TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 94

24 Şubat 2020 Pazartesi

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Uluslararası Andlaşmalar)

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2020) (Gelen evrak numarası:622618)

2.- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya Forumu Tüzüğünün Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2020) (Gelen evrak numarası:622639)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2004-2019 yılları arasında toplanan deprem vergisi ve bu süreçte kentsel dönüşüme ayrılan bütçe miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24814) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

2.-      İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, sağlık sorunu nedeniyle Cumhurbaşkanınca hakkında af kararı verilen bir kişiye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24815) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

3.-      İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Çeşme ilçesinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24816) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

4.-      İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Türk Kızılay'ına ve Türk Kızılay Genel Başkanına yönelik çeşitli iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24817) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

5.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde sosyal yardım alan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24818) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

6.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2000 yılından önce ve sonra emekli olan kişilerin maaşında oluşan farklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24819) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

7.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koyun-keçi çiçeği hastalığına ait çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24820) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu iktisadi teşebbüslerinin alacağını tahsil edemediği ülkeler ve alacakların bedellerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24821) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

9.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarındaki danışman sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24822) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılındaki ithal hayvan ölümü ve şartlı kesimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24823) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarının kiralık bina sayılarına ve toplam kira tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24824) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarının zilyetliğinde bulunan motorlu araç sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24825) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atıl durumda bulunan hazine taşınmazlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24826) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'dan iş bulan ve 2019 yılında işsizlik fonundan yararlanan üniversite mezunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24827) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2019 yılı KİT'lerin enerji kullanım tutarının karşılaştırılması ve kış saati uygulamasının kaldırılmasının enerji tasarrufuna etkisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24828) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılı TMO'nun yaptığı ithalat ve ihracata ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24829) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

17.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, yerel gazetelere verilen devlet desteğine ve bazı önerilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24830) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde yaşanacak olası bir depreme karşı alınacak önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24831) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şirket tarafından Kızılay'a yapılan şartlı bağışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24832) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MASAK tarafından yasa dışı bahis ve kumar oynatılan yapılara aracılık ettiği tespit edilen yapılara yönelik başlatılan incelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24833) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

21.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Sayıştay raporunda yer alan DHMİ ile ilgili tespitlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24834) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

22.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, cezaevlerine Kürtçe yayınların ve mektupların alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24835) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24836) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

24.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 2019 yılında tarım sektöründe kendi adına ve hesabına çalışanların sigorta primi borçlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24837) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

25.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, emekli kişilerin maaşından kesilen ilaç katılım paylarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24838) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesinde ek ders ücreti karşılığı çalışanların özlük haklarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24839) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24840) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilen bir aracın ihalesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24841) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Çevre İl Müdürlüğü/Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığına devredilen bir aracın ihalesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24842) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

30.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Elazığ ve Malatya illerindeki binaların deprem risk analizleri, depremden zarar gören binaların sayısı ve imar barışı kapsamından yararlanarak yapı kayıt belgesi alan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24843) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

31.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, 2005-2020 yılları arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24844) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

32.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de olası bir depreme yönelik yapılan çalışmalara ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin hazırladığı deprem raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24845) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

33.-  Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'da ve Sütçüler ilçesinde faaliyet gösteren mermer ve taş ocakları ile bunların olası etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24846) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24847) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24848) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

36.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24849) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24850) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24851) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

39.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kızılay aracılığıyla bir vakfa yapılan bağışa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24852) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24853) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

41.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki bir maden sahasının jandarma personeli tarafından korunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24854) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

42.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Türkiye'de görev yapan korucularla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24855) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

43.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Başiskele Belediyesinin kiraladığı bir binanın amacı dışında kullanıldığına dair Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24856) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24857) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

45.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, 2018 yılına ait Sayıştay denetim raporunda belirtilen Şanlıurfa ilindeki bazı projelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24858) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

46.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2019-2020 yılları için İzmir'deki antik şehirlere ayrılan restorasyon bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24859) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

47.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in kültür ve sanat hayatını geliştirmek üzere 2019-2020 yılları için ayrılan bütçeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24860) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

48.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2020 yılı için İzmir'deki antik şehirlere ayrılan restorasyon bütçesine ve uluslararası tanıtıma yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24861) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

49.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Çeşme ve Urla'da alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24862) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

50.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Çeşme ilçesinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24863) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

51.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Çeşme ve Urla ilçelerinde bazı bölgeler için alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24864) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

