Türkiye Büyük Millet Meclisi Merkez Teşkilatına ait Esaslar
 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 43 Üncü Maddesi Uyarınca Anılan Kanunun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplantı Ses ve Görüntü Kayıtları Esasları
 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Haberleşme Yönetmeliği Kapsamındaki Haberleşme Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar
 4. TBMM'de 2919 Sayılı Kanunun 12 nci ve Ek -1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasına Göre Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında
 5. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. Maddesinin(C) Fıkrasına Göre Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 6. TBMM Başkanlığı Cenaze Töreni Esasları
 7. TBMM Genel Sekreterliğinde 657 Sayılı Devlet memurları Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 8. TBMM Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Haber Sitesi Esasları
 10. Milletvekillerinin Yasama Faaliyetlerinde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacak Danışman, İkinci Danışman ve İlave (Yardımcı) Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları
 11. Siyasi Parti Grup Başkanliklarında Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacak Grup Danışmanı ve Büro Görevlisi Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları
 12. Millet Meclisine Bağlı Eski Eserler ve Anıtların Bakım, Onarım Restorasyon ve İkmal İşlerinde Uygulanacak Esasların Yürürlülükten Kaldırılması Hakkında Esas