TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 84

6 Şubat 2020 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2587) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

2.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2588) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

3.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2589) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

4.- İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün; Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonu Kanunu Teklifi (2/2590) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

5.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; İş Kanunu ve Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2591) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2592) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

7.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2593) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

8.- Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın; 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2594) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

9.- Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2595) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)