II. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu  
06.03.1924-22.11.1924

Başvekil

Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya)

Hariciye Vekili

Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya)

Müdafaai Milliye Vekili

Kazım ÖZALP (Karesi)

Dahiliye Vekili

Ahmet Ferit TEK (Kütahya)

Maliye Vekili

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 06.03.1924-21.05.1924

Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 21.05.1924-22.11.1924

Ticaret Vekili

Hasan SAKA (Trabzon)

Ziraat Vekili

Aziz Zekai APAYDIN (Aydın) 06.03.1924-20.08.1924

Şükrü KAYA (Menteşe) 20.08.1924-22.11.1924

Adliye Vekili

Mustafa Necati UĞURAL (İzmir)

Sıhhiyeve Muavenet-i İçtimaiye Vekili

Refik SAYDAM (İstanbul)

Maarif Vekili

Hüseyin Vasıf ÇINAR (Saruhan)

NafıaVekili

Süleyman Sırrı Bey (İstanbul)

Mübadele, İmar ve İskan Vekili

Mahmut Celal BAYAR (İzmir) 06.03.1924-07.07.1924

Refet CANITEZ (Bursa) 07.07.1924-05.11.1924