TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEMİ

 

 

DÖNEM: 26               YASAMA YILI:1

 

94’ÜNCÜ BİRLEŞİM

29 MAYIS 2016 PAZAR

SAAT: 11.00

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

3

S E Ç İ M

4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR 

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

             

       Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir.

 

       (Genel Kurulun 15.12.2015 tarihli 14’üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

 

 

GRUP ÖNERİLERİ

 

1.- Genel Kurulun, 26’ncı Dönem 1’inci Yasama Yılı sonuna kadar Salı günleri 15.00 – 24.00, Çarşamba ve Perşembe günleri 14.00 – 24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.

 

(Genel Kurulun 22.3.2016 tarihli 59’uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

2.- Genel Kurulun 31 Mayıs 2016 Salı günkü Birleşiminde Sözlü Sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

307 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ila 8’inci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dâhil olmak üzere 9 ila 17’nci maddelerden oluşması,

Önerilmiştir.

 

(Genel Kurulun 25.4.2016 tarihli 80’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

3.- Genel Kurulun;

29 Mayıs 2016 Pazar günü yapılacak güven oylamasının Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması ve bu Birleşimde Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları ve işaret oyuyla yapılacak seçimler hâriç başkaca konuların görüşülmemesi,

29 Mayıs 2016 Pazar günü saat 11.00’de toplanması,

Önerilmiştir.

 

(Genel Kurulun 24.5.2016 tarihli 92’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

 

                    

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

GÜNDEMİ

 

94’ÜNCÜ BİRLEŞİM

29 MAYIS 2016 PAZAR

SAAT: 11.00

 

KISIMLAR

1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

1.- Başbakan Binali Yıldırım Tarafından Kurulan Bakanlar Kurulu Hakkında Anayasa’nın 110 ve İçtüzüğün 124’üncü Maddeleri Uyarınca Güven Oylaması

3

SEÇİM

 4

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

5

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

6

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7

SÖZLÜ SORULAR

8

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER