Türkiye Büyük Millet Meclisi İle İlgili Kanunlar

 1. 6253 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu
 2. 3620 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 3. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 4. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 5. 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
 6. 4847 Sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
 7. 5840 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
 8. 3346 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 9. 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun
 10. 244 Sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü, Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
 11. 3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun
 12. 3671 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun
 13. 3054 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun
 14. 3055 Sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun
 15. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 16. 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
 17. 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
 18. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
 19. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Seçim Kanunları ve Siyasi Partiler Kanunu
 1. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
 2. 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
 3. 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu
 4. 6271 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
 5. 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
 6. 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun