TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 80

30 Ocak 2020 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2565) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

2.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2566) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

3.- Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve 1 Milletvekilinin; İbadethane İbaresi Geçen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2567) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2568) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2020)

5.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2569) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2020)

6.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2570) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2020)

7.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2571) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2020)

 

Raporlar

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2403) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 30.01.2020) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğalgaz İletim Anonim Şirketi Arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğalgaz İletim Anonim Şirketi Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması" Hakkında Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1246) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 30.01.2020) (GÜNDEME)

3.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2222) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 166) (Dağıtma tarihi: 30.01.2020) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, araç kiralama işlemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22821) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, TBMM'de istihdam edilen personel ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23063) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

3.- Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 27. Yasama Dönemi denetim faaliyetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23413) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2020)

4.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Edirne-Halkalı tren yolunun bakım ve onarımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23624) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sümer Holding taşınmazlarının değerlendirilmemiş olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23625) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

6.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Libya'da savaşan bazı gruplara Türk vatandaşlığı verileceği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23626) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

7.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, son 4 yılda yapılan bekçi alımlarına ve bekçiler hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturma verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23627) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

8.- İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Libya'ya gönderilen askeri birliklere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23628) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

9.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23629) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

10.-                Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde özelleştirilmesi planlanan arazilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23630) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

11.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan okullara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23631) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

12.-                Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, yazılı ve görsel yerel basın yayın kuruluşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23632) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

13.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Kanal İstanbul Projesi güzergâhındaki arsa ve arazilerin satışlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23633) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

14.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, PTT'nin Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar ettiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23634) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Ajansı tarafından bir gazetenin abonelik sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23635) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

16.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 2010-2020 yılları arasında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hakkında adli kolluk tedbirleri uygulanan gazeteci sayısı ile 2019 yılsonu itibarıyla işsiz kalan gazetecilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23636) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

17.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, TMO tarafından Suriye'nin Afrin kentinden hububat alım ihalesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23637) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

18.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da 2014-2020 yılları arasında kapanan yerel gazete sayısına ve gazetecilere yönelik adli kolluk tedbirlerinin nedenlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23638) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

19.-  Van Milletvekili Tayip Temel'in, kapatılan basın yayın organlarına, tutuklu gazetecilere ve basın özgürlüğüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23639) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

20.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türk Telekom'un özelleştirilmesinden sonra meydana gelen kamu zararına, OTAŞ firmasınca satılan taşınmazların gelirlerine ve firma yetkilileri hakkında yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23640) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

21.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Libya'da bulunacak diğer güçlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23641) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

22.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun rodövans birim fiyatlarının yıllar itibarıyla güncellenmesi nedeniyle zarara uğratıldığına dair Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23642) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

23.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23643) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

24.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türk Telekom'un zarar etmesine yol açan sorumlular hakkında adli işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23644) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

25.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir kişinin çok sayıda erkek çocuğu istismar ettiği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23645) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

26.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye'de bulunan çocuk işçilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23646) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

27.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, 2018 yılı SGK Sayıştay Denetim Raporu'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23647) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

28.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, kamu kurumlarındaki çevre, gıda ve ziraat mühendisi kadrolarına ve istihdam planlamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23648) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

29.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Türkiye'de ve Kırıkkale'de engelli vatandaşlar için sağlanan meslekî rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23649) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

30.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda muharip gazi olan vatandaşların haklarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23650) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

31.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personelin memur statüsüne geçirilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23651) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

32.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında iş kazası sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden set işçilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23652) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

33.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak Belediye Başkanlığında görevli bir üst düzey yönetici hakkındaki iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23653) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

34.-  İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Kanal İstanbul Projesinin ÇED raporuna yönelik çevre ve şehircilik il müdürlüklerine yapılan itirazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23654) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Afşin Elbistan Termik Santralinde özelleştirme sonrasında yaşanan işten çıkarmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23655) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

36.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir'in Gaziemir ilçesinde önceden bulunan döküm fabrikasının atıklarının bölge halkına ve çevreye zarar verdiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23656) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

37.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, özelleştirilen Konya Şeker Fabrikasının 2015 yılından bu yana Soma Termik Santrali için TKİ'den aldığı kömür miktarına ve alınan kömür nedeniyle borcunun olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23657) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

38.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'daki doğalgaz birim fiyatının yüksekliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23658) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

39.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, satranç sporcularının lisans almalarına ve Bakanlığın satranç sporunun geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23659) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

40.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, uluslararası spor müsabakalarına hazırlanan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23660) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

41.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin Uluslararası Limanı'nın işletmesini devralan ortak girişim grubunun TCDD'ye ait sözleşme dışı alanı bedelsiz kullandığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23661) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

42.-  Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, kamu bankaları tarafından verilen kredilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23662) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

43.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türk Telekom'un zarar etmesine yol açan sorumlulara ve şirketin mali durumuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23663) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

44.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, geri gönderme kapsamında ya da gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyeli sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23664) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

45.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 28 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen bir etkinliğe yapılan kolluk kuvvetleri müdahalesi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23665) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

46.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'de bir okulda yapılan toplantıda Atatürk'ün posterinin kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23666) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

47.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye'de ve İzmir'de bulunan bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23667) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

48.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23668) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

49.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'daki bir çadır kentte Suriyeli bir anne ve kızının fuhşa zorlandığı iddiasıyla açılan soruşturmaya ve mülteci kamplarının güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23669) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

