TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 83

4 Şubat 2020 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2580) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

2.- Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2581) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

3.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2582) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2583) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

5.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın; 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2584) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

6.- Konya Milletvekili Esin Kara'nın; Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2585) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

7.- Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın; 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2586) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

 

Raporlar

1.- İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ile 95 Milletvekilinin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi (2/2537) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 04.02.2020) (GÜNDEME)

2.- Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile 55 Milletvekilinin Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi (2/2555) ve İçişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 04.02.2020) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki bir asistana ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23722) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

2.-           Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, tutuklanan bir rahibe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23723) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

3.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinin kira bedeline ve kira gelirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23724) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

4.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 yılı faaliyet raporunda Atatürk'ün bir sözünü keserek aktaran kişi ile ilgili işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23725) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

5.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bağlantı başvurularının yoğunlaştığı yerlerde TEİAŞ'a yapılan gereksiz başvuruların önlenmesi ve verimliliğin artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23726) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

6.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sincan-Ankara-Kayaş hattında sinyalizasyon sistemlerinin işletmeye alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23727) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

7.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, güç transformatörlerinde istenilen verimin alınması ile dağıtım şirketlerinin sorumluluklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23728) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

8.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ ile bağlantılı sistem kullanım anlaşması imzalamayan şirketlere 2019 yılında yapılan bildirim ve yaptırım uygulamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23729) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

9.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek hızlı tren güzergahındaki sinyalizasyon çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23730) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

10.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD ile sözleşme imzalandıktan sonra güzergah değişikliği yapılan bazı demiryolu projelerinin oluşturduğu kamu zararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23731) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

11.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışında inşa ettiği camilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23732) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

12.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve mesleki risk ve iş kazalarının önlenmesine dair alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23733) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

13.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2020 yılı itibariyle bankalara kredi borcu bulunan çiftçilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23734) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

14.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı yatırım programında yer alıp harcama yapılmayan projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23735) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

15.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, topraklama tesislerinin güçlendirilmesi için ilgili Yönetmelik'te gerekli değişikliklerin yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23736) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

16.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-İstanbul hızlı tren projesi kapsamında bir bölgede kullanılan malzeme giderlerine ait ödemelerin sözleşmeye aykırı yapıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23737) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

17.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik piyasasına olan güvenin sağlanması ve gerekli takiplerin yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23738) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

18.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'nin taraf olduğu davalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23739) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

19.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, içme suyu şebekelerinde yaşanan su kayıplarının önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23740) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

20.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında kendiliğinden ölen veya mecburi kesimi yapılan hayvan ölümlerinin nedenlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23741) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

21.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23742) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

22.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 1983 yılında Boğazlardan geçecek gemilerden alınan ücretlerde indirime neden olan Bakanlar Kurulu kararına ve gelir kaybını önlemek üzere yeni bir tarife hazırlanması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23743) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

23.-       İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, yerli ürün geliştirme çalışmalarının son durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23744) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki bir asistanın öğrenciliğinde yaptığı silahlı sosyal medya paylaşımı ile ilgili işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23745) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

25.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, gazilerin erken emeklilik haklarını kaldıran kanun değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23746) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

26.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da su fiyatlarına yapılan zamma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23747) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

27.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde görev yapan bir akademisyene yönelik çeşitli iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23748) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

28.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, 2010-2015 yılları arasında ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınavlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23749) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

29.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için taşınmaz edinimi şartına ve alt limite ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23750) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

30.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23751) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

31.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23752) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

32.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tunceli'nin Pertek ilçesinde çok sayıda çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23753) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

33.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23754) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

34.-       İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, son üç yılda TCK 299 ve 301 kapsamında açılan davalar, tutuklamalar ve gözaltı kararlarına dair istatistiki verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23755) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

35.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23756) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

36.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, son beş yılda karşılıksız çekler hakkında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23757) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

37.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2019 yılında mahkemelere gelen dosyaların ve bunlardan 2020 yılına devredenlerin sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23758) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

38.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, gözaltına alınan iki kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23759) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

39.-       Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep ilinde belediye bünyesinde kurulan bir kursta yaşanan çocuk istismarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23760) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

40.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ataması halen yapılmayan iş müfettiş yardımcılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23761) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

41.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23762) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

42.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23763) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

43.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2019 yılı için İşsizlik Sigortası Fonu'na ait bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23764) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

44.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, kadın kooperatiflerinin desteklenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23765) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

45.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Tarım Bağ-Kur primlerine enflasyonun üzerinde zam yapılmasına ve Bağ-Kur borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23766) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

46.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda SGK ile ilgili yapılan tespitlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23767) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

47.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, berber esnafının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23768) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

48.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Eynesil Sahili'nde kurulması planlanan kafes balıkçılığı tesislerine yönelik verilen ÇED Raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23769) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

49.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, tapu müdürlüklerindeki belgelerin TAKBİS sistemine aktarılması çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23770) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

50.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Gediz Deltası'nın Mavişehir yakınlarında bulunan havzasında bulunan atıkların temizlenmesi ve bölgenin korunmasına dair Bakanlığın planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23771) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

51.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Konya ili Selçuklu ilçesinde inşaatı duran TOKİ konutlarının akıbetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23772) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

52.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23773) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

53.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislere ait atıkların arıtılmadan derelere bırakıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23774) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

54.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, bir madencilik firmasının İzmir'in Menderes ilçesindeki bir baraj havzasında mermer ocağı açma talebinde bulunduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23775) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

55.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Narlıdere ilçesinin riskli alan olarak ilan edilen mahallelerinin kentsel dönüşüm planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23776) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

56.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Bulancak-Kovanlık yoluna, bölgenin heyelan riskine ve taş ocağının heyelanlara etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23777) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

57.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23778) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

58.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23779) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

59.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan araç kiralamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23780) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

60.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla ilinin Milas ilçesinde bulunan maden ocağının sebep olduğu çevresel sorunların denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23781) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

61.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla ilinin Güllük Limanı'nın genişletilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23782) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

62.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23783) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

63.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya ili genelindeki HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23784) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

64.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23785) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

65.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bir hidroelektrik santralinde çalışan personelin görev yeri değişikliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23786) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

66.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23787) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

67.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, çevre ve hava kirliliğini engellemeye yönelik yatırımlarını tamamlamayan termik santrallerin kapatılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23788) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

68.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Türkiye Atletizm Federasyonunun 2020 kamp programında sporcuların konaklamasına yönelik uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23789) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

69.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23790) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

70.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23791) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

71.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23792) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

72.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Varlık Fonu'na ve TMSF'ye devredilen şirketlerin 2019 yılı reklam ve tanıtım harcamalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23793) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

73.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23794) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

74.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışta bulunan mükelleflere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23795) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

75.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23796) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

76.-       İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, Ankara'da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bir öğretmenin darp edildiği iddiasıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23797) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

77.-       İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, 2011 yılından itibaren Türk vatandaşlığı verilen yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23798) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

78.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2012-2019 yılları arasında yabancılara verilen çalışma izinlerine ve kaçak olarak çalışan yabancı işçilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23799) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

79.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23800) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

80.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, özel güvenlik sertifikası veren kurumların denetimine ve özel güvenlik görevlilerine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23801) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

81.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23802) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

82.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Çukurova Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23803) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

83.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23804) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

84.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Bakanın kendisine ve şirketine ait otellere ve bunlarla ilgili işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23805) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

85.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, 2019 yılında Antalya ilinde iflas eden otellere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23806) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

86.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Çekmeköy İlçe Müftülüğü tarafından çocuklara yönelik düzenlenen bir etkinliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23807) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

87.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da bulunan bazı okullarda öğrencilerin vücudunda meydana gelen kimyasal yanıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23808) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

88.-       İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, Bakanlığa bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23809) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

89.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki seçmeli ders tercihi sürecine dair bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23810) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

90.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23811) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

91.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunlarına ve okullarda ücretsiz yemek verilmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23812) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

92.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Fatih Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23813) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

93.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23814) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

94.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, okulların internet hizmet bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23815) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

95.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2011-2015 yılları arasında ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23816) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

96.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23817) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

97.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kanal İstanbul Projesi'nin Trakya harekat alanına etkisine ve olası saldırılara karşı alınacak önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23818) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

98.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, sağlık nedeniyle komando olması söz konusu olmayan uzman çavuşların geri hizmetlerde görev alabilmeleri için tekrar sağlık raporu almamaları önerisine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23819) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

99.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan bedelli askerlik başvurularının ve bakaya ve yoklama kaçağı durumundaki kişilerin sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23820) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

100.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Uluslararası Hasta Destek Biriminin Kürtçe dilinde hizmet vermesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23821) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

101.-   Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Uluslararası Hasta Destek Birimi ve Çağrı Merkezinin Kürtçe dilinde hizmet vermesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23822) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

102.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş'ta meydana gelen salgın hastalık vakalarına ve alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23823) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

103.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislere ait atıkların arıtılmadan derelere bırakıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23824) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

104.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23825) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

105.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Sayıştay'ın 2018 denetim raporunda tespit edilen depolarda bekletildiği için son kullanım tarihleri geçen aşılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23826) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

106.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, hastane enfeksiyonu nedeniyle sağlık sorunu yaşayan kişilere yönelik sayısal verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23827) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

107.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir anestezi ilacının olumsuz etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23828) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

108.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Uluslararası Hasta Destek Biriminin Kürtçe dilinde hizmet vermesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23829) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

109.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Türkiye genelinde ve Muş ilinde 2015 yılından itibaren görülen menenjit vakalarına, Muş'ta menenjit salgını olduğuna dair iddialara ve alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23830) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

110.-   Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş'ın, Türkiye'de uzun bir süre sonra tekrar görülmeye başlayan salgın hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23831) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

111.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bazı hastanelerde endoskopi ve kolonoskopi operasyonu sırasında kullanılan anestezi ilaçlarına dair çeşitli iddialara ve bu ilaçlara yönelik inceleme ve analizlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23832) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

112.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, şehir hastaneleriyle ilgili çeşitli iddialara ve verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23833) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

113.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli Devlet Hastanesi'nde çocuk psikiyatri uzman hekimi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23834) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

114.-   Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, fizik tedavi teknikerlerine daha fazla kadro verilmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23835) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

115.-   Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23836) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

116.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23837) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

117.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Aliağa'da bulunan endüstri bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23838) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

118.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23839) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

119.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislere ait atıkların arıtılmadan derelere bırakıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23840) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

120.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23841) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

121.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla ilinde 2017-2019 yılları arasında bazı tarımsal destek programlarına başvuranların sayısına ve verilen desteğin miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23842) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

122.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, tütün üreticilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23843) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

123.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23844) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

124.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da meydana gelen yağıştan dolayı ortaya çıkan zararların giderilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23845) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

125.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, formaldehit maddesinin kullanımının denetlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23846) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

126.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir'in IPARD Programından yararlanamamasına ve programdan yararlanan illerin sayısının artırılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23847) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

127.-   Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, tarım sayımı yapılıp yapılmayacağına ve tarımsal planlama ile verimin artırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23848) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

128.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin ilinde yapımına başlanan bazı baraj ve regülatörlerin son durumuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23849) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

129.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, son beş yıl içinde başta Siirt ili olmak üzere Türkiye genelinde esnaf sayılarına ve esnafların mali durumlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23850) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

130.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23851) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

131.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, çocuklara yönelik olarak üretilen ürünlerin denetimine ve sonuçlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23852) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

132.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018 yılı Sayıştay Raporu'nda belirtilen ve mülga Ekonomi Bakanlığına tahsis edilen Hazine taşınmazlarının muhasebeleştirilmediği iddiasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23853) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

133.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018 Sayıştay Raporu'nda belirtilen, Bakanlığın bazı gümrük kapılarındaki modernizasyon işini verdiği bir şirketin banka hesabına usulsüz para aktarıldığı iddiasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23854) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

134.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23855) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

135.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23856) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

136.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Turistik Doğu Ekspresi treninin bilet fiyatlarına ve seyahat ve turizm şirketlerine toplu bilet satışı uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23857) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

137.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, B1/B2 ve D1/D2 yetki belge bedellerine yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23858) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

138.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, nakliyeci ve kamyoncuların sorunlarına ve bu sorunların çözümüne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23859) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

139.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin edilmesi projesinde yaşanan aksaklıklara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23860) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

140.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Sayıştay denetim raporunda TCDD ile ilgili olarak yapılan tespitlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23861) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

141.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan bazı aksaklıklara ve son beş yılda İstanbul'a uçak aracılığıyla giriş yapan turist sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23862) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

142.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018-2019 yıllarında Bakanlığın kiralık olarak kullandığı araç ve binalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23863) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

143.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, nakliyatçılık yapan kamyoncuların iş yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli düzenlemelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23864) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

144.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına alternatif yeni bir tren hattı önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23865) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanun'la bazı anonim ortaklıklar hakkında açılan davalara yönelik yapılan düzenlemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/23278)

2.-      Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, PTT'nin Varlık Fonuna devredildikten sonra zarar ettiği iddiası ile alt şirketlerine yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23280)

3.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Anadolu Ajansında çalışan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23281)

4.-      İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, Kanal İstanbul Projesi'nin ülke güvenliği ve savunmasına olası etkileriyle ilgili olarak MGK ve ilgili bakanlıkların görüşlerinin alınıp alınmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23289)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesi için öngörülen harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23293)

Adalet Bakanlığı

 

6.-      Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Antalya'da üç üniversite öğrencisinin kaldıkları KYK yurdunda saldırıya uğradığı olayla ilgili yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23307)

7.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23308)

8.-      İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2019 yılında Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında yapılan adli işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23309)

9.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2001 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23310)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23311)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2003 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23312)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2004 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23313)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2005 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23314)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2009 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23315)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2000 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23316)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2010 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23317)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2011 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23318)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2012 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23319)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2013 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23320)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2014 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23321)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2019 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23322)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2015 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23323)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2007 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23324)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2020 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23325)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2016 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23326)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2008 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23327)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2006 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23328)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2017 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23329)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2018 yılında Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23330)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

30.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, prim borçları nedeniyle 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23331)

31.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, 31 Aralık 2019 tarihinden sonra Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödeyemeyen kişilerin sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanacaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23332)

32.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da altı yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan bir yurdun yeniden yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23333)

33.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Genel Sağlık Sigortası primi ödemelerine yönelik bazı verilere ve prim borcunu yapılandırmak için başvuran kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23334)

34.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, önerge tarihi itibarıyla prim borcunu ödeyememesi nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamayan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23335)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

35.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Çiğli ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23336)

36.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Aliağa ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23337)

37.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bayındır ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23338)

38.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bayraklı ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23339)

39.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Yıldız Dağları ve çevresinde mevcut taş ocağı ve maden işletmesi sayısına ve bunların bölgedeki doğal yaşama ve yer altı sularına etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23340)

40.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kapatılan, izin verilen veya kısmi olarak izin verilen termik santrallerin emisyon değerlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23341)

41.-  Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir'den arazi alan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23342)

42.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bergama ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23343)

43.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Beydağ ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23344)

44.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bornova ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23345)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2 Ocak 2020 tarihi itibarıyla poşet satışından elde edilen gelir miktarına ve çevreyi kirleten atıkların azaltılmasına yönelik bir Bakanlık çalışması bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23346)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesi güzergahında bulunan gayrimenkullerin durum sorgulamasına belediyelerin erişiminin kısıtlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23347)

47.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, imar barışı uygulaması kapsamında Türkiye genelinde ve Samsun'da verilen yapı kayıt belgelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23348)

48.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile elektrik üretim santralleri için yapılan düzenlemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/23349)

49.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin sahillerinde bulunan balık çiftliklerinin sayısına, bunların çevreye verdiği olumsuz etkilere ve denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23350)

50.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Dikili ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23351)

51.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Foça ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23352)

52.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23353)

53.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23354)

54.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Kınık ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23355)

55.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Kiraz ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23356)

56.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23357)

57.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Tire ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23358)

58.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilen yerlere ve dönüştürülen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23359)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

59.-  Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya'da kar yağışının neden olduğu elektrik kesintisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23360)

60.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile elektrik üretim santralleri için yapılan düzenlemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/23362)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

61.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'a yapılacak yatırımlarla ilgili protokolün imza törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çağrılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23363)

62.-  Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılması planlanan yeni stadyuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/23364)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