52.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Sanasaryan Han'ın bir şirkete kiralanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24865) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24866) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

54.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Türkiye genelinde bulunan nitelikli okul sayısı ile Bakanlığın bu okulların kontenjanlarının artırılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24867) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

55.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son iki yılda Türkiye'de kız çocuklarının okula devamsızlık oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24868) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

56.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in ilçelerinde ve Türkiye genelinde taşımalı sistemin kız çocuklarının okula devamı ile ilgili istatistiklere etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24869) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

57.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, vakıf üniversitelerinin denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24870) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

58.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Bakanlık tarafından 2020 yılı Ocak ayı burslarının yatırılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24871) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24872) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24873) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

61.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, koronavirüse karşı önlem amacıyla kullanılan medikal maskelerin teminine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24874) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

62.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında faaliyette bulunan aile sağlık merkezlerine ve aile hekimliği yapan doktorlara dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24875) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

63.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24876) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

64.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, koronavirüse karşı önlem amacıyla kullanılan maskelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24877) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

65.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, eczanelerdeki ilaç yetersizliğine yönelik olarak Bakanlığın aldığı önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24878) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

66.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de koronavirüse yönelik alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24879) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24880) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

68.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24881) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

69.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24882) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

70.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24883) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

71.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24884) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

72.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24885) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

73.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24886) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

74.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24887) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

75.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24888) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

76.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24889) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

77.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24890) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

78.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2-4 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi için ayrılan bütçeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24891) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

79.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yurt dışından kan ithal edilmesi için yapılan ihaleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24892) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvandan insana bulaşan hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24893) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

81.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24894) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

82.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24895) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

83.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24896) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

84.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24897) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24898) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun boş kalan lojmanlarının yakıt giderlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24899) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24900) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, limon üretimine zarar veren hastalıklarla mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24901) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24902) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

90.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son 4 yılda yıllara göre ülke genelinde bankalara ibraz edilen çeklerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24903) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

91.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa-Ankara yüksek hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24904) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

92.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de yapılması planlanan ikinci çevre yoluna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24905) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

93.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, yüksek hızlı tren abonman bilet ücretlerindeki artışa ve bazı abonmanlık tarifelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24906) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

94.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24907) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24908) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, üçüncü uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde yapılan açıklamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23869)

2.-      İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2019 yılı için Düzce iline yönelik planlanan ve yarım kalan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23870)

3.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, A Milli Kadın Voleybol Takımının 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçının TRT'de yayımlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23925)

Adalet Bakanlığı

 

4.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23926)

5.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin infaz koruma memurlarına yönelik çeşitli iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23927)

6.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23928)

7.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı mahkumların ücret verilmeksizin çalıştırıldıkları ve denetimli serbestlik haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23929)

8.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün talebi dışında nakil işlemi yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23930)

9.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23931)

10.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23932)

11.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin ziyaretçi haklarının kullandırılmadığı, hastane sevklerinin yapılmadığı ve dilekçe haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23933)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23934)

13.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin etkinliklerden faydalanamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23935)

14.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün kurum kantininden satın almış olduğu televizyonun çalışmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23936)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23937)

16.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23938)

17.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün çeşitli iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23939)

18.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23940)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan aramalara dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23941)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23942)

21.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı kişilere gazete, dergi ve kitap verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23943)

22.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23944)

23.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün koğuş değişikliği talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23945)

24.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara kitap kotası uygulandığı ve kurs taleplerinin karşılanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23946)

25.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23947)

26.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlığa erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23948)

27.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün infaz koruma memuru tarafından kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23949)

28.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı mahkumların ücret verilmeksizin çalıştırıldıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23950)

29.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23951)

30.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23952)

31.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların spora çıkarılmadıkları ve sağlık imkânlarından yeterince yararlanamadıkları iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23953)

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakli sonrasında eşyalarının kendisine verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23954)

33.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23955)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların sağlığa erişim haklarının kısıtlandığı iddiasına ve aramalarla ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23956)

35.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ mahkumların bazı haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23957)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23958)

37.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23959)

38.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin izin haklarının engellendiği ve yeterli inceleme yapılmaksızın hastane psikoloğu tarafından dürtü bozukluğu raporu verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23960)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23961)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ bir mahkumun yaşadığı sorunlara ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23962)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23963)