50.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, daha önce çocuk istismarı sebebiyle suçlanan ve hakkında takipsizlik kararı verilen bir kişinin tekrar aynı suçtan dolayı gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23670) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

51.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23671) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

52.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilinde geri gönderme merkezlerinde bulunan göçmenlere dair sayısal veriler ve bu kişilere yönelik alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23672) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

53.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, ankilozan spondilit hastalarının sürücü belgesi alabilmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23673) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

54.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Devlet Tiyatrolarında ve Devlet Opera ve Balesinde yapılan işten çıkarmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23674) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

55.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar genel müdürlüklerindeki kadro işlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23675) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

56.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık bütçesinden destek verilen projelerde mali kaynakların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23676) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

57.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, ÖSYM sınavlarındaki usulsüzlüklere ve sorumlular hakkındaki yargılama süreçlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23677) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

58.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'de bir okulda yapılan toplantıda Atatürk'ün posterinin kapatıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23678) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

59.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye'de ve İzmir'de bulunan bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23679) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

60.-  Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş ilindeki menenjit salgını iddialarına karşı okullarda yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23680) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

61.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, ortaöğretim kurumlarındaki seçmeli derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23681) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

62.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Çekmeköy İlçe Müftülüğünce ilkokul çocuklarına yönelik düzenlenen bir etkinliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23682) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

63.-  Konya Milletvekili Esin Kara'nın, 2018-2019 yıllarında okullarda yaşanan öğrenci yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23683) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

64.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23684) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

65.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, meslek yüksek okullarında görev yapan öğretim görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23685) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

66.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, üniversitelerde yürütülen soruşturmalar hakkında yapılan şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23686) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

67.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Kırıkkale'de faaliyette bulunan okul kantinlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23687) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

68.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, birinci derece deprem bölgesinde yer alan Kırıkkale'deki okulların depremde yıkılma riskine karşı alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23688) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

69.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen depremin okullarda oluşturduğu hasara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23689) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

70.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında yapılan eğitim harcamalarına ve eğitim desteğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23690) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

71.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, 2002'den bu yana sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23691) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

72.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de yapılan doku ve organ nakillerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23692) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

73.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Türkiye'de ve İzmir'de bulunan bakanlığa ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23693) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

74.-  Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş ilindeki menenjit salgını iddiası ile bu hastalığın önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23694) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

75.-  Konya Milletvekili Esin Kara'nın, 2018-2019 yıllarında okullarda yaşanan öğrenci yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23695) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

76.-  Konya Milletvekili Esin Kara'nın, devlet hastanelerine medikal malzeme temin eden firmaların alacaklarının zamanında ödenmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23696) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

77.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Türkiye'deki ilaç tüketimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23697) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

78.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, yerli aşı ve serum üretimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23698) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

79.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Kırıkkale ilindeki içme sularının denetlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23699) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

80.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen depremin hastanelerde oluşturduğu hasara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23700) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

81.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık kurumlarına personelin kıyafeti hakkında gönderdiği yazıya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23701) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

82.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, TÜBİTAK'ın düzenlediği bir program için Ankara'ya gelen bir gencin trafik kazasında ölümüne ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23702) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

83.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Kırıkkale'ye yapılan yatırımlar ile yatırımların artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23703) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

84.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Karacabey Ovası'nda yaşanan sel felaketine ve ortaya çıkan zararın giderilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23704) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

85.-  Konya Milletvekili Esin Kara'nın, veteriner hekim istihdamına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23705) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

86.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Bakanlığın yürüttüğü Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesinin uygulanmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23706) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

87.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, içme suyu, doğal sular ve su havzalarının denetiminin Bakanlık tarafından yapılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23707) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

88.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, ziraat ve gıda mühendisi atamalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23708) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

89.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Suriye'den hububat ithal edilmesine ve son beş yılda ithal edilen tarım ürünü miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23709) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

90.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, balıkçı barınağı inşa etme ve işletme yetkisinin hangi kuruma ait olduğuna ve İzmir ilinde bulunan balıkçı barınaklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23710) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

91.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa ili Alaşehir ilçesinde bulunan Kemaliye Göleti'nin ikmal inşaatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23711) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

92.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında kayıt dışı ticaret verilerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23712) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

93.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türk Telekom'un zarar etmesine yol açan sorumlulara ve şirketin mali durumuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23713) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

94.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ili Kahta ilçesinde yer alan bir bölgedeki yol yapımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23714) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

95.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, K türü yetki belgelerinin denetimi ve kamyoncuların maliyetlerinin azaltılması önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23715) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

96.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, bir milletvekilinin yüksek hızlı trende bilet bulamaması üzerine garda görevli dört personel hakkında soruşturma açıldığı ve bu personellerin başka birimde görevlendirildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23716) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

97.-  Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri ilinin Tomarza ilçesindeki yol yapımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23717) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

98.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, karayolu taşımacılığında maliyetlerin azaltılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23718) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

99.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Kırıkkale'den geçecek yüksek hızlı tren hattı projesinin tamamlanma süresine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

100.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, balıkçı barınağı inşa etme ve işletme yetkisinin hangi kuruma ait olduğuna ve İzmir ilinde bulunan balıkçı barınaklarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23720) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

101.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, yük ve yolcu taşımak için alınması zorunlu olan belgelerin ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23721) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)