TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 85

7 Şubat 2020 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile 88 Milletvekilinin; Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

2.- Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın; 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2597) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

3.- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın; Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2598) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2599) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2600) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2601) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

7.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2602) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

8.- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2603) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

9.- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2604) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

10.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2605) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

11.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; 31.05.2006 Tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2606) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Elektronik Haberleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2607) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

13.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2608) (İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Kanal İstanbul Projesi'nin olası etkilerine ve TAKPAS protokolünde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23866) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

2.-           Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 9 Ocak 2013 tarihinde Paris'te 3 kadının öldürüldüğü olayın soruşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23867) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

3.-           Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Akkuyu A.Ş. nükleer santralinin yönetim kurulu üyeleri ile şirkete verilen ödeme garantisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23868) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

4.-           İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, üçüncü uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde yapılan açıklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23869) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

5.-           İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2019 yılı için Düzce iline yönelik planlanan ve yarım kalan yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23870) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

6.-           Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, hukuka aykırı kuruldukları tespit edilen firmalar aracılığıyla emekli olan kişilerin emeklilik haklarının iptal edilmesine ve SGK'nın uğradığı zarara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23871) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

7.-           Konya Milletvekili Esin Kara'nın, gürültülü ortamlardaki işitme engelli çalışan sayısının artırılmasına yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23872) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

8.-           Konya Milletvekili Esin Kara'nın, 2018-2020 yıllarında EKPSS sınavı ile ataması yapılanlardan işitme engelli bireylerin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23873) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

9.-           Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, GSS prim borçlarının yapılandırılmasına ve sosyal güvencesi olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23874) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

10.-       Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin ilinde 6-7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen hortumun zararlarının giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23875) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

11.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, ülke genelinde ve Eskişehir'de asbest ile teması devam eden köyler için alınması gereken önlemlere ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23876) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

12.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, DEDAŞ tarafından açıklanan kayıp-kaçak elektrik oranının doğruluğunun araştırılmasına ve kaçak elektrik nedeniyle kesilen cezalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23877) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

13.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, PTT Genel Müdürlüğüne ve bazı hizmet binalarına yönelik iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23878) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

14.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, kaçak tütün ve makaron ticaretine uygulanacak cezaların ertelenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23879) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

15.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, engelli vatandaşların ÖTV indirimiyle araç alımı ile ilgili sorunlara ve ehliyet uygulamalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23880) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

16.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, konaklama vergisi düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23881) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

17.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, küçük ve orta ölçekli esnafı destelemek amacıyla Bakanlığın yapacağı çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23882) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

18.-       Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, 2020 yılı için tespit edilecek özel eğitim destek tutarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23883) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

19.-       Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, kalkınma ajanslarının kuruldukları yıllar ve bölgeler itibarıyla desteklediği projelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23884) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

20.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23885) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

21.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, bazı çocuk kanallarında yer alan obeziteye yönlendiren içerikler ve bunlara yönelik alınan önlemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23886) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

22.-       Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ilinde ve Amanos Dağları'nda yapılması planlanan kırsal turizmi destekleme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23887) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

23.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, okullarda yaşanan cinsel istismar vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23888) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

24.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, PIKTES Projesi kapsamında istihdam edilen öğretmenlerin özlük haklarına ve proje bitiminden sonra Bakanlık bünyesinde görevlerine devam etmeleri önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23889) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

25.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, otizmli çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23890) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

26.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23891) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

27.-       Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, 2020 yılı için tespit edilecek özel eğitim destek tutarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23892) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

28.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, işitme engelli öğrencilerin eğitim müfredatında yer alan derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23893) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

29.-       Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın, sonradan Türk vatandaşlığı kazanıp Gaziantep ve Kilis'te eczane açan kişilerin eczanelerinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23894) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

30.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, İstanbul'da meydana gelen grip salgınına yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23895) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

31.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinin hastane ihtiyacı ile planlanan hastane inşaatı projelerinin akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23896) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

32.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'da kapatılan Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasının özel bir eğitim kurumuna devredileceği iddialarına ve hastanenin yeniden hizmete sokulması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23897) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

33.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, şeker ölçüm cihazı ve insülin pompasının ödeme kapsamına alınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23898) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

34.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, son zamanlarda görülen uyuz vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23899) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

35.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, ülke genelinde ve Eskişehir'de asbeste bağlı hastalıkların istatistiklerine ve bu hastalıklara karşı alınması gereken önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23900) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

36.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, ülkemizde görülen ruh ve sinir hastalıklarına dair istatistiki bilgilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23901) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

37.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, bilinçsiz ilaç tüketiminin önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23902) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

38.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında eğitim alanı dışında görevlendirilen personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23903) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

39.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bakanlık ve özel sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan tıbbi cihazlar ile bu cihazların kalibrasyon işlemine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23904) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

40.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018-2019 yıllarında Kahramanmaraş ilinde KOSGEB programına yapılan başvurulara ve bu destekten yararlanan kişilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23905) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

41.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018-2019 yıllarında KOSGEB kredi ve hibelerine yapılan başvurular ile bu kredi ve hibelerden yararlanan girişimci ve işletmelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23906) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

42.-       Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin ilinde 6-7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen yoğun yağışın ortaya çıkardığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23907) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

43.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, şeker sektöründe üreticilerin kota uygulamasından kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesine ve uygulamanın üretici lehine değiştirilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23908) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

44.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Türkiye'de 2019 yılında ekilen ve ithal edilen hububat miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23909) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

45.-       Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın, Eber Gölü'ndeki kuraklığın giderilmesine ve gölün dip çamurunun çıkarılması projesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

46.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, gümrük memurlarının muayene sırasında yolluk ücreti adı altında para tahsilatı yaptıkları iddiasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23911) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

47.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, esnaf ve sanatkarlar için kredi faiz oranlarının düşürülmesi ile bu kişilere yönelik çeşitli düzenlemelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23912) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

48.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin bulunduğu aşamaya ve Adana-Pozantı güzergahının çift hat olarak yenilenmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23913) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

49.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, açıldıkları günden itibaren Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinden geçen araç sayılarına ve taahhüt edilip geçmeyen araçlar için yapılan ödeme tutarlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23914) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

50.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinden Hasanbey Lojistik Merkezi ve Bursa Gemlik Limanına yapılması planlanan demiryollarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23915) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

51.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir belediye başkanının A Milli Kadın Voleybol takımının oyuncularına yönelik sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23916) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

52.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında çiftçilerin kullandığı kredilerin yapılandırılması ve ertelenmesinde uygulanan faiz oranları ile erteleme kapsamına alınmayan kredi borçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23917) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

53.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'de üretilen, satılan ve ithal edilen elektrikli ısıtıcı sayısına ve bu ısıtıcıların sebep olduğu kazalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23918) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

54.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bina yıkımı ve gemi geri dönüşümü çalışmalarındaki asbest denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23919) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

55.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilgili bakanlık tarafından asbestli ürünlerin denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23920) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

56.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, piyasada satılan asbestli ürünlerin denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23921) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

57.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki asbest maruziyeti oranının yüksekliğine ve yeni asbest yönetmeliğinin çıkacağı tarihe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23922) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

58.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kentsel dönüşümde asbest riskine karşı hazırlanan yönetmelik çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23923) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

59.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı illerde incelemeler sonucunda asbest tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23924) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

60.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, A Milli Kadın Voleybol Takımının 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçının TRT'de yayımlanmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23925) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

61.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23926) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

62.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin infaz koruma memurlarına yönelik çeşitli iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23927) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

63.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23928) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

64.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı mahkumların ücret verilmeksizin çalıştırıldıkları ve denetimli serbestlik haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23929) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

65.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün talebi dışında nakil işlemi yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23930) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

66.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23931) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

67.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23932) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

68.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin ziyaretçi haklarının kullandırılmadığı, hastane sevklerinin yapılmadığı ve dilekçe haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23933) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

69.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23934) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

70.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin etkinliklerden faydalanamadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23935) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

71.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün kurum kantininden satın almış olduğu televizyonun çalışmamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23936) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

72.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23937) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

73.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23938) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

74.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün çeşitli iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23939) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

75.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23940) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

76.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan aramalara dair çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23941) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

77.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23942) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

78.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı kişilere gazete, dergi ve kitap verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23943) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

79.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23944) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

80.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün koğuş değişikliği talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23945) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

81.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara kitap kotası uygulandığı ve kurs taleplerinin karşılanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23946) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

82.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23947) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

83.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlığa erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23948) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

84.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün infaz koruma memuru tarafından kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23949) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

85.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı mahkumların ücret verilmeksizin çalıştırıldıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23950) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

86.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23951) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

87.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23952) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

88.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların spora çıkarılmadıkları ve sağlık imkânlarından yeterince yararlanamadıkları iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23953) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

89.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakli sonrasında eşyalarının kendisine verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23954) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

90.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23955) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

91.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların sağlığa erişim haklarının kısıtlandığı iddiasına ve aramalarla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23956) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

92.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ mahkumların bazı haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23957) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

93.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23958) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

94.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23959) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

95.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin izin haklarının engellendiği ve yeterli inceleme yapılmaksızın hastane psikoloğu tarafından dürtü bozukluğu raporu verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23960) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

96.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23961) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

97.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ bir mahkumun yaşadığı sorunlara ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23962) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

98.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23963) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

99.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Emirdağ Açık Ceza infaz Kurumunda bulunan bir mahkumun hak ihlali iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23964) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

100.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23965) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

101.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumu ziyarete gelen annesinin emanetteki eşyaları almaya zorlandığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23966) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

102.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün izin hakkının engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23967) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

103.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23968) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

104.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin aldığı disiplin cezasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23969) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

105.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir hükümlünün tedavisinin aksatıldığı ve hücre cezası verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23970) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

106.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23971) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

107.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün Alevi dedesi ile görüştürülmediği iddiasına ve cezaevine yönelik çeşitli iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23972) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

108.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23973) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

109.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumu nedeniyle koğuşunun değiştirilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23974) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

110.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ve hastaneye sevk talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23975) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

111.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23976) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

112.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun nakli sonrasında eşyalarının kendisine verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23977) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

113.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun cezaevinde keyfi kısıtlama ve uygulamalar yaşandığı yönündeki iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23978) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

114.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23979) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

115.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23980) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

116.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurları hakkında şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23981) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

117.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin engel durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23982) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

118.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23983) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

119.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin sağlık sorunları sebebiyle nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23984) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

120.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23985) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

121.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin kötü muameleye uğradıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23986) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

122.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23987) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

123.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23988) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

124.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 1 Nolu T Tipi Cezaevinde bir mahkumun yaşadığı sorunları yazdığı mektuplara el konulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23989) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

125.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23990) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

126.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bazı mahkumların günlük bir gazete ile ailelerinin gönderdiği kitap ve dergilerin kendilerine verilmediği yönündeki iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23991) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

127.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23992) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

128.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23993) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

129.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23994) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

130.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin izne çıkarılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23995) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

131.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün yeni kimlik belgesi çıkaramadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23996) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

132.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23997) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

133.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23998) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

134.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23999) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

135.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki hasta bir mahkumun keyfi olarak hastane sevkinin yapılmadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24000) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

136.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24001) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

137.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24002) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

138.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık sorununa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24003) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

139.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülerin sayım usulünü uygun bulmadıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24004) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

140.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumların etkinliklere ve sohbetlere çıkarılmadıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24005) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

141.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı kişilere mektuplarının verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

142.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

143.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kepsut L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24008) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

144.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24009) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

145.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çeşitli hak ihlalleri yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24010) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

146.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin tedavisinin geciktirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24011) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

147.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun hastane sevkinin yapılmadığı ve tahlil sonucunu alamadığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24012) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

148.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevindeki LGBTİ bir mahkumun ilaç ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24013) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

149.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ve hastaneye sevk edilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24014) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

150.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24015) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

151.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevinde kendisine ve çevresine zarar veren bir mahkumun koğuşta tutulduğu ve psikolojik desteğe erişemediği yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24016) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

152.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir çocuğun intiharına yönelik soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24017) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

153.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumu nedeniyle koğuşunun değiştirilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24018) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

154.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24019) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

155.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların bazı şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24020) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

156.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlara dışarıdan gönderilen kitapların verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24021) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

157.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24022) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

158.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin doktor değişikliği istemine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24023) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

159.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün doktor tarafından kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24024) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

160.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların bazı şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24025) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

161.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumu nedeniyle cezasının ertelenmesi önerisine ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24026) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

162.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün infaz koruma memurları tarafından kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24027) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

163.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki bazı mahkumların sosyal etkinliklerden yararlanamadıkları ve gazete ve dergilerin kendilerine verilmediği yönündeki iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24028) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

164.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir trans bireyin tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24029) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

165.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24030) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

166.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumuna yönelik çeşitli hak ihlalleri ve ayrımcılık iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24031) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

167.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna yönelik çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24032) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

168.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkkumların beslenme ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24033) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

169.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki temizlik ve sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24034) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

170.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlüye dışarıdan gelen dergi ve kitapların verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24035) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

171.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24036) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

172.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir hükümlünün izne çıkamamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24037) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

173.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Metris R Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir mahkumun hastanede tedavi ve infaz erteleme talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24038) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

174.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinde LGBTİ bir mahkumun yaşadığı sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24039) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

175.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan trans bir bireye yönelik kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24040) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

176.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24041) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

177.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişiye mazeret izni verilmesinin geciktirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24042) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

178.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24043) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

179.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24044) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

180.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

181.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişiye verilen görüş cezasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24046) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

182.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24047) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

183.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün izne çıkarılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24048) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

184.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde mahkumların sağlık hizmetlerine ve sosyal faaliyetlere erişimlerinin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24049) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

185.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya ve Kahramanmaraş L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan iki hükümlünün nakil taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24050) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

186.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun diş tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24051) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

187.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlara dışarıdan gönderilen kitapların verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24052) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

188.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Seydikemer Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24053) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

189.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan diyabet hastası bir hükümlünün şeker ölçüm cihazı talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24054) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

190.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çanakkale Açık Cezaevinde kalan bir mahkumun cezaevi koşullarıyla ilgili bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24055) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

191.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün çeşitli hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24056) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

192.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün eşyalarının kendisine verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24057) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

193.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Cezaevindeki bir mahkumun havalandırma ve denetimlere yönelik şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24058) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

194.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24059) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

195.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin izin hakkının engellendiği ve psikoloğun kendisiyle ilgilenmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24060) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

196.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün çeşitli hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24061) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

197.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24062) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

198.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Elmadağ Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda koğuşlarda kapasiteden fazla kişi kaldığı ve salgın hastalık ortaya çıktığı yönünde şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24063) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

199.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Elmadağ Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin hastane sevkinin yapılmadığı ve mektuplarının gönderilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24064) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

200.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24065) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

201.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun çeşitli hak ihlalleri iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24066) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

202.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun mektubunun gönderilmediği ve bu konuda kendisine yazılı bir belge verilmediği yönündeki iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24067) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

203.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ünye Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24068) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

204.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun eğitim hakkının kısıtlandığına dair iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24069) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

205.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevinde keyfi uygulamalar nedeniyle mahkumların bazı haklarını kullanamadıkları yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24070) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

206.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24071) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

207.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24072) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

208.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların cezaevi koşullarına ve fiziki şartlara yönelik şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24073) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

209.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Cezaevindeki bir mahkumla ilgili nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24074) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

210.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin cezaevi koşullarına ve infaz koruma memurlarına yönelik iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24075) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

211.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün koğuş değiştirme talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24076) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

212.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24077) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

213.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlara dışarıdan gönderilen kitapların verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24078) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

214.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı kişilere gazete, dergi ve kitap verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24079) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

215.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24080) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

216.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalanların radyo taleplerinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24081) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

217.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24082) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

218.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, gazilerin erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi uygulamasına son verilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24083) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

219.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Bakanlığa bağlı olarak çalışan aile danışma merkezlerinin sayısına, illere göre dağılımına ve bu merkezlerle ilgili şikayetlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24084) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

220.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, SGK tarafından engelli vatandaşlara sağlanan akülü tekerlekli sandalye yardımına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24085) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

221.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, SGK'nın prim alacaklarına ve prim borçlarının tahsilatına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24086) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

222.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24087) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

223.-   Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük'te ısınma faaliyetlerinde kullanılan yakıt türlerinin denetimi ve son on yılda yapılan iyileştirme çalışmaları ile 2019 yılı hava kirliliği ölçüm sonuçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24088) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

224.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de kurulması planlanan çöp bertaraf tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24089) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

225.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde elektrik faturalarındaki kaçak kullanım bedelleriyle ilgili şikayetlere ve elektrikte kayıp kaçağa karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24090) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

226.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, öğrenim kredisi borçlarına faiz uygulanan kişi sayısına, toplam borç tutarına ve borçlara uygulanan faizin kaldırılması önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24091) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

227.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, TÜİK'in 2018 yılı güvenlik birimlerine getirilen çocuklar istatistiğini yayınlamamasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24092) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

