II. Saraçoğlu Hükümeti Bakanlar Kurulu 
09.03.1943-07.08.1946

Başbakan

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir)

Adliye Bakanı

Ali Rıza TÜREL (Konya) 09.03.1943-06.04.1946

Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 06.04.1946-07.08.1946

Milli Müdafaa Bakanı

Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa)

Dahiliye Bakanı

Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 09.03.1943-20.05.1943

Hilmi URAN (Seyhan) 20.05.1943-07.08.1946

Hariciye Bakanı

Numan MENEMENCİOĞLU (İstanbul) 09.03.1943-16.06.1944

Hasan SAKA (Trabzon) 13.09.1944-07.08.1946

Maliye Bakanı

Fuat AĞRALI (Elazığ) 09.03.1943-13.09.1944

Nurullah Esat SÜMER (Antalya) 13.09.1944-07.08.1946

Nafıa Bakanı

Sırrı DAY (Trabzon)

Maarif Bakanı

Hasan Ali YÜCEL (İzmir)

İktisat Bakanı

Fuat SİRMEN (Rize)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın) 09.03.1943-18.01.1945

Sadi KONUK (Bursa) 18.01.1945-07.08.1946

Gümrük ve İnhisarlar Bakanı

Suat Hayri ÜRGÜPLÜ (Kayseri) 09.03.1943-13.02.1946

Tahsin COŞKAN (Kastamonu) 19.02.1946-07.08.1946

Ziraat Vekili

Şevket Raşit HATİPOĞLU (Manisa)

Münakalat Vekili

Ali Fuat CEBESOY (Konya)

Ticaret Bakanı

Celal Sait SİREN (Bolu) 09.03.1943-31.05.1945

Raif KARADENİZ (Trabzon) 31.05.1945-07.08.1946

Çalışma Vekili

Mahmut Sadi IRMAK (Konya) 07.06.1945-07.08.1946