Peker Hükümeti Bakanlar Kurulu  
07.08.1946-10.09.1947

Başbakan

Mehmet Recep PEKER (İstanbul)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 19.09.1946-10.09.1947

Devlet Bakanı

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 19.09.1946-10.09.1947

Adalet Bakanı

Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 07.08.1946-19.09.1946

Şinasi DEVRİN (Zonguldak) 19.09.1946-10.09.1947

Milli Savunma Bakanı

Cemil Cahit TOYDEMİR (İstanbul) 07.08.1946-05.09.1947

Mustafa Münir BİRSEL (İzmir) 05.09.1947-10.09.1947

İçişleri Bakanı

Şükrü SÖKMENSÜER (Gümüşhane) 07.08.1946-05.09.1947

Münir Hüsrev GÖLE (Erzurum) 05.09.1947-10.09.1947

Dışişleri Bakanı

Hasan SAKA (Trabzon)

Maliye Bakanı

Halit Nazmi KEŞMİR (Tokat)

Milli Eğitim Bakanı

Reşat Şemsettin SİRER (Sivas)

Bayındırlık Bakanı

Cevdet Kerim İNCEDAYI (Sinop)

Ekonomi Bakanı

Tahsin Bekir BALTA (Rize) 08.1946-05.09.1947

Cavit EKİN (Diyarbakır) 09.1947-10.09.1947

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Behçet UZ (Denizli)

Gümrük ve Tekel Bakanı

Tahsin COŞKAN (Kastamonu)

Tarım Bakanı

Faik KURDOĞLU (Manisa) 07.08.1946-05.09.1947

Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 05.09.1947-10.09.1947

Ulaştırma Bakanı

Şükrü KOÇAK (Erzurum)

Ticaret Bakanı

Atıf İNAN (İzmir)

Çalışma Bakanı

Mahmut Sadi IRMAK (Konya) 07.08.1946-05.09.1947

Tahsin Bekir BALTA (Rize) 05.09.1947-10.09.1947