228.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama hizmetiyle ilgili olarak gerçekleştirdiği ihaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24093) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

229.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gebze Belediyesi tarafından temizlik işi için çıkılan ihaleye teklif veren şirketlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24094) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

230.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van ilinde uygulanan parkomat uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24095) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

231.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli ilinde inşaatı tamamlanmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24096) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

232.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, öğretmenlerin yer değiştirmesinde il ve ilçe emri uygulamasına yer verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24097) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

233.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bingöl Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki doktor eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24098) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

234.-   Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük'te son on yılda hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hastaneye müracaat eden hasta sayısı ve Bakanlığın söz konusu hastalıkları önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

235.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, sivrisinekler tarafından bulaştırılan batı nil virüsü vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24100) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

236.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat ili genelindeki salgın hastalık vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

237.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı Devlet Hastanesindeki kapasite ve personel sorunlarının çözümüne ve ildeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24102) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

238.-   Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin son durumuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24103) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

239.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılan uçuş seferlerinin artırılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24104) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

240.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda THY tarafından iptal edilen iç hat uçuşlarına ve havalimanının iç hat seferlerine kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24105) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bankalar ve sigorta şirketlerine KHK ile ihraç edilen kişilere ödeme yapılmaması için genelge gönderildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23417)

2.-      Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için gerçekleştirilen seçim ziyaretleri ve çalışmaları sırasında yapıldığı iddia edilen bazı harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23423)

Adalet Bakanlığı

 

3.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 24 Kasım 2019 tarihli Arabuluculuk Sınavı'na ait soruların ve cevap anahtarının açıklanmama sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23444)

4.-      Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2015 yılında sokağa çıkma yasakları sırasında üç kadının ölümü ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23445)

5.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23446)

6.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan behçet hastası bir vatandaşın sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23447)

7.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23448)

8.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumlara yansıtılan elektrik ve su faturalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23449)

9.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 4 Nolu Ceza İnfaz Kurumundaki açık görüş uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23450)

10.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinin sıcak su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/23451)

11.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra T Tipi Cezaevinde görüşe gelen mahkum yakınlarına yapılan aramalarla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23452)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevindeki hamile bir kadının sağlık durumuna ve tutuklu olarak yargılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23453)

13.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, İstanbul Metris R Tipi Cezaevinde kalan 3 hükümlünün sağlık durumları nedeniyle tahliye taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23454)

14.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23455)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23456)

16.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, her ikisi de tutuklu olan eşlerden birinin denetimli serbestlikten yararlandırılma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23457)

17.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23458)

18.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün avukatının istinaf başvurusunu yapmaması nedeniyle hak kaybı yaşadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23459)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda görüşe gelen mahkum yakınlarına yapılan aramalarla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23460)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23461)

21.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23462)

22.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yoğunluk sebebiyle açık görüş sırasında yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23463)

23.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, her ikisi de tutuklu olan eşlerden birinin denetimli serbestlikten yararlandırılma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23464)

24.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kanser hastasının sevk talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23465)

25.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü bulunan bir vatandaşın nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23466)

26.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden her ikisinin de tutuklu olması nedeniyle denetimli serbestlikten yararlandırılma talebine ve hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23467)

27.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin nakil talebine ve açık görüşlerde eşya alımı yapılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23468)

28.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tekerlekli sandalyeli bir mahkuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/23469)

29.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/23470)

30.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23471)

31.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevindeki ağır hasta bir hükümlünün durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23472)

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 8 No'lu Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklulara dışarıdan gönderilen kitapların verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23473)

33.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda annesiyle birlikte kalan hasta bir çocuğun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23474)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23475)

35.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevindeki yolların durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23476)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlikten yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23477)

37.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun fiziki şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23478)

38.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere verilen yemeklerin az olduğuna dair şikayete ilişkin yazılı soru önergesi (7/23479)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23480)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlara verilen kitap hakkının sınırlandırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23481)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23482)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına yönelik çeşitli iddiaların araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23483)

43.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'da İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen bir personel istihdamında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23484)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, açıkta olduğu sürelerin hizmet süresine dahil edilmediği iddiasında bulunan bir vatandaşın durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23485)

45.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın eşi ihraç edildiği gerekçesiyle engelli kızı için sosyal yardım parası alamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23486)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, işyeri hekimliği sertifikası pasif duruma alınan bir vatandaşın durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23487)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bakım aylığı kesilen bir hastaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/23488)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

