TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 92

20 Şubat 2020 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2634) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

2.- Konya Milletvekili Esin Kara'nın; Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2635) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

3.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile 1 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2636) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

4.- Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Konya Milletvekili Esin Kara'nın; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2637) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; 7179 Sayılı Asker Alma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2638) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

6.- Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2639) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

7.- İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün; Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2640) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

8.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2641) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2642) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2643) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Kanal İstanbul Projesi'ne ve bir holdingle ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24503) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

2.-           Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, kamuya işe alımlarda liyakat sisteminin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24504) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

3.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ'da yaşanan depreme ait çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

4.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı gazetelerin çalışanlarının basın kartlarının iptal edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24506) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

5.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Türkiye Gençlik Vakfına tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24507) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

6.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türkiye Varlık Fonu'na ve 2018 yılı denetim raporlarının TBMM'ye gönderilmemiş olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24508) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

7.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Basın Kartı Komisyonunun bazı gazetecilerin basın kartlarını iptal ettiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24509) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

8.-           Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, akaryakıt dağıtım lisansına sahip bir şirkete uygulanan teşvik ve muafiyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24510) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

9.-           İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki bazı parsellerle ilgili alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24511) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

10.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır ilindeki Kadın Danışmanlık Merkezine erkek müdür atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24512) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

11.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Halkların Demokratik Partisi Belediyelerinin gönderdiği yardımların şehre alınmadığı ve AFAD dışında yardım kabul edilmeyeceği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24513) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

12.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, deprem ile ilgili yapılan çalışmalara ve toplanma alanlarının durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24514) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

13.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana iptal edilen basın kartlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24515) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

14.-       İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, İzmir'in Alaçatı ve Zeytineli mahallelerindeki arazilerin bir bölümünün kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24516) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

15.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki bazı taşınmazların turizm yatırımlarına tahsisi amacıyla alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24517) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

16.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu binasının 24 Ocak 2020'de gerçekleşen deprem sebebiyle hasar aldığı ve öğrencilerin yurtta kalmaya zorlandıkları iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24518) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

17.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pestisit uygulaması yapanlarla ilgili sağlık taramalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24519) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

18.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yapılan denetimlerde pestisitli ürünlerin saptanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24520) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

19.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir doktorun güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmadığı ve iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24521) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

20.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir uzman doktorun güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24522) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

21.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, iş yeri hekimliği sınavında başarılı olan bir kişinin güvenlik soruşturması nedeniyle sertifikasını alamamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24523) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

22.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İçişleri Bakanlığınca yapılan PAEM, POMEM ve bekçilik sınavlarına giren bir kişinin güvenlik soruşturması nedeniyle sınavları kazanamadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24524) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

23.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kıdem ve ihbar tazminatını almak için dava açan bir kişinin davasının uzun süredir sonuçlanmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24525) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

24.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sakıncalı kişiler listesinde olduğunu iddia eden bir kişinin aracını satmasına Türkiye Noterler Birliği tarafından izin verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24526) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

25.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24527) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

26.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun ağır hasta olduğu ve zor koşullarda bulunduğu iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24528) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

27.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması gerekçesiyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24529) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

28.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi cezaevinde bulunan bir vatandaşın evini satmaya çalışırken bazı sorunlar yaşadığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24530) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

29.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, iş yeri hekimliği sınavında başarılı olan bir kişinin güvenlik soruşturması nedeniyle sertifikasını alamamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24531) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

30.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, OHAL Komisyonunca göreve iadesi yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin işe başlatılmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24532) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

31.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24533) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

32.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilen bir kişiye sigorta ödemesi yapmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24534) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

33.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bazı gazetecilerin basın kartlarının iptal edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24535) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

34.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, maaşı ve mal varlığı üzerindeki tedbir kararları kaldırılan bir kişinin bankayla yaşadığı soruna ve maaşını alamadığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24536) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

35.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin güvenlik soruşturması nedeniyle işe başlatılmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24537) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

36.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş güvenliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24538) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

37.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, parasız yatılı ve bursluluk sınavıyla burs kazanan öğrencilerin burslarının geç yatırıldığına dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24539) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

38.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hasankeyf'te yaşayan vatandaşların yeni yerleşkedeki hak sahipliğiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24540) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

39.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Burdur'da bulunan kışlalarda yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı ve ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24541) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

40.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilen kişilerin işlemlerini yapmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24542) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

41.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir sigorta şirketinin bir vatandaşa ödeme yapmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24543) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

42.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilen kişilere hesap açmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24544) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

43.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 3 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun banka hesaplarına bloke konulduğu ve bankanın eşine parasını vermediği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24545) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

44.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24546) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

45.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir sigorta şirketinin KHK ile ihraç edilen kişilere ödeme yapmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24547) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

46.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24548) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

47.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24549) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

48.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının kaybolmasıyla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24550) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

49.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24551) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

50.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, infaz sürelerine, yeniden yargılama ve cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24552) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

51.-       Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, belediyeye bağlı bir kursta çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan bir eğitmen hakkında hükmedilen cezaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24553) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2020)

52.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan ağır hasta bir mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24554) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2020)

53.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, avukatların aldıkları cezalar ve yaptıkları ruhsat başvurularına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24555) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2020)

54.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ceza davalarında dosyalarda kısıtlılık ve gizlilik kararları nedeniyle müdafilerin dosyayı inceleme yetkilerinin kısıtlandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24556) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

55.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, adliyelerde hakim ve savcılar için özel alanlar oluşturulduğu ve avukatlara karşı ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24557) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

56.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 24 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da avukatlar tarafından gerçekleştirilmek istenen etkinliklere yapılan polis müdahalelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24558) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

57.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yabancı uyruklu mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24559) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

