TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 89

17 Şubat 2020 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2622) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

2.- Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Bebek ve Çocuklarda Aşılamanın Zorunlu Olması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2623) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe  ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

3.- Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2624) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2625) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

5.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2626) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2627) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

7.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2628) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

8.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2629) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

9.- Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayisiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2630) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2631) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

11.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2632) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

Rapor

1.-    Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile 88 Milletvekilinin Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.02.2020) (GÜNDEME)