42.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Emirdağ Açık Ceza infaz Kurumunda bulunan bir mahkumun hak ihlali iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23964)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23965)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumu ziyarete gelen annesinin emanetteki eşyaları almaya zorlandığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23966)

45.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün izin hakkının engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23967)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23968)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin aldığı disiplin cezasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23969)

48.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir hükümlünün tedavisinin aksatıldığı ve hücre cezası verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23970)

49.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23971)

50.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün Alevi dedesi ile görüştürülmediği iddiasına ve cezaevine yönelik çeşitli iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23972)

51.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23973)

52.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumu nedeniyle koğuşunun değiştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23974)

53.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ve hastaneye sevk talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23975)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23976)

55.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun nakli sonrasında eşyalarının kendisine verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23977)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun cezaevinde keyfi kısıtlama ve uygulamalar yaşandığı yönündeki iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23978)

57.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23979)

58.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23980)

59.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurları hakkında şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23981)

60.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin engel durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23982)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23983)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin sağlık sorunları sebebiyle nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23984)

63.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23985)

64.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin kötü muameleye uğradıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23986)

65.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23987)

66.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23988)

67.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 1 Nolu T Tipi Cezaevinde bir mahkumun yaşadığı sorunları yazdığı mektuplara el konulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23989)

68.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23990)

69.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bazı mahkumların günlük bir gazete ile ailelerinin gönderdiği kitap ve dergilerin kendilerine verilmediği yönündeki iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23991)

70.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23992)

71.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23993)

72.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23994)

73.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin izne çıkarılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23995)

74.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün yeni kimlik belgesi çıkaramadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23996)

75.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23997)

76.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23998)

77.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23999)

78.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki hasta bir mahkumun keyfi olarak hastane sevkinin yapılmadığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24000)

79.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24001)

80.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24002)

81.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/24003)

82.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin sayım usulünü uygun bulmadıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24004)

83.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumların etkinliklere ve sohbetlere çıkarılmadıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24005)

84.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı kişilere mektuplarının verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24006)

85.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24007)

86.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kepsut L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24008)

87.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24009)

88.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çeşitli hak ihlalleri yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24010)

89.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin tedavisinin geciktirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24011)

90.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun hastane sevkinin yapılmadığı ve tahlil sonucunu alamadığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24012)

91.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevindeki LGBTİ bir mahkumun ilaç ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24013)

92.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ve hastaneye sevk edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24014)

93.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24015)

94.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevinde kendisine ve çevresine zarar veren bir mahkumun koğuşta tutulduğu ve psikolojik desteğe erişemediği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24016)

95.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir çocuğun intiharına yönelik soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/24017)

96.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumu nedeniyle koğuşunun değiştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24018)

97.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24019)

98.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların bazı şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24020)

99.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlara dışarıdan gönderilen kitapların verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24021)

100.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24022)

101.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin doktor değişikliği istemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24023)

102.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün doktor tarafından kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24024)

103.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların bazı şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24025)

104.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumu nedeniyle cezasının ertelenmesi önerisine ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24026)

105.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün infaz koruma memurları tarafından kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24027)

106.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki bazı mahkumların sosyal etkinliklerden yararlanamadıkları ve gazete ve dergilerin kendilerine verilmediği yönündeki iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24028)

107.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir trans bireyin tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24029)

108.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24030)

109.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumuna yönelik çeşitli hak ihlalleri ve ayrımcılık iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24031)

110.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna yönelik çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24032)

111.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkkumların beslenme ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24033)

112.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki temizlik ve sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24034)

113.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlüye dışarıdan gelen dergi ve kitapların verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24035)

114.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24036)

115.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir hükümlünün izne çıkamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24037)

116.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Metris R Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir mahkumun hastanede tedavi ve infaz erteleme talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24038)

117.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinde LGBTİ bir mahkumun yaşadığı sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24039)

118.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan trans bir bireye yönelik kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24040)

119.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24041)

120.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişiye mazeret izni verilmesinin geciktirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24042)

121.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24043)

122.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24044)

123.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24045)

124.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişiye verilen görüş cezasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24046)

125.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24047)

126.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün izne çıkarılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24048)

127.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde mahkumların sağlık hizmetlerine ve sosyal faaliyetlere erişimlerinin engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24049)

128.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya ve Kahramanmaraş L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan iki hükümlünün nakil taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24050)

129.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun diş tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24051)

