II. Saka Hükümeti Bakanlar Kurulu 
10.06.1948-16.01.1949

Başbakan

Hasan SAKA (Trabzon)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Faik Ahmet BARUTÇU (Trabzon)

Adalet Bakanı

Fuat SİRMEN (Rize) 10.06.1948-13.01.1949

Ali Rıza ERTEN (Mardin) 13.01.1949-16.01.1949

Milli Savunma Bakanı

Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun)

İçişleri Bakanı

Münir Hüsrev GÖLE (Erzincan)

Dışişleri Bakanı

Necmettin Sadık SADAK (Sivas)

Maliye Bakanı

Hasan Şevket ADALAN (İzmir)

Milli Eğitim Bakanı

Hasan Tahsin BANGUOĞLU (Bingöl)

Bayındırlık Bakanı

İsmail Nihat ERİM (Kocaeli)

Ekonomi Bakanı

Cavit EKİN (Diyarbakır)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Kemali BAYAZIT (Maraş)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Emin ERİŞİRGİL (Zonguldak)

Tarım Bakanı

Ali Cavit ORAL (Seyhan)

Ulaştırma Bakanı

Kasım Rifat GÜLEK (Seyhan)

Ticaret Bakanı

Cemil Said BARLAS (Gaziantep)

Çalışma Bakanı

Tahsin Bekir BALTA (Rize)