TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 81

31 Ocak 2020 Cuma

 

  Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme)

 

1.    Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Bölgede Seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye Bağlantılı Ticari Gemilerin Emniyetinin Etkin Şekilde Muhafazası ve Uluslararası Toplumca Yürütülen Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Müşterek Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012, 05.02.2013, 16.01.2014, 03.02.2015, 09.02.2016, 08.02.2017, 10.02.2018 ve 05.02.2019 Tarihli 956, 984, 1008, 1031,1054, 1082, 1107, 1136, 1179 ve 1207 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin 10.02.2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına, Ayrıca Denizde Terörizmle Mücadele Harekatlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.    Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 21 milletvekilinin, 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine düzenlenen operasyonun tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2415) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

2.    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, basın emekçilerinin sorunlarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

3.    İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 milletvekilinin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından 2019 yılında açıklanan raporda yer alan çeşitli hususların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2417) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.219)

4.    Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 24 milletvekilinin, şehirlerarası otobüs işletmelerinin sorunlarının araştırılarak bu sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2418) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

5.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 milletvekilinin, özel iletişim vergisiyle depreme yönelik tedbir almak ve yatırım yapmak için toplanan gelirlerin miktarının ve ne şekilde kullanıldığının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2419) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

6.    Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve 20 milletvekilinin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2420) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

7.    Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, olası bir depremde meydana gelebilecek hasarların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2421) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

8.    Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde bulunan yabancı uyruklu hükümlülerin yaşadığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2422) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

9.    Van Milletvekili Muazzez Orhan ve 20 milletvekilinin, deprem neticesinde oluşabilecek maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2423) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

10.    İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye'ye doğru gelen yeni sığınmacı akınlarına yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2424) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

11.    Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 23 milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitaplara dair çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2425) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

12.    Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve 19 milletvekilinin, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları şiddet olaylarının engellenerek güvenli bir çalışma ortamı yaratılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2426) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2020)

13.    HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2427) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

14.    Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, toplanan deprem vergilerinin nerelere harcandığının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2428) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

15.    Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 19 milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin depreme hazırlıklı olup olmadıklarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2429) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

16.    Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 20 milletvekilinin, Çin'de ortaya çıkan corona virüsünden korunmak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

17.    Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, çiftçilerin mali sorunlarının araştırılarak bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2431) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

18.    Van Milletvekili Murat Sarısaç ve 19 milletvekilinin, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılarak yaşanan eksikliklerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2432) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

19.    Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 19 milletvekilinin, Gaziantep ve çevresinde meydana gelebilecek bir depremin risklerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2433) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

20.    İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Çin'de ortaya çıkan corona virüsünden korunmak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2434) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

21.    Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve 25 milletvekilinin, Amik Ovası'nın kurutulmasıyla ortaya çıkan sorunların araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2435) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

22.    Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve 20 milletvekilinin, işsizliğin vatandaşlar üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2436) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

23.    Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve 20 milletvekilinin, Düzce'nin hava kirliliği sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2437) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

24.    Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve 20 milletvekilinin, Hatay ve çevre illerindeki deprem riski bulunan yerlerin tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2438) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

25.    Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ve 20 milletvekilinin, Kayseri ve ilçelerinin çeşitli sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2439) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

26.    CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Türkiye Kızılay Derneğinin aldığı bağış ve yardımlar ile bunların kullanılmasına ilişkin işlemlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2440) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

27.    Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Çin'de ortaya çıkan corona virüsünden korunmak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2441) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

28.    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 19 milletvekilinin, Kızılay'ın vergi kaçırmak için paravan olarak kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2442) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

 

 

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, TRT 1 kanalında yayınlanan bir programa ilişkin yazılı soru önergesi (7/23180)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı ile dini vakıf ve derneklere ait okul öncesi eğitim kurumlarının ve buralardaki öğrencilerin 2014-2019 yıllarındaki sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23195)

3.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23202)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, PTT'nin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesinden sonra zarara uğradığına dair iddialara ve 2019 yılı harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23204)

5.-      Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun karar verme kriterlerine ve Komisyon çalışmalarının hızlandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23215)

 

Adalet Bakanlığı

6.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, tutuklu ve hükümlülerin ikametgahlarından uzak cezaevlerine sevk edilmesine ve nakil taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23216)

7.-      Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Ankara Emniyet Müdürlüğüne dair işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23217)

8.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Anayasa Mahkemesinin Türk Ceza Kanunu'nun çocukların cinsel istismarı başlıklı 103'üncü maddesine yönelik iptal kararı sonrasında yapılacak yasal düzenlemenin kapsamına ve etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23218)

9.-      İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23219)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üç mahkumun Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Kayseri'ye sevkine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23220)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

11.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 31 Aralık 2019 tarihinden sonra GSS prim borcunu ödeyemeyen kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olmasına ve bu kişilerin sağlık hizmetlerinde yararlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23221)

12.-  Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, gazilerin emeklilik haklarına yönelik düzenlemeler sonrasında bazı gazilerin emekli aylıklarının kesilmesine ve erken emeklilikten yararlanma haklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23222)

13.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılı için hedeflenen istihdam sayısına ulaşılıp ulaşılamadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23223)

14.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların tutarına ve nerelerde harcandığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23224)

15.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23225)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

16.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Bozyazı ilçesi Akyaka Merkez Mahallesi'nde yöre halkının kullanımındaki arazilerin kullanıcılar yerine dışardan gelen kişilere kiralanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23226)

17.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Kanal İstanbul Projesi için ÇED raporu hazırlayan firma hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23227)

18.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, 2020 yılı Şubat ayında yapılacak olan görevde yükselme sınavı ilanında gösterilen münhal kadrolara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23228)

19.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da katı ve sıvı yakıt kullanımının önlenmesine, doğalgaz kullanım oranına ve hava kirliliğiyle mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23229)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, TPIC personeline baskı yapılarak aylık ücretlerini sabitleyen bir sözleşme imzalatıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/23230)

21.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, son on yılda kaçak maden ocaklarında hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ve konuyla ilgili olarak alınan idari tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23231)

22.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, elektrik fatura bedellerinin hesaplanma kriterlerine ve elektrik tüketmediği halde fatura kesilen vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23232)

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

23.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Ziraat Bankasının 2019 yılı görev zararına ve kredi sağladığı şirketlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23233)

24.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Sermaye Piyasası Kurulunun 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bazı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23234)

 

İçişleri Bakanlığı

25.-  Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hasanova köyü Burmataş mezrasına kolluk kuvvetlerince yapılan operasyona ilişkin yazılı soru önergesi (7/23235)

26.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, gözaltına alınan bir muhabirin bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23236)

27.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2014-2019 yılları arasında İzmir ilinde işlenen cinayetlerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23237)

28.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili ve ilçelerinin nüfusuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/23238)

29.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, 2019 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde ve Bursa ilinde bulunan Suriyeli sığınmacı sayısına ve bu kişilerden Türk vatandaşlığına geçenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23239)

30.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, cinayet vakalarının önlenmesi ve kamu personelinin güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23240)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Diyarbakır'da zırhlı araç çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesine ve benzeri olayların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23241)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

32.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ilindeki okullarda dağıtılan kömürlere dair şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23242)

33.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Denizli'deki bir erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrencinin istismar edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23243)

 

Milli Savunma Bakanlığı

34.-  Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Kanal İstanbul Projesi'nin Trakya Bölgesi'nin güvenliğine etkisiyle ilgili Bakanlığın görüşünün alınıp alınmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23244)

 

Sağlık Bakanlığı

35.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, şehir hastaneleri için yapılan sözleşmeler kapsamında şirketlere verilen garantilere ve hukuki ihtilaflar için belirlenen tahkim yerlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23245)

36.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, hemodiyaliz tedavisi gören hasta ve tedavi veren merkez sayıları ile özel diyaliz merkezlerinin ekonomik sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/23246)

37.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık personeli yetersizliğine ve malzeme eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23247)

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

38.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bazı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/23267)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

39.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 2019 yılında yanan ormanlık alan miktarı ile Türkiye genelinde ve Uludağ'da yapılan ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23268)

40.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, soğan ihracatının önceden beyan verilmediği gerekçesiyle engellendiği iddiasına ve yerli üreticinin korunmasına ve planlı üretime geçilmesine yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23269)

41.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, toplu arı ölümleri nedeniyle arıcılık sektörüne verilecek desteklere ve Bakanlığın konuyla ilgili eylem planına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23270)

42.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2002-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve İzmir'de tarım ve mera alanlarında yaşanan azalma miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23271)

 

Ticaret Bakanlığı

43.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23272)

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

44.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Adıyaman'ın Menzil köyüne otoban yapılmasına ve köylülerin topraklarından zorla çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23273)

45.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD'de faks kullanımının yasaklandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23274)

46.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak-İzmir karayolunun Çınar rampası mevkiinde bulunan trafik lambalarındaki ışık sürelerinin uzatılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/23275)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD'nin hurda demir satış usulüne ve bu satışlardan elde ettiği yıllık gelir miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/23276)