II. Saydam Hükümeti Bakanlar Kurulu 
03.04.1939-09.07.1942

Başvekil

Refik SAYDAM (İstanbul)

Adliye Vekili

Tevfik Fikret SILAY (Konya) 03.04.1939-26.05.1939

Ali Fethi OKYAR (Bolu) 26.05.1939-12.03.1941

Hasan Safyettin MENEMENCİOĞLU (Mardin) 12.03.1941-09.07.1942

Milli Müdafaa Vekili

Naci TINAZ (Bursa) 03.04.1939-05.04.1940

Saffet ARIKAN (Erzincan) 05.04.1940-12.11.1941

Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa) 12.11.1941-09.07.1942

Dahiliye Vekili

Faik ÖZTRAK (Tekirdağ) 03.04.1939-06.05.1942

Ahmet Fikri TÜZER (Erzurum) 06.05.1942-09.07.1942

Hariciye Vekili

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir)

Maliye Vekili

Fuat AĞRALI (Elazığ)

Maarif Vekili

Hasan Ali YÜCEL (İzmir)

Nafıa Vekili

Ali Fuat CEBESOY (Konya)

İktisat Vekili

Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun) 03.04.1939-31.07.1941

Sırrı DAY (Trabzon) 31.07.1941-09.07.1942

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın)

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Ali Rana TARHAN (İstanbul) 03.04.1939-26.05.1939

Raif KARADENİZ (Trabzon) 26.05.1939-09.07.1942

Ziraat Vekili

Muhlis ERKMEN (Kütahya)

Muhabere ve Münakale Vekili

Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar) 03.04.1939-20.11.1940

Cevdet Kerim İNCEDAYI (Sinop) 20.11.1940-12.11.1941

Mehmet Fahri ENGİN (Samsun) 12.11.1941-09.07.1942

Ticaret Vekili

Cezmi ERÇİN (Antalya) 03.04.1939-01.11.1939

Nazmi TOPÇUOĞLU (Aydın) 01.11.1939-26.11.1940

Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 26.11.1940-09.07.1942