130.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlara dışarıdan gönderilen kitapların verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24052)

131.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Seydikemer Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24053)

132.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan diyabet hastası bir hükümlünün şeker ölçüm cihazı talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24054)

133.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çanakkale Açık Cezaevinde kalan bir mahkumun cezaevi koşullarıyla ilgili bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24055)

134.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün çeşitli hak ihlali iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24056)

135.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün eşyalarının kendisine verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24057)

136.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Cezaevindeki bir mahkumun havalandırma ve denetimlere yönelik şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24058)

137.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24059)

138.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin izin hakkının engellendiği ve psikoloğun kendisiyle ilgilenmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24060)

139.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün çeşitli hak ihlali iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24061)

140.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24062)

141.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Elmadağ Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda koğuşlarda kapasiteden fazla kişi kaldığı ve salgın hastalık ortaya çıktığı yönünde şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24063)

142.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Elmadağ Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin hastane sevkinin yapılmadığı ve mektuplarının gönderilmediği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24064)

143.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24065)

144.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun çeşitli hak ihlalleri iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24066)

145.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun mektubunun gönderilmediği ve bu konuda kendisine yazılı bir belge verilmediği yönündeki iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24067)

146.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ünye Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24068)

147.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun eğitim hakkının kısıtlandığına dair iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24069)

148.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevinde keyfi uygulamalar nedeniyle mahkumların bazı haklarını kullanamadıkları yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24070)

149.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24071)

150.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24072)

151.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların cezaevi koşullarına ve fiziki şartlara yönelik şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24073)

152.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Cezaevindeki bir mahkumla ilgili nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24074)

153.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin cezaevi koşullarına ve infaz koruma memurlarına yönelik iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24075)

154.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün koğuş değiştirme talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24076)

155.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24077)

156.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlara dışarıdan gönderilen kitapların verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24078)

157.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı kişilere gazete, dergi ve kitap verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24079)

158.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24080)

159.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalanların radyo taleplerinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24081)

160.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24082)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

161.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, hukuka aykırı kuruldukları tespit edilen firmalar aracılığıyla emekli olan kişilerin emeklilik haklarının iptal edilmesine ve SGK'nın uğradığı zarara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23871)

162.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, gürültülü ortamlardaki işitme engelli çalışan sayısının artırılmasına yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23872)

163.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, 2018-2020 yıllarında EKPSS sınavı ile ataması yapılanlardan işitme engelli bireylerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23873)

164.-       Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, GSS prim borçlarının yapılandırılmasına ve sosyal güvencesi olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23874)

165.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, gazilerin erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi uygulamasına son verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24083)

166.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Bakanlığa bağlı olarak çalışan aile danışma merkezlerinin sayısına, illere göre dağılımına ve bu merkezlerle ilgili şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24084)

167.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, SGK tarafından engelli vatandaşlara sağlanan akülü tekerlekli sandalye yardımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24085)

168.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, SGK'nın prim alacaklarına ve prim borçlarının tahsilatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24086)

169.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24087)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

170.-       Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin ilinde 6-7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen hortumun zararlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23875)

171.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, ülke genelinde ve Eskişehir'de asbest ile teması devam eden köyler için alınması gereken önlemlere ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23876)

172.-       Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük'te ısınma faaliyetlerinde kullanılan yakıt türlerinin denetimi ve son on yılda yapılan iyileştirme çalışmaları ile 2019 yılı hava kirliliği ölçüm sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24088)

173.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de kurulması planlanan çöp bertaraf tesisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24089)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

174.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, DEDAŞ tarafından açıklanan kayıp-kaçak elektrik oranının doğruluğunun araştırılmasına ve kaçak elektrik nedeniyle kesilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23877)

175.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde elektrik faturalarındaki kaçak kullanım bedelleriyle ilgili şikayetlere ve elektrikte kayıp kaçağa karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24090)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

176.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, öğrenim kredisi borçlarına faiz uygulanan kişi sayısına, toplam borç tutarına ve borçlara uygulanan faizin kaldırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24091)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

177.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, PTT Genel Müdürlüğüne ve bazı hizmet binalarına yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23878)

178.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, kaçak tütün ve makaron ticaretine uygulanacak cezaların ertelenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23879)

179.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, engelli vatandaşların ÖTV indirimiyle araç alımı ile ilgili sorunlara ve ehliyet uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23880)

180.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, konaklama vergisi düzenlemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23881)

