Türkiye Büyük Millet Meclisi Merkez Teşkilatına ait Yönergeler
 1. Kanun Teklifi Taslağı Hazırlama Yönergesi
 2. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
 3. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Personeli Performans Değerlendirme Yönergesi
 4. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Birimlerinde Zorunlu Staj, Bilgilendirme Eğitimi Ve Beceri Eğitimi Görecek Olan Öğrencilerin Belirlenmesi İle Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge
 5. TBMM Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
 6. TBMM'de Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Anma Günleri Etkinliklerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge
 7. TBMM Başkanlığı İç Denetim Yönergesi
 8. Milletvekillerine Gelen Her Türlü Posta, Paket ve Diğer Basılı Malzemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dağıtımına ve İlanına İlişkin Yönerge
 9. Milletvekillerine Gelen Her Türlü Posta, Paket ve Diğer Basılı Malzemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dağıtımına ve İlanına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge
 10. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi
 11. TBMM Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Saygı Nöbeti İle Cenaze Töreni Kıyafeti Yönergesi
 12. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Avrupa Parlamento Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi (ECPRD) Faaliyetleri Yönergesi
 13. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Personeli Tanıtım Kartı Yönergesi
 14. TBMM Başkanlığı Kayıp ve Buluntu Eşya Yönergesi
 15. TBMM Başkanlığı Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
 16. TBMM Yayınlarının Hazırlanması,Basımı ve Dağıtımı ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge