TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 87

13 Şubat 2020 Perşembe

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde coğrafi ve iktisadi şartlar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

2.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de bir içme suyu kaynağının bulanıklaşmasına ve bir şirkete tahsis edilen içme suyu kaynağı ile ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

3.    Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, son on yılda ithal edilen atıklar ile bu atıkların denetimine ve plastik çöp miktarına dair çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

4.    İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'den son iki yılda yurtdışına göç edenlere ve göçü önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24160) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

5.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, demiryolu yolcu taşımacılığının özel sektöre devredileceği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

6.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yapılan saldırıya ve faillerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24162) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

7.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla istihdam edildiği iddia edilen kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24163) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

8.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesine ayrılacak finansman ile yapılabilecek kamu hizmetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24164) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

9.    Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, çiftçilerin tarımsal kredi kullanımının kolaylaştırılmasına ve kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24165) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

10.    İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24166) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

11.    İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

12.    Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24168) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

13.    Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, GSS kapsamındaki vatandaşların geçmişe yönelik borçlarının yapılandırılmasına ve 2020 sonrası sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24169) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

14.    İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24170) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

15.    İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye'de genelinde bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24171) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

16.    Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24172) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

17.    Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis ilinde yaşayan bir kişinin engelli maaşının kesilme nedenine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24173) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

18.    İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Bakanlığın hava ve çevre kirliliğine karşı aldığı önlemler ve uygulamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24174) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

19.    Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak ilinde bulunan bir termik santralin çevreye ve halk sağlığına verdiği zararın engellenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24175) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

20.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ukrayna ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24176) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

21.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24177) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

22.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suudi Arabistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24178) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

23.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şili ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24179) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

24.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tacikistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24180) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

25.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tanzanya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24181) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

26.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tayland ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24182) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

27.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tayvan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24183) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

28.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tonga ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24184) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

29.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tunus ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24185) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

30.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tuvalu ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24186) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

31.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkmenistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24187) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

32.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Litvanya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24188) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

33.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Özbekistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24189) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

34.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Lübnan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24190) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

35.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pakistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24191) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

36.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Lüksemburg ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24192) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

37.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Macaristan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24193) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

38.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Panama ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24194) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

39.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Madagaskar ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24195) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

40.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Paraguay ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24196) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

41.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24197) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

42.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Portekiz ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24198) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

43.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanada ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24199) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

44.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Peru ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24200) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

45.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanarya Adaları ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24201) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

46.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Romanya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24202) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

47.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karadağ ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24203) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

48.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Katar ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

49.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ruanda ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24205) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

50.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kongo ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24206) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

51.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rusya Federasyonu ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24207) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

52.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kosova ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24208) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

53.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, San Marino ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24209) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

54.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kosta Rika ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24210) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

55.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Senegal ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24211) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

56.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kuveyt ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24212) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

57.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Singapur ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24213) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

58.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kuzey İrlanda ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24214) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

59.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Norveç ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24215) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

60.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kuzey Kore ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24216) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

61.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gambiya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24217) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

62.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nikaragua ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24218) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

63.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Küba ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24219) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

64.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gana ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24220) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

65.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nijerya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24221) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

66.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Letonya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24222) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

67.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gine ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24223) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

68.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nijer ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24224) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

69.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Liberya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24225) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

70.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Libya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24226) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

71.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çad Cumhuriyeti ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24227) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

72.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nepal ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24228) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

73.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Moritanya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24229) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

74.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mozambik ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24230) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

75.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çekya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24231) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

76.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Monako ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24232) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

77.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uganda ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24233) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

78.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çin Halk Cumhuriyeti ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24234) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

79.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Moğolistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24235) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

80.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Umman ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24236) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

81.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Danimarka ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24237) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

82.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uruguay ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24238) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

83.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dominik Cumhuriyeti ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24239) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

84.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mısır ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24240) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

85.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ekvator Ginesi ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24241) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

86.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ürdün ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24242) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

87.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Meksika ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24243) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

88.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ekvator ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24244) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

89.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Venezuela ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24245) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

90.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malta ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24246) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

91.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, El Salvador ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24247) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

92.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vietnam ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24248) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

93.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mali ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24249) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

94.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Endonezya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24250) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

95.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yemen ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24251) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

96.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ermenistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24252) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

97.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kazakistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24253) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

98.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malezya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24254) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

99.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamerun ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24255) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

100.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yeni Zelanda ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24256) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

101.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamboçya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24257) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

102.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yunanistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24258) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

103.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kenya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24259) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

104.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Japonya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24260) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

105.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zambiya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24261) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

106.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zimbabve ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24262) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

107.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jamaika ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24263) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

108.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sırbistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24264) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

109.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırgızistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24265) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

110.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzlanda ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24266) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

111.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Slovakya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24267) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

112.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Honduras ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24268) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

113.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Slovenya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24269) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

114.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İran İslam Cumhuriyeti ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24270) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

115.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Somali ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24271) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

116.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kolombiya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24272) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

117.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İrlanda ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24273) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

118.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sudan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24274) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

119.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İspanya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24275) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

120.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Estonya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24276) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

121.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24277) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

122.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bolivya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24278) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

123.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Etiyopya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24279) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

124.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İsrail ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24280) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

125.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bosna Hersek ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24281) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

126.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fas ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24282) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

127.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İsveç ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24283) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

128.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Botswana ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24284) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

129.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fiji ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24285) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

130.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İsviçre ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24286) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

131.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Brezilya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24287) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

132.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fildişi Sahilleri ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24288) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

133.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İtalya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24289) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

134.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bulgaristan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24290) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

135.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Filipinler ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24291) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

136.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24292) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

137.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Burkina Faso ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24293) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

138.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güney Afrika ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24294) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

139.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Filistin ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24295) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

140.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güney Kore ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24296) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

141.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fransa ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24297) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

142.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gürcistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24298) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

143.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gabon ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24299) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

144.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Haiti ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24300) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

145.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galler ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24301) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

146.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hindistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24302) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

147.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Burundi ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24303) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

148.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hırvatistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24304) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

149.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hollanda ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24305) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

150.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Capa Verde ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24306) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

151.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afganistan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24307) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

152.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cezayir ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24308) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

153.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Almanya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24309) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

154.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24310) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

155.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Andorra ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24311) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

156.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24312) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

157.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Angola ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24313) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

158.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Arjantin ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24314) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

159.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Arnavutluk ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24315) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

160.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avustralya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24316) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

161.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avusturya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24317) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

162.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Azerbaycan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24318) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

163.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bahreyn ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24319) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

164.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bangladeş ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24320) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

165.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Barbados ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24321) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

166.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Belçika ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24322) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

167.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Belize ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24323) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

168.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Benin ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24324) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

169.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Beyaz Rusya ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24325) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

170.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Butan ile imzalanan mutabakat, protokol ve anlaşmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24326) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

171.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24327) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

172.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24328) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

173.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24329) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

174.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24330) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

175.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24331) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

176.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24332) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

177.Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Dijital Takograf uygulamasının yürürlük tarihi ile erteleme tarihi arasındaki sürede verilen trafik cezalarının iptaline yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24333) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

178.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24334) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

179.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24335) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

180.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24336) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

181.İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24337) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

182.İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Antik Kenti için bir koruma ve kazı planı olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24338) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

183.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24339) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

184.Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Yunanistan'ın Kos Adası'nda depremden zarar gören Defterdar İbrahim Efendi ve Germe Camilerinin onarılması önerisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24340) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

185.Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki tarihî eserlerin kaybolduğuna ve müzede görevli bir arkeoloğun intihar ettiğine yönelik iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24341) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

186.Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçelerdeki okullar için yaptığı kömür ihalelerine yönelik bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24342) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

187.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24343) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

188.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24344) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

189.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24345) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

190.Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Bakanlığın Diyanet TV'de yayınlanacak olan bir programın izletilmesi için imam hatip liselerine genelge gönderdiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24346) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

191.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24347) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

192.Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Çin'de ortaya çıkan virüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24348) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

193.Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, Mut Devlet Hastanesinin uzman hekim ve MR cihazı eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24349) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

194.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24350) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

195.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24351) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

196.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24352) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

197.İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son yapılan elektrik zamlarından etkilenecek küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımcılarını destekleyici politikalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24353) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

198.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24354) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

199.Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2002-2020 yılları arasındaki borçlu çiftçi sayısına ve çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24355) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

200.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24356) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

201.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24357) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

202.İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de borcu bulunan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24358) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

203.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24359) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

204.Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2002-2020 yılları arasında elektrik borcu olan çiftçiler ile borçlarının yapılandırılmasına ve çiftçilerin vergi yükünün azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24360) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

205.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24361) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

206.İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD ile anlaşma sağlayarak konvansiyonel ve blok tren taşımacılığı yapan özel lojistik firmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24362) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

207.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, İzmir'de bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24363) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

208.İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye genelinde bulunan Bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24364) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

209.Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak'ın Banaz İlçesi Kaplangı köyünde bulunan tren yolu geçidinin kapatılma sebebine ve açılması konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24365) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

210.Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personelin terfi işlemlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24366) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

211.İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Kahramanmaraş Havalimanında yaşanan sefer iptallerinin nedenlerine ve sorunların çözümüne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24367) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)