TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 74

22 Ocak 2020 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve 55 Milletvekilinin; Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi (2/2555) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2020)

2.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2556) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2557) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2558) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2559) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

6.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2560) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

7.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2561) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

8.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2562) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2020)

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2563) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)

10.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2564) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2020)