58.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Şakran 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki yatak kapasitesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24560) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

59.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yönelik fiziki yetersizlik ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24561) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

60.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adıyaman E Tipi Cezaevindeki bir mahkumun hastalığının raporlara yansıtılmadığı iddiasına ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24562) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

61.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden her ikisi de tutuklu olan ve çocukları olan çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24563) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

62.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aliağa Şakran 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan iki kardeşin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24564) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

63.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24565) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

64.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şırnak T Tipi Cezaevindeki bir mahkumun tek kişilik odada tutulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24566) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

65.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24567) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

66.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumların ALES sınavına girmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24568) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

67.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki koşullara dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24569) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

68.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bir kişinin Antalya Kapalı Cezaevine gönderilecek olmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24570) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

69.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24571) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

70.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Cezaevinde koğuş kapasitesinin üzerinde mahkum bulunduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24572) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

71.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, deprem yaşanan bölgelerdeki cezaevlerinde bulunan kişilere fazladan telefonla görüşme hakkı verilmesi önerisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24573) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

72.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24574) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

73.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden yolların karlı ve buzlu olduğu bu sebeple mahkum yakınlarının zorluklar yaşadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24575) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

74.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil istemine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24576) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

75.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevinde kaloriferlerin uzun süredir yanmadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24577) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

76.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki salgın hastalık vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24578) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

77.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24579) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

78.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24580) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

79.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün nakil istemine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24581) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

80.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevine görüşe gelen mahkum yakınlarına yapılan aramalarla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24582) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

81.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24583) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

82.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, tutuklanan bir kişinin engelli oğlunun bakımı için Bakanlıkça verilen aylığın kesilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24584) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

83.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye ait iş yeri hekimliği belgesinin pasif duruma alınmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24585) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

84.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da bulunan katı atık depolama alanının yarattığı çevre sorunları ile atıklardan elektrik üretilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24586) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

85.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, KHK ile ihraç olan kişilerin tapu kayıtlarına riskli şerhi konulduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24587) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2020)

86.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Kanal İstanbul Projesi güzergâhındaki arsa ve arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24588) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

87.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Elazığ'da yaşanan depreme ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24589) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

88.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Dündarlı kasabasındaki kanalizasyon sorununun çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24590) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

89.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24591) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

90.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Dalyan İztuzu Plajı'nda yapılması planlanan kaplumbağa hastanesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24592) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

91.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24593) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

92.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24594) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

93.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, İzmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi Yarılgan tepesine yapılmak istenen taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24595) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

94.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Urla ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24596) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

95.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, 1999 yılından itibaren depremin zararlarından korunmak için toplanan Özel İletişim Vergisi tutarına ve kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24597) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

96.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, BM İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan bir açıklamanın doğruluğuna ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24598) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

97.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, ÖSO mensuplarının Türkiye üzerinden Libya'ya gittikleri iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24599) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

98.-       Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Türk Akreditasyon Kurumuna yapılan genel sekreter atamasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24600) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

99.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşının ailesine ulaşamadığı ve kız kardeşinin Doğu Türkistan'da bulunan kamplarda tutulduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24601) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

100.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, bir enerji firmasının Amasra B taş kömürü sahasının işletme ruhsatını alma sürecine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24602) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2020)

101.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, 2018 ve 2019 yılları Merkezi Yönetim Bütçesi ve 15 Ekim-31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki TCMB işlemlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24603) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

102.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 15 Temmuz davaları kapsamında yargılamaları devam eden Harbiyeli öğrencilerin anneleri tarafından organize edilen yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24604) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

103.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da bulunan katı atık depolama alanının yarattığı çevre sorunları ile atıklardan elektrik üretilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24605) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

104.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, zırhlı araç çarpması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24606) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

105.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Diyarbakır ilinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24607) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

106.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Munzur Üniversitesi'ndeki bir protesto eylemine katılan bazı öğrencilerin tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24608) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

107.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24609) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

108.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24610) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

109.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, üniversitelerde cinsel tacizi önlemek amacıyla alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24611) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

110.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Bakanlık tarafından hazırlanan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24612) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2020)

111.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Kayseri'de bazı okullarda İstiklal Marşı'nın okutulmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24613) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

112.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24614) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

113.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlık ile Bilgi ve Teknoloji Grubu arasındaki iş birliği protokolü kapsamında okullarda ücretsiz erişime açılacak olan Delphi yazılım geliştirme programına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24615) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

114.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Bakanlığın öğretmenlere dağıttığı bir kitapta yer alan resimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24616) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

115.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Bakanlık tarafından hizmet içi eğitimde kullanılmak üzere hazırlanan bir kitapta yer alan görsellere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24617) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

116.-   Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Psikososyal Destek Programı kapsamında hazırlanan bir kitapta bulunan görsellere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24618) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

117.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, ÖSO mensuplarının Türkiye üzerinden Libya'ya gittikleri iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24619) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

118.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Kayseri'deki grip vakalarına ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24620) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

119.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24621) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

120.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 2019-7 yerleştirmesi ile Bakanlığa atanan personelin göreve başlatılmama nedenine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24622) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

121.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, e-rapor sistemi kapsamında özel muayenehanelerin rapor veremeyeceği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24623) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

122.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, epilepsi hastalarının kullandığı bir ilacın Türkiye'ye getirilmediği iddialarına ve bu ilacı kullanan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24624) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

123.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilindeki bir köyde yaşayanların tapulu arazilerinin orman arazisi sayılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24625) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

124.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24626) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

125.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılından bu yana Rusya'ya ihraç edilen tarım ve hayvancılık ürünlerinden geri gönderilenlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24627) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

126.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Bolu ilinde yapılacak olan şehirlerarası yola ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24628) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)