I. Menderes Hükümeti Bakanlar Kurulu  
22.05.1950-09.03.1951

Başbakan

Adnan MENDERES (İstanbul)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Samet AĞAOĞLU (Manisa) 05.06.1950-09.03.1951

Devlet Bakanı

Fevzi Lütfi KARAOSMANOĞLU (Manisa) 11.07.1950-09.03.1951

Adalet Bakanı

Halil ÖZYÖRÜK (İzmir)

Milli Savunma Bakanı

Refik Şevket İNCE (Manisa)

İçişleri Bakanı

Rüknettin NASUHİOĞLU (Edirne)

Dışişleri Bakanı

Fuat KÖPRÜLÜ (İstanbul)

Maliye Bakanı

Halil AYAN (Bursa) 22.05.1950-14.12.1950

Hasan POLATKAN (Eskişehir) 14.12.1950-09.03.1951

Milli Eğitim Bakanı

Hüseyin Avni BAŞMAN (İzmir) 22.05.1950-03.08.1950

Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 11.08.1950-09.03.1951

Bayındırlık Bakanı

Fahri BELEN (Bolu) 22.05.1950-28.10.1950

Kemal ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) 22.12.1950-09.03.1951

Ekonomi ve Ticaret Bakanı

Zühtü Hilmi VELİBEŞE (İzmir)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Nihat Reşat BELGER (İstanbul) 22.05.1950-19.09.1950

Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ (İzmir) 19.09.1950-09.03.1951

Gümrük ve Tekel Bakanı

Nuri ÖZSAN (Muğla)

Tarım Bakanı

Nihat İYRİBOZ (Çanakkale)

Ulaştırma Bakanı

Ahmet Tevfik İLERİ (Samsun) 22.05.1950-11.08.1950

Seyfi KURTBEK (Ankara) 11.08.1950-09.03.1951

Çalışma Bakanı

Hasan POLATKAN (Eskişehir) 22.05.1950-22.12.1950

Ahmet Hulusi KÖYMEN (Bursa) 22.12.1950-09.03.1951

İşletmeler Bakanı

Mehmet Muhlis ETE (Ankara)