TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 86

12 Şubat 2020 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2609) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2610) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2611) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

4.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2612) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2613) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2614) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

7.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2615) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

8.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2616) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

9.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2617) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

10.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2618) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

11.-  İyi Parti Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2619) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

12.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Balıkesir İlinde Tarım Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/2620) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

13.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2621) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 24.02.2019 tarihinden itibaren istisnai memur ataması yapılıp yapılmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22403) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

2.-      Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, araç kiralama işlemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23062) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

3.-      Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, araç giriş kartlarının tahsisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23510) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

4.-      Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, cemevlerine ibadethane statüsü tanınması ile ilgili verilen kanun tekliflerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24106) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Parlamenterler Birliğinin yayın organı olan Parlamento Dergisinde Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yazdığı bir yazının bazı kısımlarının yayımlanmadığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24108) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

6.-      Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının kaybolmasıyla ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24111) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

7.-      İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Cumhurbaşkanı kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24112) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

8.-      Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ayrılan bir gider kalemine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

9.-      İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Basın İlan Kurumu tarafından bir gazeteye uygulanan yaptırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24114) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

10.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, hakkında memurluktan çıkarılma kararı verilen bir kişiye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24115) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

11.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Hrant Dink davasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24116) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

12.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, tarihî bir binanın Türkiye Gençlik Vakfına tahsis edildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24117) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

13.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, hakim ve savcı alımlarında mülakat uygulamasıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24118) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

14.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Hrant Dink cinayetinin soruşturulmasına yönelik yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

15.-  Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Kayseri 1 Nolu T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ve cezaevinin denetimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

16.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24121) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

17.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Espiye Açık Cezaevinde kalan bir mahkumun infaz koruma memurları tarafından tehdit edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24122) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

18.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ve görevli bir infaz koruma memuru tarafından kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24123) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Menemen R Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün görevli bir memur tarafından kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24124) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin infaz koruma memurlarına yönelik şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24125) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

21.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ünye Açık Kampüs Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24126) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

22.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddiası ile Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yönelik çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24127) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

23.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun hak ihlali yaşadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24128) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

24.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24129) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

25.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24130) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

26.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Gümüşhane E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24131) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

27.-  Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanının yargılama sürecine yönelik çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24132) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

28.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Menderes ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde yapılacağı iddia edilen mermer ocağı projesine ve projenin seracılığa, içme suyuna ve tarihi eserlere olası etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24133) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

29.-  Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya'da bulunan bir bal paketleme tesisinin tahliyesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24134) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

30.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yapılan arazi satışlarına ve kamu arazilerinin satışlarıyla ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24135) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

31.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesinin çöp depolama alanının ıslahı ve ağaçlandırılması için açtığı ihaleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24136) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

32.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, DEDAŞ'ın kaçak elektrik ile mücadele kapsamında yaptığı işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24137) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

33.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'da verilen elektrik dağıtım hizmetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24138) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

34.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında yapılan maden ocağı denetimlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24139) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

35.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, tarımsal sulama amacıyla kullanım yapan elektrik abonelerinin maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24140) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

36.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24141) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

37.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının kaybolmasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24142) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

38.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı hakkında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili sözleri nedeniyle bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24143) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

39.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin proje, yatırım ve hizmetlerin kamuoyuna duyurulması hizmeti için yapmış olduğu ihaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24144) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

40.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay'da düzenlenen bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24145) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

41.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Zeugma Müzesinde görevli bir arkeoloğun intihar etmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24146) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

42.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, dini bir vakfın bilgi yarışması etkinliği düzenlemek için Bakanlıktan onay almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24147) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

43.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 2015-2019 yılları arasında Zonguldak ilinde kanser tanısı konulan hastaların istatistiki bilgilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24148) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

44.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, kanser hastalığıyla ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24149) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

45.-  Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, anestezide kullanılan bir ilaç nedeniyle altı hastanın septik şoka bağlı olarak tedavi altına alındığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24150) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

46.-  Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya'da bulunan bir bal paketleme tesisinin tahliyesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24151) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

47.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında gerçekleşen orman yangınlarına ve bu alanlarda yeniden ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24152) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

48.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Habur Sınır Kapısı'ndaki uygulamalara yönelik bazı iddialara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24153) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

49.-  Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın, Kanal İstanbul Projesi'nin maliyetine ve öngörülen kazanç tutarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24154) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

50.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni uçuş hattı başvurularının kabul edilmemesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24155) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

