II. Menderes Hükümeti Bakanlar Kurulu  
09.03.1951-17.05.1954

Başbakan

Adnan MENDERES (İstanbul)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Samet AĞAOĞLU (Manisa) 09.03.1951-10.11.1952

Devlet Bakanı

Fethi ÇELİKBAŞ (Burdur) 08.04.1953-28.05.1953

Devlet Bakanı

Refik Şevket İNCE (Manisa) 09.03.1951-30.03.1951

Fevzi Lütfi KARAOSMANOĞLU (Manisa) 18.06.1951-02.12.1951

Yunus Muammer ALAKANT (Zonguldak) 01.11.1952-08.04.1953

Hüseyin Celal YARDIMCI (Ağrı) 08.04.1953-17.05.1954

Adalet Bakanı

Rüknettin NASUHİOĞLU (Edirne) 09.03.1951-10.11.1952

Osman Şevki ÇİÇEKDAĞ (Ankara) 10.11.1952-17.05.1954

Milli Savunma Bakanı

Ahmet Hulusi KÖYMEN (Bursa) 09.03.1951-10.11.1952

Seyfi KURTBEK (Ankara) 10.11.1952-01.11.1953

Kenan YILMAZ (Bursa) 01.11.1953-17.05.1954

İçişleri Bakanı

Halil ÖZYÖRÜK (İzmir) 09.03.1951-20.10.1951

Fevzi Lütfi KARAOSMANOĞLU (Manisa) 02.12.1951-07.04.1952

İbrahim Etem MENDERES (Aydın) 01.08.1952-17.05.1954

Dışişleri Bakanı

Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul)

Maliye Bakanı

Hasan POLATKAN (Eskişehir)

Milli Eğitim Bakanı

Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 09.03.1951-08.04.1953

Rıfkı Salim BURÇAK (Erzurum) 08.04.1953-17.05.1954

Bayındırlık Bakanı

Kemal ZEYTİNOĞLU (Eskişehir)

Ekonomi ve Ticaret Bakanı

Mehmet Muhlis ETE (Ankara) 09.03.1951-01.11.1952

Ali Enver GÜRELİ (Balıkesir) 01.11.1952-27.05.1953

Fethi ÇELİKBAŞ (Burdur) 28.05.1953-17.05.1954

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ (İzmir)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Rıfkı Salim BURÇAK (Erzurum) 09.03.1951-26.10.1951

Nuri ÖZSAN (Muğla) 26.10.1951-02.12.1951

İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 02.12.1951-18.09.1952

Emin KALAFAT (Çanakkale) 08.04.1953-17.05.1954

Tarım Bakanı

Nedim ÖKMEN (Maraş)

Ulaştırma Bakanı

Seyfi KURTBEK (Ankara) 09.03.1951-10.11.1952

Yümnü ÜRESİN (Bilecik) 10.11.1952-17.05.1954

Çalışma Bakanı

Nuri ÖZSAN (Muğla) 09.03.1951-10.11.1952

Samet AĞAOĞLU (Manisa) 10.11.1952-08.04.1953

Hayrettin ERKMEN (Giresun) 08.04.1953-17.05.1954

İşletmeler Bakanı

İbrahim Hakkı GEDİK (Kütahya) 09.03.1951-14.12.1951

İbrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 18.09.1952-17.05.1954