TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 96

26 Şubat 2020 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.-      Konya Milletvekili Esin Kara'nın; Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2651) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2020)

2.-      İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun; 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2652) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

3.-      Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2653) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

4.-      İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun; Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2654) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2020)

5.-      Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Konya Milletvekili Esin Kara'nın; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2655) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2020)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin üzerinden fay hattı geçen bir bölgeyi imara açacağı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24909) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

2.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, pilotluk eğitimi veren kurumlara ve bu kurumlardan mezun olanların istihdam durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24910) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

3.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, üniversite sayısına ve üniversite mezunlarının istihdam durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24911) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

4.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ülkemizde bulunan mühendis sayısı ve mühendislerin işsizlik oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24912) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

5.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, iletişim fakültesi sayısına ve bu fakültelerden mezun olanların istihdam durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24913) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

6.-           Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, asgari ücret tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24914) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

7.-           Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bir şirket tarafından Kızılay'a yapılan şartlı bağışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24915) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

8.-           İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, YÖK tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi'nin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24916) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

9.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'nın 10 Kasım 2019'da Atatürk'ü anma töreni sırasında yaptığı konuşmanın kitapçık haline getirilerek okullarda dağıtıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24917) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılay'da bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24918) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılı Ocak ayı burslarının yatırılmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24919) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

12.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinin Arhavi ilçesinde bulunan Dikyamaç Köyüne giden yolların bakımsız olması ve yeni bir yol ihtiyacına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24920) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

13.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, bir şirket tarafından Kızılay'a yapılan şartlı bağışa dair Devlet Denetleme Kurulu'nun inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

14.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2020 yılları arasında uyuşturucu maddeden hayatını kaybedenlere ve uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24922) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

15.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24923) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

16.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24924) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

17.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle yargılanan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24925) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

18.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, icra dairelerindeki dosya sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24926) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

19.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, karşılıksız çek ve senet dosyalarının sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24927) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

20.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017-2019 yıllarına arasında Türkiye'den AİHM'e yapılan başvuru sayısına ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24928) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

21.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki kötü muamele iddiaları ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24929) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

22.-       İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve Şantaj davalarından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24930) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

23.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24931) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

24.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24932) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

25.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, aldıkları maaş miktarına göre emekli sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24933) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

26.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, üniversite mezunlarının istihdam durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24934) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

27.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, asgari ücretle ve 18 yaşın altında çalışan kişilerin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24935) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

28.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kıbrıs ile Kore şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24936) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

29.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2003 yılından bu yana meydana gelen iş kazalarına ve bu kazalar sonucu hayatını kaybeden veya yaralanan kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24937) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

30.-       Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, iç mimarların sorunlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24938) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

31.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, gazilerle ilgili erken emeklilik çalışmaları ve gazilerin emekli maaşlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24939) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

32.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24940) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

33.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, motosikletli kuryelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24941) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

34.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, gazilik unvanına ve gazi olan kişilerin özlük haklarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24942) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

35.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bakanlığın açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili çalışmalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

36.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, asgari ücret ile çalışanların sektörel dağılımına ve asgari ücretin vergiden muaf tutulmasına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

37.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24945) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

38.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24946) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

39.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, imar affı kapsamında yapılan başvurulara dair verilere ve tahsis edilen yapı kayıt belgelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24947) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

40.-       Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, Doğu Karadeniz Bölgesinin deprem riskine ve olası bir depreme karşı alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24948) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

41.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde binaların depreme karşı güçlendirilmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24949) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

42.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Van'da 2011 yılından bu yana binaların denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24950) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

43.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesinde bulunan D-130 yolundaki köprülü kavşak inşaatının tamamlanması için yapılan ihaleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24951) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

44.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesinde bulunan bir iş merkezinin bakım ve tadilatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24952) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

45.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana yabancılara satılan topraklarla ilgili bazı verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24953) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

46.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yeşilgölcük Merkez kasabasının ihtiyaçlarının giderilmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24954) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

47.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24955) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

48.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki bazı adaları işgal ettiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24956) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

49.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24957) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

50.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24958) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

51.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24959) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

52.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, faturalara yansıtılan açma ve kapama bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24960) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

53.-       Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24961) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

54.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir şirket tarafından Kızılay'a yapılan şartlı bağışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24962) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

55.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24963) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

56.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24964) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

57.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Bakanlığın son 5 yılda Balıkesirspor'a yaptığı desteklere ve mali kriz içerisindeki spor kulüplerine yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24965) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

58.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24966) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

59.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24967) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

60.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevi yapı harcının yıllara göre tahsil edilen miktarına ve kullanım alanlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24968) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

61.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kızılay'a şartlı bağış yapan bir şirketin denetlenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24969) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

62.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, bir şirket tarafından Kızılay'a yapılan şartlı bağışa dair Vergi Denetim Kurulu ve MASAK'ın inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24970) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

63.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24971) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

64.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24972) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

65.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, tarihi eser kaçakçılığı yaparken yakalanan kişilere ve ele geçirilen tarihi eserlerin istatistiksel verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24973) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

66.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, iş adamlarına tahsis edilen polis memuru korumalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24974) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

67.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Sancaktepe Belediyesinde çalışan bazı kişilerin memur olabilmeleri için özel kalem müdürü kadrolarına atandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24975) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

68.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Çankırı ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24976) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

69.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Erzincan ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24977) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

70.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tokat ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24978) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

71.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Amasya ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24979) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

72.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Yalova ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24980) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

73.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kırklareli ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24981) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

74.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Edirne ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24982) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

75.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Sakarya ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24983) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

76.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Ardahan ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24984) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

77.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tekirdağ ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24985) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

78.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Artvin ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24986) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

79.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kocaeli ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24987) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

80.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Hakkari ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24988) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

81.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki kaçak defineciliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24989) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

82.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Düzce ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24990) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

83.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İzmir ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24991) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

84.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Çanakkale ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24992) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

85.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kars ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24993) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

86.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Bolu ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24994) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

87.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Van ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24995) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

88.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Bursa ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24996) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

89.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Aydın ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24997) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

90.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Balıkesir ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24998) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

91.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Şırnak ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24999) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

92.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kızılay'ın denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25000) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

93.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25001) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

94.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25002) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

95.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Erzurum ilinde binaların denetimine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25003) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

96.-       Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Şırnak'ta uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25004) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

97.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25005) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

98.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25006) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

99.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, RTÜK'ün 2019 yılında televizyon kuruluşlarına verdiği cezalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25007) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

100.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yıkılan yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25008) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

101.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, kültürel miras alanı içerisinde bulunan bölgelerde yapılan projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25009) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

102.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25010) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

103.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25011) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

104.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da okulların depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25012) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

105.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 1999 Gölcük depremi sonrasında Kocaeli'de Bakanlığa bağlı olup hasar kaydı oluşturulan binalara ve Bakanlığın depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25013) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

106.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, il milli eğitim müdürlüklerinin müftülükler ile okul öncesi çocukların eğitimi için imzaladığı protokollere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25014) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

107.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2019 yılında ÖSYM tarafından yapılan ALES, KPSS ve İdari Hakimlik sınavlarının ve bu sınavlardaki standart sapmaların yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25015) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

108.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, eğitim fakültelerinin sayısına ve bu fakültelerden mezun olanların istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25016) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

109.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Bakanlık tarafından önceden düzenlenmiş ve 2020 yılı Mart ayında düzenlenecek olan bir çalıştayın masraflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25017) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

110.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, 2020 yılında LGS'ye girecek öğrenci sayısının normalden fazla olması sebebiyle yaşanabilecek sorunlar ve bu konuda yapılacak çalışmalara ve liselere öğrenci yerleştirme kriterlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25018) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

111.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir ilinde bulunan okul binalarının depreme karşı dayanıklılığı ve bir lise binasının yıkım kararına rağmen hala kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25019) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

112.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavların Uşak ve bazı illerde yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25020) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

113.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, öğretmenevlerinde çalışan taşeron personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25021) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

114.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Türkiye genelindeki okulların depreme dayanıklılığı ile bu konuda alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25022) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

115.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, mevcut halk eğitim merkezleri ve personeli ile bu kurumlarda çalışan ücretli usta öğreticilerin mali haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25023) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

116.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Bursa'da depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilip yıkım kararı alınan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25024) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

117.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25025) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

118.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25026) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

119.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki bazı adaları işgal ettiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25027) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

120.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25028) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

121.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, deniz ve demir yoluyla yapılan taşımalarda corona virüsü için alınan önlemlere ve görevlendirilen personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25029) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

122.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25030) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

123.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, tıp fakültelerinin sayısına ve bu fakültelerden mezun olanların istihdam durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25031) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

124.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015 yılından bu yana hastanelerde yapılan görüntüleme tetkiklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25032) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

125.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesindeki göğüs hastalıkları uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25033) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

126.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, çalışmak için yurtdışına göç eden tıp hekimlerinin sayısal verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25034) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

127.-   Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum Şehir Hastanesinin inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25035) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

128.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, son on yılda Iğdır'da meydana gelen kanser vakalarına yönelik çeşitli istatistiklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25036) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

129.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen saldırılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25037) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

130.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25038) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

131.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25039) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

132.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Hatay ilinde yeni sanayi alanlarının yapılması ve inşaatı devam eden organize sanayilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25040) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

133.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25041) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

134.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25042) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

135.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde kurulan seracılık şirketinin faaliyetlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25043) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

136.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2015-2019 yılları arasında gıda ürünlerinde yapılan pestisit analizlerinin sonuçları ve gıda ürünlerindeki glifosat miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25044) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

137.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bakanlığa alınması planlanan ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25045) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

138.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir iline sulama barajı yapılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25046) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

139.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, ülkemizdeki buğday üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25047) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

140.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, ülkemizdeki tarımsal sulama faaliyetlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25048) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

141.-   Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, hayvanlara uygulanan aşı fiyatlarının yüksekliğine ve veteriner hekimlerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25049) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

142.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25050) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

143.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25051) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

144.-   Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, kuru soğan ve patates ihracatına ön izin şartı getirilip aynı ürünlerin ithalatının serbest bırakılmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25052) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

145.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, daha önce verdiği soru önergesine Bakanlıkça verilen yanıt ile Sayıştay Raporlarında yer alan verilerin uyuşmadığına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25053) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

146.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ülke genelindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25054) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

147.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki misafirhane ve sosyal tesislere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25055) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

148.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25056) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

149.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25057) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

150.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Gembos Yolu Projesinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25058) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

151.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, yol işleten firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcılarının denetimi ve bunlar arasında herhangi bir iş birliği anlaşması olup olmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25059) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

152.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Hayrabolu-Süleymanpaşa yolu güzergahındaki tarla ve arazilerin kamulaştırıldığı halde bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25060) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

153.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin ilindeki bir bölgede meydana gelen kazaların azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25061) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

154.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında aynı bölümde eğitim gören öğrencilerin puan farklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25064) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

155.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25065) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 10 yılda kolluk kuvvetleri tarafından yapılan müdahaleler nedeniyle AİHM'de açılan dava ve ödenen tazminatlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25066) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

157.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türk Kızılayı Kastamonu Şubesinin sahip olduğu taşınmaz sayısı ve yardım malzemesi stokları ile yapılan bağışlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25067) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

158.-   Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün, kamu kurumlarındaki boş engelli kadro sayısı ile engelli memurların mezuniyet durumlarına uygun istihdam edilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25068) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

159.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25069) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

160.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Sayıştay'ın 2018 Denetim raporunda yer alan Kepez Belediyesinin İlim Yayma Cemiyetine bir taşınmazı otuz yıl süresince ücretsiz tahsis etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25070) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

161.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, 2003 yılından bu yana mühürlenen maden ocağı sayısına ve bunlardan çalışmaya devam edenlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25071) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

162.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Elazığ ve Malatya illerinde evleri hasarlı olan bazı kişilerin KHK'lı oldukları gerekçesiyle yardım yapılmadığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25072) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

163.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, 4 Şubat 2020 tarihinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25073) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

164.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25074) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25075) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2020 yılları arasında tutuklanan kişilerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25076) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de bulunan cezaevi sayısı ve tiplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25077) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu tutuklu, hükümlü veya hükmen tutuklu kişilere ve bu kişilerin talepleri doğrultusunda ülkelerine iade edilmelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25078) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uzun tutukluluk süresi nedeniyle AİHM'e yapılan başvurular ve AİHM'in verdiği tazminat kararlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25079) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hakkında kamu görevlilerine karşı görevini yaptırmamak için direnme, hakaret, tehdit ve yaralama suçlarından dolayı soruşturma başlatılan kişilere ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25080) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

171.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla ili genelindeki icra dosyası ile iflas eden şirket sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25081) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

172.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25082) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25083) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

174.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, üniversite hastanelerinin borçlarının artması ve Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25084) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

175.-   Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün, kamu kurumlarındaki boş engelli kadro sayısı ile engelli memurların mezuniyet durumlarına uygun istihdam edilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25085) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

176.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2017-2019 yılları arasında Giresun ilinde SGK tarafından kamu hastanelerine, özel sağlık kuruşlarına ve tıp fakültelerine yapılan ödemelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25086) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

177.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, belediye meclis üyelerinin sağlık sigortası ve özlük haklarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25087) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

178.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, terörle mücadelede yaralanmış olmasına rağmen gazi unvanı verilmeyen kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25088) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

179.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25089) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25090) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

181.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgelerinin hazırlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25091) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

182.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Manisa'da riskli alan ilan edilen bölgelerde yıkım işlemi tamamlanan bina sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25092) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

183.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde imar barışı kapsamında oluşturulan belgelere ve bunların tutarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25093) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

184.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, deprem riski olan illerde yapıların depreme karşı dayanıklılığının denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25094) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

185.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinde bulunan SİT alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25095) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

186.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25096) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

187.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli ilinde depremden hasar görmüş binaların akıbetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25097) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

188.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir merkezi ve ilçelerinde deprem bölgesi olan yerlerin imara açılıp açılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25098) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

189.-   Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Edirne'nin Merkez ilçesinin otopark sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25099) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

190.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 2012 yılından bu yana ülkemizde bulunan yabancıların satın aldığı taşınmazlara ve bu kişilere yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25100) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

191.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25101) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25102) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

193.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, ülkemizde bulunan geçici sığınma statüsüne sahip kişilerin nasıl kabul edildiği ve sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25103) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25104) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25105) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25106) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25107) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

198.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25108) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25109) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25110) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25111) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25112) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25113) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25114) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25115) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25116) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25117) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25118) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25119) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25120) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25121) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25122) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25123) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bolu ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25124) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25125) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25126) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25127) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25128) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25129) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25130) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25131) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

222.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde 2015-2019 yılları arasında borcundan dolayı elektriği ya da doğal gazı kesilen abone sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25132) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

223.-   Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarı ile fiyatlandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25133) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

224.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25134) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25135) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

226.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türkiye genelinde ve Mersin'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25136) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

227.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat ili genelinde spor alanında yapılması öngörülen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25137) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

228.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Halime Çavuş kapalı yüzme havuzu binasının akıbetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25138) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

229.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Yeni Adana Stadyumu'nun akıbetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25139) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

230.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesirspor Kulübüne son beş yılda yapılan ayni ya da nakdi yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25140) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25141) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2020 yılları arasında haksız yakalama, arama ve tutuklama işlemleri nedeniyle açılan dava sayısı ve ödenen tazminata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25142) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

233.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25143) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

234.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25144) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, terör eylemleri ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin zararlarının karşılanmasıyla ilgili yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25145) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25146) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

237.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2002-2020 yılları arasında Kastamonu ilinde uyuşturucu madde satımı ve kullanımı nedeniyle tutuklanan kişi sayısı ile uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25147) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

238.-   İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, 2019 yılında meydana gelen motosiklet kazalarına ve motosikletli kuryelerin can güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25148) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

239.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Sultangazi Belediyesinin 2019 yılı kurban kesimine yönelik yer tahsisi ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25149) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

240.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, 4 Şubat 2020 tarihinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25150) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

241.-   Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, doğal afetlerle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25151) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

242.-   İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Türk Kızılay Genel Müdürlüğünde görevli genel müdür ve direktörlerin maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25152) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

243.-   İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Kızılay aracılığıyla bir vakfa yapılan bağışa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25153) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

244.-   İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Elazığ depremi sonrası bölgeye yapılan yardımlarla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25154) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

245.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25155) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25156) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

247.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, ülke genelinde bulunan millet kıraathanelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25157) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

248.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Bakanlığın 2015/4 sayılı Genelgesi çerçevesinde 2019 yılında mahalli idarelere ayrılan ödeneklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25158) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

249.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının sanatçı yetersizliği ve konser salonu eksikliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25159) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

250.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 2014-2019 yılları arasında izinli olarak yapılan define kazılarına ait verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25160) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25161) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yatılı okula yerleştirilen kız çocukları ve çocuklarını yatılıya vermemek için okula göndermeyen ailelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25162) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2020 yılları arasında gözaltına alınan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25163) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

254.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25164) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25165) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25166) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

257.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25167) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

258.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Türkiye'de tavuk karası hastalığına yakalanan kişilerin sayısı ile hastalıkla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25168) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

259.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyon ilinin Sandıklı ilçesinde bulunan devlet hastanesindeki bazı branşlarda doktor yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25169) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

260.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sağlık kurumlarına ve bu kurumlarda görev yapan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25170) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

261.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki sağlık kurumlarına ve bu kurumlarda görev yapan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25171) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

262.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu ilinin merkez ilçesinde bulunan üç mahalleye hizmet verebilecek bir aile sağlığı merkezi açılması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25172) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

263.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2010-2020 yılları arasında başta Kastamonu ili olmak üzere Türkiye genelinde rastlanan kanser vakalarına dair istatistiki verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25173) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

264.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu'da yapılacak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25174) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

265.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya ili Elmalı ilçesinde bulunan devlet hastanesinde bazı branşlardaki doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25175) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

266.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen uçak kazasında yararlanan kişilerin olay yerinden tahliye edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25176) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

267.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, İstanbul'da ruhsatsız çalışan ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25177) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

268.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25178) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25179) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

270.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25180) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25181) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

272.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyon ili Tarım İl Müdürlüğüne sunulan projelerin onaylanmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25182) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

273.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, soğan ve patates ihracatının ön izne bağlanmasının etkilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25183) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

274.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Et ve Süt Kurumu depolarında bekletilen etlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25184) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

275.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesinde görülen koyun ve keçi vebasına ve bu hastalığın yayılmaması için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25185) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

276.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemizdeki su havzalarının korunması, sürekliliği ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25186) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

277.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Ankara'da bulunan Koyunbaba Barajı'nın akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25187) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25188) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

279.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25189) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

280.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla ili genelindeki icra dosyası ile iflas eden şirket sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25190) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

281.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ve bunların kira bedellerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25191) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

282.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin yapacağı bir ihale için belirlediği teklif alma tarihini ertelemesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25192) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 bakanlığa bağlı birimlerde hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25193) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

284.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Karayolları Trabzon ve Erzurum Bölge Müdürlüklerinde ödenek yokluğu nedeniyle vatandaşların alacaklarının ödenmediğine dair iddialara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25194) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

285.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat iline yapılması öngörülen çevre yoluna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25195) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

286.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 5 Şubat 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanında gerçekleşen uçak kazasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25196) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

287.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Sabiha Gökçen Havalimanında yürütülen havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele hizmetlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25197) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

288.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen uçak kazası ve buradaki pistin durumuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25198) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

289.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen uçak kazası ve buradaki pistin durumuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25199) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

290.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, bazı gazetecilerin basın kartlarının iptal edilmesinin gerekçesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25203) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

291.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, çocuk yaşta evliliği savunan bir açıklama yapan profesör hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25204) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

292.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2020-2022 yılı Orta Vadeli Program'ın 5018 sayılı Kanun'da belirtilen tarihten sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25205) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

293.-   Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Başkentgaz'ın Türk Kızılay'ına yaptığı bağışın bir kısmının Ensar Vakfı'na aktarıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25206) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

294.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişinin evinde polis ve jandarmaların kötü muamelesine maruz kaldığına ve annesinin bu durumdan dolayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğine dair iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25207) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

295.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bazı kişilerin gözaltı ve yargılanma sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25208) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

296.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin gözaltında iken kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25209) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

297.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Başkentgaz'ın Ensar Vakfına bağışlanmak şartıyla Kızılay'a yapmış olduğu bağışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25210) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

298.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Kızılay Derneğine ait çeşitli bilgilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25211) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

299.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kızılay aracılığıyla bir vakfa yapılan bağışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25212) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

300.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, mahalle bekçisinin bir vatandaşa kötü muamele uyguladığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25213) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

301.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli ilinin Pülümür ilçesinde bulunan konutların depreme karşı güçlendirilmesi ve ilde depreme karşı alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25214) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinin Sur ilçesinde yapılan restorasyona ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25215) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

303.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin ilindeki ilçelerde bazı belediye binalarına belediye meclisi üyelerinin alınmadığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25216) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

304.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Kızılay Başkanının internet ortamında yaptığı bir paylaşıma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25217) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

305.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, bir şirket tarafından Kızılay'a yapılan şartlı bağışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25218) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

306.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Cumhurbaşkanlığının yetki alanındaki hizmet birimlerinin depreme karşı dayanıklılığı ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25219) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

307.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25220) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

308.-   Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale ilinde depreme karşı alınan önlemlere ve binaların depreme dayanıklılığın tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25221) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

309.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, deprem riski bulunan kırsal bölgelerde köysel dönüşüm projesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25222) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

310.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, cezaevinde hastalanan bir kişinin tedavisinin yapılmadığı ve hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25223) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

311.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki bazı tutuklulara dışarıdan gelen kitap ve dergilerin verilmediği iddialarına ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25224) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

312.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün kendisine ve bir arkadaşına haksız yere ceza verildiğine dair iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25225) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

313.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün sağlık durumuna ve cezaevinde kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25226) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

314.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevindeki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25227) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

315.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Isparta Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir tutuklunun tedavisine ve yargılamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25228) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

316.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, tutuklu bulunan bir kişinin cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25229) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

317.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ve kitap temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25230) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

318.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun ihmal sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25231) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

319.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevindeki kötü muamele iddiaları ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25232) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

320.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, bir müzik grubu üyelerinin konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25233) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

321.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında çocuk istismarı ile ilgili yapılan şikayetlere ve bu suç kapsamında ceza alan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25234) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

322.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25235) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

323.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İstanbul'da özel bir hastanede yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı ve son beş yılda çocuk istismarı iddiasıyla açılan dava sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25236) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

324.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25237) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

325.-   Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları ile ilgili hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25238) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

326.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Bakanlık ve İŞKUR tarafından Suriyeli sığınmacıların istihdamına yönelik yürütülen projeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25239) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

327.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Kızılay Başkanının bir açıklamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25240) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

328.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında iş kazası nedeniyle yaşamını yitirenlere ait verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25241) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

329.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25242) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

330.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25243) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın engelli olmayan ve veri kaydı bulunmayan kişilere engelli aylığı bağladığı iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25244) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

332.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, emekli olan vatandaşların kendi bilgileri dışında Türkiye Emekliler Derneğine üye yapıldıkları iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25245) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

333.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25246) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

334.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Gaziantep'te kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25247) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

335.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Hatay'da bulunan taş ve maden ocağı işletmelerinin denetimine ve bunların çevreye olumsuz etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25248) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

336.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Hatay'ın hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılara satışı uygulamasının dışında tutulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25249) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

337.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25250) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

338.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'un Espiye ilçesindeki dereler üzerinde yapılan HES projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25251) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

339.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yıkılan yapılara ve yeniden yapılan binalara yönelik çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25252) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

340.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kum ve toz fırtınalarının etkili olduğu illere, zarar gören tarım arazilerine ve toprağın korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25253) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

341.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde bulunan anıtsal ağaçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25254) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

342.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25255) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

343.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25256) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

344.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Türkiye genelinde ve Muş ilinde depreme yönelik alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25257) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

345.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Kanal İstanbul Projesi güzergâhındaki arsa ve arazilerin satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25258) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

346.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25259) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

347.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde ticari alan olarak ilan edilen yerlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25260) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

348.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli ilinin Gebze ilçesinin Kirazpınar Mahallesi'ndeki imar uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25261) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

349.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Çerkeşli Mahallesi'nde yapılan şuyulandırma uygulaması nedeniyle mağdur olan kişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25262) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

350.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25263) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

351.-   Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Başkentgaz'ın Türk Kızılay'ına yaptığı bağışın bir kısmının Ensar Vakfı'na aktarıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25264) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

352.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25265) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

353.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25266) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

354.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25267) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

355.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25268) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

356.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 26 Ocak 2020 Göztepe-Beşiktaş maçının protokol organizasyonuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25269) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

357.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25270) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

358.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25271) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

359.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25272) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

360.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Bakanlığın öğrenci bursları için ayrılan ödeneği MEB'e göndermediği iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25273) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

361.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25274) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

362.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25275) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

363.-   Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25276) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

364.-   Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Başkentgaz'ın Türk Kızılay'ına yaptığı bağışın bir kısmının Ensar Vakfı'na aktarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25277) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

365.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, alkollü olmayan kişilere alkollü oldukları gerekçesiyle trafik cezası kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25278) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

366.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, alkollü olmayan kişilere alkollü oldukları gerekçesiyle trafik cezası kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25279) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

367.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine getirilen kısıtlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25280) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

368.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Artuklu Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25281) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

369.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi Belediyesinin önceki yönetimine yönelik inceleme ve soruşturma yapılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25282) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