63.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, KHK ile kapatılan özel okullara yapılan ödemelerin iadesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23366)

64.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, Ankara'da FETÖ/PDY ile bağlantılı olarak haklarında adli takibat ve MASAK incelemesi yürütülen inşaat şirketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23367)

65.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye genelinde ve Samsun özelinde iş bırakan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23368)

66.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 31 Aralık 2019 gecesi yapılan Milli Piyango çekilişi hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23370)

67.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, kullandıkları krediler nedeniyle icra takibine uğrayan üretici, çiftçi ve esnaf sayıları ile bu kişilerin borçlarının yeniden yapılandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23371)

68.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, 2020 yılbaşı için gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23372)

 

 

İçişleri Bakanlığı

 

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de Elektronik Denetleme Sisteminin uygulamaya girdiği tarihe ve uygulamanın devam edip etmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23373)

70.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, bir polis okulunun 2017 yılı mezuniyet törenine ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili olarak Bakanlıkça yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23374)

71.-  İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Türk vatandaşlığına alınan Suriye uyruklu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23375)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

72.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de Neonteikhos antik kentine ait yolun otoban inşaatının altında kaldığının tespit edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23376)

73.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin inşaat çalışmalarının tamamlanacağı tarihe ve depoya kaldırılan tarihi eserlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23377)

74.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 54 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında sözleşmeli çalışma başvurusu uygun görülmeyen Devlet Tiyatroları personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/23378)

75.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Balıklıgöl yerleşkesinde olan Halilürrahman Camii'nin restorasyon çalışmalarının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23379)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

76.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23380)

77.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Van'ın Çatak ilçesinde iki öğretmene birbirlerine sarıldıkları gerekçesiyle verilen cezaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/23381)

78.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinde kahvaltı öğününün kaldırılması kararı ile kütüphane ve kampüs alanlarının dizi ve film çekimleri için kiralandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23382)

Sağlık Bakanlığı

 

79.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Türkiye'de son dokuz yılda göç sonrası ortaya çıkan salgın hastalıklara ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23383)

80.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son bir yılda görülen uyuz hastalığı vakalarına ve Bakanlıkça alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23384)

81.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23385)

82.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye GENOM Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/23386)

83.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye genelinde ve İzmir ilinde uyuz vakalarının arttığına dair iddialara ve uyuz ilacı stokunun yeterliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23387)

84.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, SGK prim borçları bulunanlardan 4-a, 4-b ve 4-c statüsünde olanların sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23388)

85.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, influenza hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23389)

86.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, organ ve doku nakli verileri ile menenjit olduğu iddia edilen bir kişiden yapılan organ nakillerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23390)

87.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'de halk sağlığının korunması amacıyla yapılan çalışmalara ve Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nin açılış tarihine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23391)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

88.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Koçali Barajı Projesi'nde yapılan revizyonlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23393)

89.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Geleceğe Nefes Ol Projesine katılan kişi sayısına ve Proje kapsamında Türkiye genelinde dikilen fidan sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23399)

90.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'de yapılması planlanan balık çiftliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23400)

91.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Kanal İstanbul Projesi'nin tarım ve orman arazilerine etkilerini araştırmaya yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23401)

92.-  Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlenen ormanlık alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23402)

93.-  Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla-Ula-Çıtlık Göleti ve Sulama Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/23403)

94.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Ilısu Barajı'nın olası etkilerine ve Botan Vadisi'nin korunması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23404)

Ticaret Bakanlığı

 

95.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, 2019 yılının son çeyreğinde bayilerde yeterli sayıda araç stokunun bulunmamasının nedenine ve sıfır kilometre araç alımında geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23405)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

96.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Çukurova Havalimanı'nın yapım ve işletme ihalesini alacak olan firmaya yolcu garantisi verilip verilmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23406)

97.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli'nden 2019 yılında toplam kaç araç geçişi sağlandığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23407)

98.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, turist taşımacılığı yapabilmek için gerekli olan D2 yetki belgesi alımında yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23409)

99.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının tamamen durdurulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23410)

100.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Çin bankalarından alınan krediler nedeniyle aşırı borçlanma durumuna düşülmemesi için alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23411)

101.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir telekomünikasyon şirketi hakkındaki şikayetlere ve şirketin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23412)