181.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, küçük ve orta ölçekli esnafı destelemek amacıyla Bakanlığın yapacağı çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23882)

182.-       Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, 2020 yılı için tespit edilecek özel eğitim destek tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23883)

183.-       Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, kalkınma ajanslarının kuruldukları yıllar ve bölgeler itibarıyla desteklediği projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23884)

184.-       İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, TÜİK'in 2018 yılı güvenlik birimlerine getirilen çocuklar istatistiğini yayınlamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24092)

İçişleri Bakanlığı

 

185.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23885)

186.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van ilinde uygulanan parkomat uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24095)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

187.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, bazı çocuk kanallarında yer alan obeziteye yönlendiren içerikler ve bunlara yönelik alınan önlemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23886)

188.-       Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ilinde ve Amanos Dağları'nda yapılması planlanan kırsal turizmi destekleme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23887)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

 

189.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, okullarda yaşanan cinsel istismar vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23888)

190.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, PIKTES Projesi kapsamında istihdam edilen öğretmenlerin özlük haklarına ve proje bitiminden sonra Bakanlık bünyesinde görevlerine devam etmeleri önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23889)

191.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, otizmli çocukların eğitimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23890)

192.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23891)

193.-       Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, 2020 yılı için tespit edilecek özel eğitim destek tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23892)

194.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, işitme engelli öğrencilerin eğitim müfredatında yer alan derslere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23893)

195.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli ilinde inşaatı tamamlanmayan okullara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24096)

196.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, öğretmenlerin yer değiştirmesinde il ve ilçe emri uygulamasına yer verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24097)

Sağlık Bakanlığı

 

197.-       Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın, sonradan Türk vatandaşlığı kazanıp Gaziantep ve Kilis'te eczane açan kişilerin eczanelerinin kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23894)

198.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, İstanbul'da meydana gelen grip salgınına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23895)

199.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinin hastane ihtiyacı ile planlanan hastane inşaatı projelerinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23896)

200.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'da kapatılan Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasının özel bir eğitim kurumuna devredileceği iddialarına ve hastanenin yeniden hizmete sokulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23897)

201.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, şeker ölçüm cihazı ve insülin pompasının ödeme kapsamına alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23898)

202.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, son zamanlarda görülen uyuz vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23899)

203.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, ülke genelinde ve Eskişehir'de asbeste bağlı hastalıkların istatistiklerine ve bu hastalıklara karşı alınması gereken önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23900)

204.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, ülkemizde görülen ruh ve sinir hastalıklarına dair istatistiki bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23901)

205.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, bilinçsiz ilaç tüketiminin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23902)

206.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında eğitim alanı dışında görevlendirilen personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23903)

207.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bakanlık ve özel sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan tıbbi cihazlar ile bu cihazların kalibrasyon işlemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23904)

208.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bingöl Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki doktor eksikliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24098)

209.-       Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük'te son on yılda hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hastaneye müracaat eden hasta sayısı ve Bakanlığın söz konusu hastalıkları önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24099)

210.-       İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, sivrisinekler tarafından bulaştırılan batı nil virüsü vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24100)

211.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat ili genelindeki salgın hastalık vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24101)

212.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı Devlet Hastanesindeki kapasite ve personel sorunlarının çözümüne ve ildeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24102)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

213.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018-2019 yıllarında Kahramanmaraş ilinde KOSGEB programına yapılan başvurulara ve bu destekten yararlanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23905)

214.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018-2019 yıllarında KOSGEB kredi ve hibelerine yapılan başvurular ile bu kredi ve hibelerden yararlanan girişimci ve işletmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23906)

Ticaret Bakanlığı

 

215.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, gümrük memurlarının muayene sırasında yolluk ücreti adı altında para tahsilatı yaptıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23911)

216.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, esnaf ve sanatkarlar için kredi faiz oranlarının düşürülmesi ile bu kişilere yönelik çeşitli düzenlemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23912)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

217.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin bulunduğu aşamaya ve Adana-Pozantı güzergahının çift hat olarak yenilenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23913)

218.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, açıldıkları günden itibaren Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinden geçen araç sayılarına ve taahhüt edilip geçmeyen araçlar için yapılan ödeme tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23914)

219.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinden Hasanbey Lojistik Merkezi ve Bursa Gemlik Limanına yapılması planlanan demiryollarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23915)

220.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılan uçuş seferlerinin artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24104)