370.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesinin bazı işlemleri ile ilgili Sayıştay raporunda yer alan tespitlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25283) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

371.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bazı yolların onarılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25284) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

372.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, 2018 yılı Sayıştay Raporunda yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine usulsüz memur ataması yapıldığı tespitine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25285) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

373.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda gerçekleşen faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25286) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

374.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yabancılara yapılan konut, araç ve arazi satışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25287) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

375.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25288) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

376.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25289) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

377.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25290) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

378.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde yaşanan çığ felaketine ve yapılan kurtarma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25291) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

379.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan okullara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25292) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

380.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, emekli olan vatandaşların kendi bilgileri dışında Türkiye Emekliler Derneğine üye yapıldıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25293) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

381.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Şırnak ilinde kaybolan iki vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25294) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

382.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Batman ilinden Avrupa'ya göç eden Ezidi vatandaşların tapulu ev ve arazilerinin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25295) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

383.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı Belediyesine ait ulaşım araçlarının karıştığı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25296) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

384.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilecek imar planlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25297) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

385.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Çeşme ve Urla ilçelerinde bazı bölgeler için alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25298) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

386.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde yaşandığı iddia edilen bir taciz olayına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25299) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

387.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25300) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

388.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25301) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

389.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25302) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

390.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Bakanlığın yayımladığı bir kitapta yer alan görsellere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25303) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

391.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün dağıttığı Nutuk kitaplarının önsözüne başka bir metin koymasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25304) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

392.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir okul müdürünün okulda yaptığı bir konuşma ile ilgili soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25305) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

393.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, bir öğretim üyesinin çocuk yaşta evlilikler hakkında söylediği sözlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25306) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

394.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25307) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

395.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25308) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

396.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru ücretlerindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25309) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

397.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25310) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

398.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25311) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

399.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25312) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

400.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Doğu Akdeniz'de meydana gelecek askeri tehditlere karşı korunmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25313) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

401.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25314) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

402.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, piyasada bazı ilaçların temin edilememesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25315) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

403.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'da nefroloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25316) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

404.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, uygunsuz sulara ait numune sonuçlarının tespiti durumunda belediyelere bildirme zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25317) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

405.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında hastanelerde tedavi olan ve vefat eden kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25318) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

406.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25319) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

407.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25320) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

408.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2020 döneminde meydana gelen depremler nedeniyle psikolojik rahatsızlık yaşayan kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25321) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

409.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İstanbul ilinde özel bir ambulans şirketinin yüksek ücret karşılığında ambulanslarını yolcu taşımak için kullandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25322) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

410.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel ambulansların yüksek ücret karşılığında yolcu taşımacılığı yaptıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25323) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

411.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25324) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

412.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, iyot tabletleri verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25325) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

413.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25326) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

414.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25327) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

415.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25328) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

416.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, orman köylülerinin sayısında yaşanan değişim ile bu köylülerin gelirlerine ve Bakanlık tarafından planlanan desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25329) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

417.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TİGEM işletmelerinin hayvan ölümleri ve mecburi kesim nedeniyle uğradığı zarara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25330) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

418.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Geleceğe Nefes kampanyasıyla dikilen fidanların kuruduğu iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25331) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

419.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum Et Kombinasının taşınma sürecine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25332) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

420.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ceviz ve badem ağacı verilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25333) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

421.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO tarafından yapılan alımlara ve lisanslı depoculuk verilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25334) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

422.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda israfına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25335) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

423.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Genç Çiftçi Projesine dair istatistiki verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25336) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

424.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım Kredi Kooperatifinin destek verdiği projeler ile bu kapsamda dağıtılan hayvan sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25337) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

425.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım sektöründe kullanılan kredilere yönelik bazı verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25338) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

426.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25339) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

427.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25340) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

428.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sulama projelerinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25341) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

429.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25342) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

430.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihracata konu gıda ürünlerine giriş yasağı uygulayan ülkelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25343) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

431.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25344) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

432.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25345) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

433.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25346) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

434.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT'nin engelli personel istihdamına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25347) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

435.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2007-2019 yılları arasında Tekirdağ iline yapılan kamu yatırımı tutarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25348) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

436.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25349) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

437.-   Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, THY'nin bir tanıtımında Halfeti ilçesinin Gaziantep'e bağlı gösterilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25350) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

438.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde istisnai kadroda veya sözleşmeli olarak istihdam edilirken kadroya alınan personele ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25351) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)