Günaltay Hükümeti Bakanlar Kurulu 
16.01.1949-22.05.1950

 Başbakan

Mehmet Şemsettin GÜNALTAY (Sivas)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

İsmail Nihat ERİM (Kocaeli)

Devlet Bakanı

Nurullah Esat SÜMER (Antalya) 16.01.1949-07.06.1949

Cemil Said BARLAS (Gaziantep) 07.06.1949-22.05.1950

Adalet Bakanı

Fuat SİRMEN (Rize)

Milli Savunma Bakanı

Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun)

İçişleri Bakanı

Emin ERİŞİRGİL (Zonguldak)

Dışişleri Bakanı

Necmettin Sadık SADAK (Sivas)

Maliye Bakanı

İsmail Rüştü AKSAL (Kocaeli)

Milli Eğitim Bakanı

Hasan Tahsin BANGUOĞLU (Bingöl)

Bayındırlık Bakanı

Hasan Şevket ADALAN (İzmir)

Ekonomi ve Ticaret Bakanı

Cemil Said BARLAS (Gaziantep) 16.01.1949-07.06.1949

Vedat DİCLELİ (Diyarbakır) 07.06.1949-22.05.1950

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Kemali BAYAZIT (Maraş)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Fazıl Şerafettin BÜRGE (Kocaeli)

Tarım Bakanı

Ali Cavit ORAL (Seyhan)

Ulaştırma Bakanı

Kemal SATIR (Seyhan)

Çalışma Bakanı

Reşat Şemsettin SİRER (Sivas)

İşletmeler Bakanı

Mustafa Münir BİRSEL (İzmir) 07.06.1949-22.05.1950