TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

GÜNDEMİ

 

 

DÖNEM: 26               YASAMA YILI: 2

 

36’NCI BİRLEŞİM

10 ARALIK 2016 CUMARTESİ

SAAT: 11.00

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

S E Ç İ M

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR 

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

 

  1.- 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarında yer alması; Bütçe görüşmelerine 05.12.2016 Pazartesi günü saat 13.00’te başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dâhil her gün saat 11.00’den günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam olunması ve görüşmelerin on iki günde tamamlanması; Bütçe görüşmelerinin son günü olan 16.12.2016 Cuma günü görüşmelere saat 14.00’te başlanması ve bitimine kadar çalışmalara devam olunması,

2.- Başlangıçta Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükûmet adına yapılacak konuşmaların (Hükûmetin sunuş konuşması hariç) birer saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel konuşmaların ise onar dakikayla sınırlandırılması,

3.- Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin 9 turda tamamlanması, turların bitiminden sonra Bütçe ve Kesin Hesap Kanunu tasarılarının maddelerinin oylanması,

4.- İçtüzük’ün 72’nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde gruplar ve Hükûmet adına yapılacak konuşmaların 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8'inci turlarda seksener dakika, 6’ncı tur yetmiş dakika, 9’uncu tur altmış dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel konuşmaların beşer dakika olması, kişisel konuşmalarda her turda İçtüzük’ün 61’inci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin sadece Bütçenin tümü üzerinde veya sonundaki görüşmelerde ya da bir turda söz kaydı yaptırması,

5.- Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru-cevap işleminin on dakika soru, on dakika cevap olarak sınırlandırılması,

6.- Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükûmete birer saat süreyle söz verilmesi (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) İçtüzük’ün 86’ncı maddesine göre yapılacak kişisel konuşmaların onar dakika olması,

Önerilmiştir.

 

(Genel Kurulun 01.12.2016 tarihli 30’uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

GÜNDEMİ

 

36’NCI BİRLEŞİM

10 ARALIK 2016 CUMARTESİ

SAAT: 11.00

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

1.-   (S. Sayısı: 433) 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 01.12.2016) (X)

2.-   (S. Sayısı: 434) 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733), 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2015 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/828), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 211 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/829), 2015 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/830), 2015 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/831), 2015 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/832), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2015 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/834) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 01.12.2016) (X)

3

SEÇİM

     4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

 

 

BUGÜNKÜ PROGRAM

 

 

6’ncı Gün

10 ARALIK 2016 CUMARTESİ

 

Saat : 11.00 – Program bitimine kadar

 

 

V. TUR

 

49

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

(Bütçe + Kesinhesap)

50

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Bütçe + Kesinhesap)

51

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

(Bütçe + Kesinhesap)

52

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

(Bütçe + Kesinhesap)

53

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

(Bütçe + Kesinhesap)

54

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Bütçe + Kesinhesap)

 

55

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

(Bütçe + Kesinhesap)

56

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

(Özel Bütçe )

(Bütçe + Kesinhesap)

57

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

(Bütçe + Kesinhesap)

58

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Bütçe )

(Bütçe + Kesinhesap)

59

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Bütçe )

(Bütçe + Kesinhesap)

60

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

(Özel Bütçe )

(Bütçe + Kesinhesap)

 

(AK PARTİ, HDP, MHP, CHP)

(Siyasi parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşma süresi: 80’er dakika)

(Kişisel konuşmaların süresi biri lehte ve biri aleyhte olmak üzere: 5’er dakika)

(Soru – Cevap işlemi: 10 dakika soru - 10 dakika cevap)