51.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir yazarın kitaplarının PTT'nin internet alışveriş sitesinden kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24156) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, cevaplandırılmayan yazılı soru önergelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23511)

2.-      İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından birinin yaptığı açıklamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/23512)

3.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uşak'ta bir ilkokulda altı öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen bir sınıf öğretmeni hakkında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23519)

4.-      İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı bir kişinin İstanbul üzerinden kaçırıldığı olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/23521)

5.-      İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, ülkemizin tanıtımı için son on yılda yıllar itibarıyla Tanıtma Fonu'ndan yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23522)

6.-      İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, Anadolu Ajansı'nın bir haber metnine ve bir gazetenin aboneliğini feshetmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23525)

Adalet Bakanlığı

 

7.-      Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, yargı içinde bazı yapılanmalar olduğuna ve FETÖ soruşturmalarına etki edildiğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23537)

8.-      Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, eski bir milletvekili hakkındaki yargılama sürecine yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23538)

9.-      İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, kadın cinayetlerine ve katillere verilen cezalara uygulanan indirimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23539)

10.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalan mahkumlara yönelik kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23540)

11.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van ilinde kolluk kuvvetlerinin esnafa kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23541)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23542)

13.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 9 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü bulunan bir vatandaşın yargılama dosyasındaki gizli tanık beyanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23543)

14.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İmralı Cezaevinde kalan hükümlülerin avukatları tarafından yapılan ziyaret başvurularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23544)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yalvaç T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun yargılanma sürecine dair çeşitli iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23545)

16.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Bakanlık taşra teşkilatına personel alımı için açılan sınavı kazananların başvurularından feragat etmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23546)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

17.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, silikozis ve diğer meslek hastalıkları nedeniyle mağdur olan kişi sayısına ve işyerlerinin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23547)

18.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında meydana gelen kadın cinayetlerine ve Bakanlığın müdahil olduğu dava sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23548)

19.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında gerçekleşen iş kazalarına ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygunluk denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23549)

20.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen cinsel istismar vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23550)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesinin depolarında tutulan 400 ton hurdanın kaybolduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23551)

22.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, plastik atık ithalatına ve plastik atık geri dönüşüm tesislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23552)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23553)

24.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2019 yılında yapılan plastik çöp ithalatına, ithal edilen plastik çöplerin denetimine ve geri dönüşümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/23554)

25.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, İlbank tarafından tesis edilen içme suyu şebekelerinde bulunan asbestli su borularının tespitine ve boruların imha talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23555)

Dışişleri Bakanlığı

 

26.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23556)

27.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, bir inşaat firmasının yurt dışında bulunan inşaatlarında çalışan bazı işçilerin alacaklarının ödenmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23557)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EÜAŞ lojman ve sosyal tesislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23558)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çayırhan'da bulunan linyit havzası için yapılan imtiyaz sözleşmesi kapsamında yürütülen üretim faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23559)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EÜAŞ tarafından yurt dışında kurulan ICC Şirketi'nin Ankara şubesinde çalışan personele ve şirketin faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23560)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EÜAŞ bünyesinde iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik eğitimlerin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23561)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

32.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü'nün görevden alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23562)

İçişleri Bakanlığı

 

33.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, bir polis okulunun eski bir mezuniyet törenine ait sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23563)

34.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir parkta yer alan heykelin kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23564)

35.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 ile 2020 yılları arasında Türk vatandaşlığı verilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23565)

36.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, KADES uygulaması kullanan kadınlardan kaçının cinayete kurban gittiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23566)

37.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda yıllara göre bilişim yoluyla dolandırıcılık mağduru olan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23567)

38.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2011 yılından bu yana Libya'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23568)

39.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik korucusu olan iki kişinin silahlarına el konulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23569)

40.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, İlbank tarafından tesis edilen içme suyu şebekelerinde bulunan asbestli su borularının tespitine ve boruların imha talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23570)

41.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Türkiye'deki mültecilerle ilgili bazı verilere ve mültecilerin insan haklarının korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23571)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

42.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Antalya'da Opramoas Anıtı'na ve Rize'de tarihi bir köprüye hatalı restorasyonla zarar veren şirketlere yaptırılan diğer restorasyon işlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23573)

43.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Ankara'nın Güdül ilçesi Salihler köyünde bulunan kaya yazıt, resim ve kurganların araştırılmasına ve tanıtımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23574)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

44.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın Çatak ilçesinde iki öğretmene disiplin cezası verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23575)

45.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'deki bir devlet okulunda bir cemaatle ilişkili vakfın toplantı yapmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23576)

Milli Savunma Bakanlığı

 

46.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 1995 yılında askerlik vazifesini icra ederken hayatını kaybeden bir kişinin şehit sayılmama gerekçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23577)

47.-  Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, Yozgat'a acemi eğitim birliği kurulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23578)

Sağlık Bakanlığı

 

48.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelere gönderilen bir yazıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/23579)

49.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Hekimhan Devlet Hastanesi'nin sağlık personeli eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23580)

50.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2019 yılında SABİM'e kaç doktor hakkında şikayet başvurusunda bulunulduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23581)

51.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 22 Aralık 2019 tarihli Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na şartları taşımayan adayların da başvurduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23582)

52.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, İlbank tarafından tesis edilen içme suyu şebekelerinde bulunan asbestli su borularının tespitine ve içme sularının kanser vakalarına etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23583)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık kurumlarına personelin kıyafeti hakkında gönderdiği yazıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/23584)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

54.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2019 yılında KOSGEB destek programlarına yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23585)

55.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Bakanlık tarafından desteklenen bir projede cinsiyet ayrımı yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23586)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

56.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, TMO tesislerinin özel lisanslı depoculuk şirketlerine devrinin veya kiralanmasının sebebine ve bu şirketlere yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23588)

57.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, son on yılda orman alanlarında faaliyetine izin verilen maden ve ocaklar ile toplanan ağaçlandırma bedellerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23590)

58.-  Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, Yozgat'ın bazı ilçelerindeki TMO ajans amirliklerinin kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23598)

59.-  Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya Hipodromu'nun Türkiye Jokey Kulübü'ne teslim edileceği tarihe ve 2020 yarış takvimine alınıp alınmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23600)

60.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kuru soğan ve patates ihracatının ön izne bağlanmasına ve 2020 yılı için öngörülen üretim ve tüketim miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23601)

61.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Bolu ve İstanbul'da ruam hastalığı sebebiyle karantina altına alınan atların sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23602)

Ticaret Bakanlığı

 

62.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ithal edilen bitkilerin zirai karantina kontrollerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23603)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

63.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, belediyelere görev alanı dışındaki taşınmazları sorgulama yetkisi veren TAKPAS Protokolü'nün iptal gerekçesine ve Kanal İstanbul güzergahında Arap şirketlerce satın alınan arazi miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23605)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine son 5 yılda yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23606)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan makam araçlarına ve bunların kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23607)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT Genel Müdürlüğünün Ankara'da bulunan hizmet binalarından birinin kira bedeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/23608)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve üst düzey yöneticilerinin aylık maaşlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23609)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT A.Ş.'de 2020 yılında istihdam edilmesi planlanan engelli personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23610)

69.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul-İzmir otoyolu planlamasında rüzgar ölçümlerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23611)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT'nin gelirini artırmaya yönelik çalışmalara, zarar eden başmüdürlüklere ve vekaleten görev yürüten başmüdürlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23612)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT servis telefonları ücret çizelgesinin Sayıştay raporundaki tespitler doğrultusunda ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23613)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ye ve yönetim kurulu başkanının diğer kurum ve kuruluşlardaki görevlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23614)

73.-  Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Dijital Takograf ve Yük Bildirimi Zorunluluğu Uygulaması'nın ertelenip ertelenmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23615)

74.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Polatlı-Afyonkarahisar yüksek hızlı tren projesinin tamamlanmama nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23616)

75.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Ankara-İstanbul otobanında bulunan bazı trafik ışıklarının bozuk olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23617)

76.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, yüksek hızlı trenlerde kullanılan internet bağlantısı üzerinden bazı haber sitelerine erişimin engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23618)

77.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, yüksek hızlı trenlerde kullanılan internet bağlantısı üzerinden bazı haber sitelerine erişimin engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23619)

78.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2019 yılında kalkış ya da varış noktası İstanbul'daki havalimanları olarak gerçekleşen uçuşlarla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23620)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 10 Aralık 2019 tarihinden itibaren Türkiye ile Libya arasında gerçekleşen uçak seferlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23621)

80.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, yük taşımacılığında dijital takograf uygulamasına ve şoför esnafının desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23622)