat KÖPRÜLÜ (Hariciye Vekili) 15.04.1955-29.07.1955

Adliye Vekili

Osman Şevki ÇİÇEKDAĞ (Ankara)

Milli Müdafaa Vekili

İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 17.05.1954-15.09.1955

Dahiliye Vekili

Namık GEDİK (Aydın) 17.05.1954-10.09.1955

İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 30.09.1955-09.12.1955

Hariciye Vekili

Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul) 17.05.1954-15.04.1955

Maliye Vekili

Hasan POLATKAN (Eskişehir)

Maarif Vekili

Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı)

Nafıa Vekili

Kemal ZEYTİNOĞLU (Eskişehir)

İktisat ve Ticaret Vekili

İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Behçet UZ (İzmir)

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Emin KALAFAT (Çanakkale)

Ziraat Vekili

Nedim ÖKMEN (Maraş)

Münakalat Vekili

Mehmet Muammer ÇAVUŞOĞLU (İzmir)

Çalışma Vekili

Hayrettin ERKMEN (Giresun)

İşletmeler Vekili

Fethi ÇELİKBAŞ (Burdur) 17.05.1954-06.12.1954

Samet AĞAOĞLU (Manisa) 06.12.1954-09.12.1955