TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 9

11 Ekim 2019 Cuma

 

Yazılı Soru Önergesi

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM'de görev yapan personel ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18484) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1809) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

2.- Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ve 20 milletvekilinin, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1810) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

3.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, halk sağlığını tehdit eden unsur ve vakaların araştırılarak tespiti ve bu unsurlara yönelik gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1811) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

4.- Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 19 milletvekilinin, jeotermal enerji üretiminin yol açtığı sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1812) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

5.- İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, büyükşehirlerdeki depreme hazırlık durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1813) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

6.- Muğla Milletvekili Metin Ergun ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki arıcılık sektöründeki sorunların tespiti ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1814) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

7.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 23 milletvekilinin, su kaynaklarının verimli kullanımı ve su israfının önlenebilmesi için alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1815) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarının sosyal sonuçlarının araştırılarak belirlenmesi ve gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1816) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, asgari ücretli bir ailenin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılarken ortaya çıkan sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1817) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, engelli bireylerin istihdam sorununun araştırılarak gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1818) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

11.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, yerli tohum üretiminin önündeki engellerin belirlenmesi ve gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1819) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

12.-  Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve 19 milletvekilinin, şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1820) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

13.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli proje gerekçeleriyle vakıf ve topluluklar ile ortak işler yaptığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1821) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

14.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, THK'nın elinde bulunan gece uçabilen yangın söndürme uçaklarının Ege ve Akdeniz bölgelerinde gerçekleşen orman yangınlarında kullanılmama sebeplerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1822) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

15.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin sebeplerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1823) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

16.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1824) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

17.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, çocuk yaşta veya erken yaşta evliliğin nedenlerinin tespiti ve bu sorunların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

18.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Sosyal Güvenlik Kurumu açığının merkezi bütçe üzerinde meydana getirdiği yükün ortadan kaldırılabilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1826) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

19.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, özel iletişim vergisiyle iletişim altyapısını güçlendirmek için toplanan gelirlerin ne şekilde kullanıldığının tespiti ve afet durumlarında meydana gelen iletişim aksaklıklarını önlemek için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1827) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

20.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının tespiti ile üreticilerin ettiği zararların giderme yollarını belirleyebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1828) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

21.-  Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve 20 milletvekilinin, Cumhurbaşkanlığınca bazı vakıf ve derneklere tanınan vergi muafiyeti kriterlerindeki muğlaklıkların giderilmesi, vakıf ve derneklerin adil bir şekilde değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1829) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

22.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 21 milletvekilinin, pazarlık usulü ihale uygulamasının kamu bütçesinde oluşturduğu zararların tespiti ve bu soruna yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1830) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

23.-  Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve 27 milletvekilinin, çeltik ve pirinç üretimi alanında üreticinin karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1831) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 19 milletvekilinin, öğrencilerin günlük hayatını ve gelişimlerini kolaylaştıracak gereksinimlerin tespiti ile gençlere sosyal kültürel etkileşim alanları oluşturulması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1832) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

25.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 20 milletvekilinin, Kütahya'da kestane üretiminde karşılaşılan sorunları ve bu sorunlarla mücadelede yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1833) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

26.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 20 milletvekilinin, Kütahya'da vişne ve kiraz üretiminde karşılaşılan sorunları ve bu sorunlarla mücadelede yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1834) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

27.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 21 milletvekilinin, açlık ve yoksulluk sınırı baz alınarak yeni bir asgari ücret politikasının belirlenmesi ve asgari ücrette iyileştirme yapılması için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1835) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

28.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 26 milletvekilinin, Balkan ülkelerinde yaşayan Türklerin her türlü sorunlarının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

29.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 24 milletvekilinin, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan asker ve polislerimizin kurtarılması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1837) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

30.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 24 milletvekilinin, amatör denizci projesinin tüm boyutlarıyla yeniden ele alınması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1838) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

31.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 24 milletvekilinin, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın milli güce dayalı daha etkin bir güç haline gelebilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1839) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

32.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 24 milletvekilinin, sivil memurların sorunlarının ve özlük haklarının ele alınması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1840) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

33.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 26 milletvekilinin, THK'nın elinde bulunan yangın söndürme uçaklarının İzmir'de gerçekleşen orman yangınlarında kullanılmama sebeplerinin tespiti ve orman yangınlarında uçak kullanımını teşvik etmek için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1841) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

34.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 24 milletvekilinin, askeri liselerin tekrar orduya kazandırılması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1842) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

