I. Saka Hükümeti Bakanlar Kurulu  
10.09.1947-10.06.1948

Başbakan

Hasan SAKA (Trabzon)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Faik Ahmet BARUTÇU (Trabzon)

Devlet Bakanı

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 10.09.1947-20.02.1948

Adalet Bakanı

Şinasi DEVRİN (Zonguldak)

Milli Savunma Bakanı

Mustafa Münir BİRSEL (İzmir) 10.09.1947-05.06.1948

İçişleri Bakanı

Münir Hüsrev GÖLE (Erzurum)

Dışişleri Bakanı

Necmettin Sadık SADAK (Sivas)

Maliye Bakanı

Halit Nazmi KEŞMİR (Tokat) 10.09.1947-23.03.1948

Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 27.03.1948-10.06.1948

Milli Eğitim Bakanı

Reşat Şemsettin SİRER (Sivas)

Bayındırlık Bakanı

Kasım Rifat GÜLEK (Seyhan)

Ekonomi Bakanı

Cavit EKİN (Diyarbakır)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Behçet UZ (Denizli)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 10.09.1947-27.03.1948

Tarım Bakanı

Tahsin COŞKAN (Kastamonu)

Ulaştırma Bakanı

Şükrü KOÇAK (Erzurum)

Ticaret Bakanı

Mahmut Nedim GÜNDÜZALP (Edirne)

Çalışma Bakanı

Tahsin Bekir BALTA (Rize)