48.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2011-2016 yılları arasında TOKİ'nin uğradığı zarara ve Emlak Konut GYO ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23489)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

49.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren bir derneğin projesine kız öğrencilerin dahil edilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23490)

İçişleri Bakanlığı

 

50.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Alevilerin inançlarına yönelik bir ritüelin engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23491)

51.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, gözaltında şiddet ve kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23492)

52.-  Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, bir polis okulunda yapılan yemin törenine ait görüntülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23493)

53.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, İstanbul Gazi Mahallesi'nde Alevi vatandaşların yeni yıl kutlamaları sırasında yapılan gözaltı işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23494)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa'daki toplu taşıma ücretlerinin yüksekliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23495)

55.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyım tarafından yönetildiği dönemde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23496)

56.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, kayyum atanan belediyelerin yapmış oldukları harcama kalemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23497)

57.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde HDP'li belediye meclis üyelerinin belediyelere alınmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23498)

58.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, geçici koruma statüsündeki Suriye uyruklu kişilerden kaçına Türk vatandaşlığı verildiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23499)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

59.-  Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesinde yapılan işten çıkarmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23500)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

60.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Van'ın Çatak ilçesinde iki öğretmene disiplin cezası verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23501)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ücretli öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23502)

62.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkından faydalandırılıp faydalandırılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23503)

Milli Savunma Bakanlığı

 

63.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Libya tezkeresi öncesi Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde herhangi bir askeri birliğin bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23504)

Sağlık Bakanlığı

 

64.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir ilacın ülkemizde temin edilememesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23505)

65.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, güvenlik soruşturması nedeniyle ataması henüz yapılmayan bir vatandaşın durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23506)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

66.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'in Eski Mezitli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yapılan kaçak ağaç kesimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23507)

67.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen yangınlara ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23508)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

68.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri ile Avrasya Tüneli 2019 yılı araç geçiş sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23509)

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.    İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, Suriye'nin İdlib kenti merkezli ulusal güvenlik sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.    Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, 2013 yılında Paris'te üç kadının öldürülmesi olayının tüm yönleriyle incelenerek olayın aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2443) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

2.    Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve 19 milletvekilinin, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafların ve kooperatiflerin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2444) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

3.    Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve istismar vakalarında yargının tutumunun incelenerek çözüm önerileri getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2445) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

4.    Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, Sivas Madımak Oteli olayının tüm yönleriyle araştırılıp sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2446) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

5.    İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 19 milletvekilinin, Toplu Konut İdaresinin projelerinde kamunun zarara uğratıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2447) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

6.    Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve 23 milletvekilinin, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem sonrasında yapılacakların ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2448) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

7.    Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve 19 milletvekilinin, ekonomide ortaya çıkan sorunların yapısal ve politik nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2449) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

8.    Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 milletvekilinin, Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul'a ve Türkiye'ye etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2450) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

9.    İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 20 milletvekilinin, Kanal İstanbul Projesi güzergahında yer alan arazilerin el değiştirmesine ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2451) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

10.    İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 21 milletvekilinin, vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin çeşitli hususların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2452) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

11.    İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 20 milletvekilinin, İstanbul Havalimanı'nda hava koşulları nedeniyle uçakların iniş yapmakta zorlandığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2453) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

12.    Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 milletvekilinin, prim borçları nedeniyle sağlık sisteminden yararlanamayan vatandaşların bu sorununun çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2454) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

13.    Ankara Milletvekili Murat Emir ve 23 milletvekilinin, muhtarların sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak bunlara ilişkin çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2455) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

14.    Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 24 milletvekilinin, İznik Gölü'nün kurtarılarak yeniden doğaya kazandırılması için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2456) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

15.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 milletvekilinin, Enerji Sistemleri Mühendislerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2457) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

16.    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 19 milletvekilinin, kaçak işçilik sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2458) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

17.    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin, buğday ekim alanlarının azalmasının nedenlerinin araştırılarak buğday ithalatını sonlandırmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2459) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

18.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, televizyonda yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2460) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

19.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin sorunlarının araştırılarak olimpiyat oyunlarında başarı sağlanması için bu merkezlerde yapılacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2461) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

20.    İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 23 milletvekilinin, İzmir'de faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2462) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

21.    Ankara Milletvekili Murat Emir ve 23 milletvekilinin, konut işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2463) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

22.    Mardin Milletvekili Pero Dundar ve 19 milletvekilinin, Mardin Büyükşehir Belediyesinde Sayıştay tarafından tespit edildiği iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2464) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

23.    İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 19 milletvekilinin, Kızılay Derneğine ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2465) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

24.    Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, Cizrespor, Dersimspor ve Amedspor futbol kulüplerine karşı ayrımcılık yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2466) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

25.    Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, ülkemizde meydana gelebilecek potansiyel felaketlerden kaynaklanan risklerin tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2467) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

26.    HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, kayyum atanan bazı büyükşehir belediyelerindeki Sayıştay raporlarına yansıdığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2468) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

27.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 19 milletvekilinin, çiftçilerin elektrik borçlarından kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

28.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin finansal sorunlarının araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2470) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

29.    Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 20 milletvekilinin, özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sıkıntıların sebeplerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

30.    Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 20 milletvekilinin, sanayi ve finans sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

31.    Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve 20 milletvekilinin, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren güzegâhının tren geçişine uygunluğunun araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

32.    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 20 milletvekilinin, özel öğrenci yurtlarının bağlantılarının araştırılarak Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı faaliyet gösterenlerin tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

33.    İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve 20 milletvekilinin, Türk Kızılayı'na ilişkin çeşitli iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

34.    Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, öğrencilere ve akademisyenlere açılan soruşturmaların sebep ve sonuçları ile üniversitelerdeki bilimsel çalışmaların önündeki engellerin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

35.    Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve 20 milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile mevcut düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması sağlamak ve TBMM'nin daha aktif bir rol üstlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

36.    Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 23 milletvekilinin, yerel basının sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

37.    Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarının sosyal sonuçlarının araştırılarak belirlenmesi ve gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

38.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, elektrik faturalarındaki vatandaş aleyhine uygulamaların tespit edilerek hesaplamada standart sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

39.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 22 milletvekilinin, Çeşme ve Urla bölgelerinde yapılan acele kamulaştırmanın tüm yönleriyle incelenerek projelerin uygun hukuki zeminde ilerlemesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

40.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, su faturalarındaki vatandaş aleyhine uygulamaların tespit edilerek hesaplamada standart sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

41.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 22 milletvekilinin, İzmir ve çevresinde meydana gelebilecek olan olası bir depreme yönelik alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

42.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 22 milletvekilinin, intihar vakalarının nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

43.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, doğalgaz faturalarındaki vatandaş aleyhine uygulamaların tespit edilerek hesaplamada standart sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

44.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 26 milletvekilinin, Karaburun rüzgar elektrik santrali projesinin bölgeye verdiği zararların tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

45.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 29 milletvekilinin, Doğu Akdeniz politikalarının derinlemesine incelenmesi ve takip edilecek stratejilere katkı konulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

46.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 28 milletvekilinin, Kanal İstanbul projesinin askeri harekâta ve milli güvenliğe etkilerinin derinlemesine incelenmesi ve takip edilecek stratejilere katkı konulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

47.    Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 21 milletvekilinin, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın incelenerek milli bir enerji politikası oluşturmak için mevcut politikalarda yapılacak revizyonların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

48.    Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 23 milletvekilinin, TÜİK'in yayımladığı verilerin doğruluğunun tespiti ve istatistiklerin yayımlanması sürecinde şeffaflığı sağlamak adına gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

49.    Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 30 milletvekilinin, yerel basının sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

50.    Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 27 milletvekilinin, hemodiyaliz hizmeti veren Özel Diyaliz Merkezlerinin sorunlarının tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

51.    HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, istismar mağduru çocukların istismar failleri ile evlendirilmesi durumunda uygulanacak ceza indiriminin sebep olacağı mağduriyetlerin tespit edilmesi ve çocukların her türlü istismardan korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

52.    Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 38 milletvekilinin, son bir yılda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazaların nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

53.    Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Van Bahçesaray'da gerçekleşen çığ felaketinin gerçekleşmesinde etkili olan etmenlerin ve varsa ihmallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

54.    Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Kızılay Derneğine ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

55.    Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 20 milletvekilinin, işletmesi özel şirketlere bırakılan otoyollarda geçiş ücreti ödenmemesi durumunda cezalandırma yetkisinin bu şirketlere bırakılmasının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

56.    İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve 20 milletvekilinin, geçici koruma altındaki Suriyeli'lerin gelecek 20 yıl içerisindeki ülkeye etkilerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)