35.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 27 milletvekilinin, F 35 programın derinlemesine incelenmesi, milli çıkarlarımıza uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1843) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

36.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve 26 milletvekilinin, orman yangınlarının hızlı, etkili ve verimli bir şekilde söndürülmesinin yollarının belirlenmesi, yangın söndürme faaliyetlerinin yetersizliğinin nedenlerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/1844) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

37.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve 24 milletvekilinin, Tunceli'de faaliyet gösteren maden ocaklarının canlı yaşamı ve ekolojik denge üzerinde yarattığı tahribatın araştırılması, Munzur Dağlarının maden aramalarına açılması kararının tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1845) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

38.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 21 milletvekilinin, sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1846) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

39.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 19 milletvekilinin, Batı Nil Virüsünün ülkemizde yayılma alanlarının tespiti ve halkımızın hastalığa karşı bilinçlendirilmesinin yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

40.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve 29 milletvekilinin, yumurta üreticilerinin sorunlarının incelenerek bu sorunlara karşı çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1848) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

41.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 19 milletvekilinin, şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

42.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 20 milletvekilinin, işsizlik sorununun intihar vakalarına etkilerinin incelenerek bu konuda geliştirilecek politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

43.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 20 milletvekilinin, Gümüşhane'de bir maden işletmesine ait atık suların dereye karıştığı iddialarının araştırılması ve bahsedilen soruna yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

44.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 20 milletvekilinin, otomotiv sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

45.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 20 milletvekilinin, rüzgâr enerji santrallerinin çevreye verdiği zararların tespiti ve alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

46.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 20 milletvekilinin, Bursa'daki taş, mermer, kum ve maden ocaklarının mevcut durumunun ve yarattığı tahribatın tespiti ile ortaya çıkan sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

47.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, engellilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

48.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve 25 milletvekilinin, inşaat mühendisliği bölümlerinin niteliğini artırmak için gerekenlerin tespiti ve inşaat mühendislerinin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

49.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 21 milletvekilinin, sahte ve kaçak içki üretme ve tüketmeye sevk eden nedenlerin araştırılması, sahte içki tüketmeye bağlı ölümlerin tekrarlanmaması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

50.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 23 milletvekilinin, Eğrigöz Kalesi'nin turizme kazandırılması, mağaracılık turizmi ve dağcılık turizminin gelişmesi için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

51.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 23 milletvekilinin, Aizanoi Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

52.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 23 milletvekilinin, Kütahya ilindeki hava kirliliğinin sebeplerinin araştırılarak bu durumun önlenebilmesi için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

53.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 29 milletvekilinin, güvenlik korucularının sorunlarının tespiti ve bu sorunların giderilmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

54.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 24 milletvekilinin, SETA tarafından yayımlanan Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları başlıklı raporunun değerlendirilmesi, SETA'nın kimler tarafından desteklendiğinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

55.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 24 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

56.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 22 milletvekilinin, işsizliğin nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

57.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve 20 milletvekilinin, Afşin'de faaliyette bulunan termik santrallerin yol açtığı sorunların tespiti, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

58.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 22 milletvekilinin, organ bağışı sayısındaki düşüklüğün sebeplerinin tespiti ve bu duruma karşı alınabilecek önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

59.-  Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve 21 milletvekilinin, Şanlıurfa ili Hilvan ilçesinde yaşanan tüm sorunların araştırılması ve sorunların çözümüne yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

60.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve 22 milletvekilinin, TÜİK'in yayımladığı verilerin usullere uygun şekilde toplanıp toplanmadığının tespiti ve istatistiklerin yayımlanması sürecinde şeffaflığı sağlamak adına gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

61.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 milletvekilinin, su şebekelerindeki kaçak ve kayıpların tespiti, su kaybına yol açan eksikliklerin belirlenmesi ve temiz su varlığını tehdit eden unsurlara yönelik önlemlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

62.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 27 milletvekilinin, ekonomide görülen daralmanın siyasi nedenlerinin tespiti ve bu sorunun çözümü olabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

63.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 24 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Sarıçam ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

64.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 28 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Yüreğir ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1872) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

65.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 29 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Yumurtalık ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1873) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

66.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 28 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Tufanbeyli ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

67.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 24 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Seyhan ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

68.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 23 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Saimbeyli ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

69.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 28 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Pozantı ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

70.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 26 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Kozan ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

71.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 25 milletvekilinin, kız çocuklarının eğitime katılımının artırılması için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

