I. Saraçoğlu Hükümeti Bakanlar Kurulu 09.07.1942-09.03.1943

Başbakan

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir)

Adliye Bakanı

Hasan Safyettin MENEMENCİOĞLU (Mardin)

Milli Müdafaa Bakanı

Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa)

Dahiliye Bakanı

Ahmet Fikri TÜZER (Erzurum) 09.07.1942-16.08.1942

Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 17.08.1942-09.03.1943

Hariciye Bakanı

Numan MENEMENCİOĞLU (İstanbul) 14.08.1942-09.03.1943

Maliye Bakanı

Fuat AĞRALI (Elazığ)

Nafıa Bakanı

Ali Fuat CEBESOY (Konya)

Maarif Bakanı

Hasan Ali YÜCEL (İzmir)

İktisat Bakanı

Sırrı DAY (Trabzon)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanı

Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın)

Gümrük ve İnhisarlar Bakanı

Raif KARADENİZ (Trabzon)

Ziraat Bakanı

Şevket Raşit HATİPOĞLU (Afyonkarahisar)

Münakalat Vekili

Mehmet Fahri ENGİN (Samsun)

Ticaret Bakanı

Behçet UZ (Denizli)