TBMM Milli Saraylar'a ait Talimatlar
  1. TBMM Milli Saraylar İdaresi Ayniyat Talimatnamesi