72.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 27 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Aladağ ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

73.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 26 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Ceyhan ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

74.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 26 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Çukurova ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

75.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 24 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve İmamoğlu ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

76.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 23 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Karaisalı ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

77.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 25 milletvekilinin, 1980'li yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya yaşanan yoğun göçün ilin ekonomisinde meydana getirdiği sorunların tespiti ve Karataş ilçesindeki işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

78.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 24 milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığının tespit edilmesi ve muhtemel depremlere yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

79.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 25 milletvekilinin, gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

80.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 26 milletvekilinin, Karadeniz'de yaşanan kirlilik ve bu kirliliğin sebeplerinin araştırılması, kirliliğin önlenmesi için gereken tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

81.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, toprak kirliliğinin yol açmış olduğu sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

82.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, 6-8 Ekim tarihinde gerçekleşen olayların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

83.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, ülkemizde mayın ve patlayıcı madde nedeniyle meydana gelen sivil ölümlerin tüm yönleriyle araştırılarak, gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1891) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

84.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, zırhlı araçların kullanımının yol açtığı sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1892) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

85.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 19 milletvekilinin, ekonomideki kötüye gidişin nedenlerinin tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1893) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

86.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 19 milletvekilinin, İstanbul'da meydana gelebilecek olan olası bir depreme yönelik alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1894) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

87.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 30 milletvekilinin, Çanakkale'de faaliyet gösteren termik santrallerin ve maden ocaklarının çevreye ve insan sağlığına etkilerinin tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1895) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

88.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 19 milletvekilinin, Artvin ilinde yapılan madencilik faaliyetlerinin araştırılması, ihale süreçlerinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1896) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

89.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İncirlik Üssü'nün faaliyetlerinin incelenmesi, Amerika Birleşik Devleti tarafından YPG'ye buradan lojistik ve mühimmat desteği sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1897) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

90.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve 20 milletvekilinin, TÜİK'in yayımladığı verilerin usullere uygun şekilde toplanıp toplanmadığının tespiti ve istatistiklerin yayımlanması sürecinde şeffaflığı sağlamak adına gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1898) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

91.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 21 milletvekilinin, e haciz uygulamasının yol açtığı sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1899) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

92.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, polislerin çalışma koşullarında mevcut olan sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1900) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

93.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin sebeplerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1901) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

94.-  Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve 19 milletvekilinin, ülkemizde ormanları olumsuz etkileyen faktörleri ve orman alanlarındaki azalmalara karşı alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1902) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

95.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 20 milletvekilinin, Aksaray'daki yeraltı su kaynaklarının azalmasının ve su kaynaklarındaki tuzlanma oranlarının artış nedenlerinin tespiti ile bu soruna yönelik çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1903) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

96.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 22 milletvekilinin, yasadışı sanal kumarın engellenememe sebeplerinin tespiti, bu soruna yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1904) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

97.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 20 milletvekilinin, belediyelerin yüksek sürdürülemez borçlanma sebeplerinin araştırılması ve bu soruna yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1905) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

98.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 22 milletvekilinin, Başkomutanlık ve Sakarya Meydan Muharebe alanlarının korunması, tanıtımı için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

99.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 19 milletvekilinin, Sayıştay'ın 2018 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu'nda yer alan miadı dolmuş aşıların öğrencilere uygulandığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

100.-   Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve 19 milletvekilinin, Karadeniz'de yaşanan deniz kirliliği ve bu kirliliğin sebeplerinin araştırılması, deniz kirliliğinin önlenmesi için gereken tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

101.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 22 milletvekilinin, Samsun ili Tekkeköy ilçesinde hava ve çevre kirliliğinin sebeplerinin incelenerek kirliliğin önlenmesi için gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

102.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 20 milletvekilinin, sağlık alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına yapılan ödeme yetersizliklerinin araştırılarak, bu kurumlarda görülen sorunlara çözüm önerileri geliştirilebilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

103.-   HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan terör saldırısındaki olası ihmallerin incelenerek bu tür olayların yeniden yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2019)

104.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve 27 milletvekilinin, erkek şiddeti sonucu yaşanan kadın ölümlerinin araştırılarak geride kalanlar için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2019)

105.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 22 milletvekilinin, Aydın'da kurulan jeotermal enerji santrallerinin kuruluş ve işletme süreçlerinde insan sağlığına ve çevreye vereceği zararların önüne geçmek için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2019)