II. Bayar Hükümeti Bakanlar Kurulu
11.11.1938-25.01.1939

Başvekil

Mahmut Celal BAYAR (İzmir)

Adliye Vekili

Hilmi URAN (Seyhan) 11.11.1938-03.01.1939

Tevfik Fikret SILAY (Konya) 03.01.1939-25.01.1939

Milli Müdafaa Vekili

Kazım ÖZALP (Balıkesir) 11.11.1938-18.01.1939

Naci TINAZ (Bursa) 18.01.1939-25.11.1939

Dahiliye Vekili

Refik SAYDAM (İstanbul)

Hariciye Vekili

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir)

Maliye Vekili

Fuat AĞRALI (Elazığ)

Maarif Vekili

Saffet ARIKAN (Erzincan) 11.11.1938-28.12.1938

Hasan Ali YÜCEL (İzmir) 28.12.1938-25.01.1939

Nafıa Vekili

Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar)

İktisat Vekili

Şakir KESEBİR (Tekirdağ) 11.11.1938-28.12.1938

Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (İzmir) 28.12.1938-25.01.1939

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın)

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Ali Rana TARHAN (İstanbul)

Ziraat Vekili

Faik KURDOĞLU (Manisa)