TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 73

21 Ocak 2020 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen ile 1 Milletvekilinin; 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayisıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2538) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

2.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2539) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2020)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2540) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2541) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

5.- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2542) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

6.- Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2543) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2020)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Yardım Toplama Kanunu ve Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2544) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

8.- Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2545) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2020)

9.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2546) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

10.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2547) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

11.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2548) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

12.-  Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Vakıflar Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/2549) (Adalet; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

13.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin; 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2550) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

14.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2551) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

15.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2552) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

16.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2553) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

17.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2554) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriye'de hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin ailesine teslim edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22561)

2.-      Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla TRT bünyesinde çalışan personel sayısına ve 703 sayılı KHK ile getirilen emekliliğe teşvik uygulamasına yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22562)

3.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki mevcut birimlere ve personele yönelik çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22563)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın İlan Kurumu tarafından alınan bazı gazetelerin reklam ve ilan akışının durdurulması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22564)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vakıfbank hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına devrine dair karara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22565)

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'den çok sayıda kredi kartı ve bankamatik kartı bilgilerinin çalınarak bir kart mağazasında satıldığı iddiasının araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22566)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan bir yatın Cumhurbaşkanlığına devredildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22567)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak diyaliz teknisyeni alım sayısının artırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22568)

9.-      Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Basın İlan Kurumu tarafından ulusal siyasi süreli yayın niteliğindeki yayınlarla ilgili olarak 2015-2019 yılları arasında uygulanan ilan kesme ve uyarma yaptırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22569)

10.-  Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, taşeron işçilerin kadroya alınması düzenlemesindeki eksikliklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22570)

11.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun tedavisinin ihmal edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22571)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen ve daha sonra hayatını kaybeden bir öğretmenin OHAL Komisyonuna yaptığı başvurunun sonucunun eşine bildirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22572)

13.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TRT bünyesinde Çerkezlere yönelik yayın yapan bir kanal açılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22573)

14.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22574)

15.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, ülkemizi temsilen Cibuti ülkesine giden heyette bulunan kişi sayısına ve yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22673)

16.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, FETÖ davaları kapsamında hakkında arama kaydı bulunan bir kişinin Türkiye'ye iadesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22674)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/22675)

18.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, kayyum atanan belediyelerde işe alınan ve işten çıkarılan işçi verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22676)

19.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Basın İlan Kurumu tarafından iki gazeteye verilen ilan ve reklam akışı durdurma kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22677)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilen imam ve müezzin sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22678)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2019 yılında ÖSYM tarafından yapılan ALES, KPSS ve İdari Hakimlik sınavlarının ve bu sınavlardaki standart sapmaların yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22679)

22.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının yatırım faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22680)

23.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Sudan'dan gümrüksüz olarak ithal edilecek hayvansal ürünlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22681)

24.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Türk Hava Yolları'nda çalışan asker kökenli Yunan pilotlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22682)

25.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarına ve bağışların ilgili vakfa veya hak sahiplerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22683)

 

Adalet Bakanlığı

26.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, denetimli serbestlik veya izin sırasında tekrar suç işleyen mahkumlara ve Ordu Cezaevinden firar edip cinayet işleyen bir mahkumun infaz sürecine yönelik ihmal iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22575)

27.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2018 yılında denetim faaliyeti raporu düzenlenmemesinin ve suç verilerine yönelik olarak hazırlanan rapor ve istatistiklerin Bakanlığın kurumsal sayfasından kaldırılmasının nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22576)

28.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, adliye binalarının ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22577)

29.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2019 yılında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ve cezaevinde hak ihlali iddiasıyla yapılan şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22578)

30.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, cezaevlerinde bulunan çocuk tutuklu ve hükümlü verileri ile annesi ile birlikte kalan çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22579)

31.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak aldığı önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22580)

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebinin reddine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22581)

33.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22582)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir tutuklunun tedavi ve nakil taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22583)

35.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22584)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22585)

37.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22586)

38.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22587)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ilaçlama nedeniyle tutukluların soğukta bekletildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22588)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22589)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir vatandaşın nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22590)

42.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki yaşam koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22591)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaloriferlerin yanmadığı ve bazı mahkumların yerde yattığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22592)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22593)

45.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hamile bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22594)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun kötü muameleye uğradığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22595)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22596)

48.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin izin haklarının kaldırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22597)

49.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22598)

50.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde bulunan bir annenin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22599)

51.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22600)

52.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir tutuklunun tedavi için hastaneye sevk edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22601)

53.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22602)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan ısınma sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/22603)

55.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan ağır hasta bir vatandaşın durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22604)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaloriferlerin yanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22605)

57.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan bir kişinin psikolojik durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22606)

58.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir çiftin denetimli serbestlik tedbirinden yararlandırılmasına ve kadın eşin hastalığının durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22607)

59.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adli Tıp Kurumu tarafından cezaevinde kalamayacağına dair rapor verilmiş olmasına rağmen Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilmeyen bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/22608)

60.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22609)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22610)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 3 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22611)

63.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır Barosu eski yöneticilerine yönelik soruşturma izni verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22684)

64.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son on yılda hakim ve savcı adaylarına yönelik gerçekleştirilen sınavlara, yapılan atamalara ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilen eğitimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22685)

65.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Ankara'da cinsel saldırıya uğrayan bir kadının savcılık ifadesi sırasında ayrımcı bir üsluba maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22686)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye genelinde görev yapan hakim ve savcı sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22687)

67.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22688)

68.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22689)

69.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22690)

70.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, 671 sayılı KHK ile açık cezaevine nakledilen hükümlü verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22691)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

71.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22612)

72.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hizmet veren özel bir bakımevinde hastaların mağdur edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22613)

73.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, evde hasta bakım maaşı alan kişilerin sigorta güvencesine alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22614)

74.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalıştırılıp çalıştırılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22615)

75.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç olduğu için emekli olamayan bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/22616)

76.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, SGK'nın sıra alma barkod sistemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22617)

77.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin geliri olmamasına rağmen genel sağlık sigortası uygulaması çerçevesinde borçlandırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22618)

78.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir maden işletmesindeki çalışma koşullarına ve sendika üyeliği nedeniyle yapılan işten çıkarmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22619)

79.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Bakanlığa bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların bazı dernek ve vakıflara ziyarete götürüldüğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22692)

80.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Bakanlığın Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bulunan hizmet binasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22693)

81.-  İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, KHK ile kamu görevinden çıkarılan engelli kamu görevlilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22694)

82.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22695)

83.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22696)

84.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22697)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücret ile çalışanların geçim sıkıntılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22698)

86.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2013-2019 yılları arasında verilen engelli raporlarına ve evde bakım aylığı ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22699)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

87.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, bölgeler ve iller bazında depreme yönelik alınan önlemlere ve illerde bulunan toplanma merkezlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22620)

88.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir'in Menderes ilçesinde kurulması planlanan mermer ocağının olası etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22621)

89.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin olası çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22622)

90.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, son üç yılda İzmir'de açılan RES, JES, HES, biyogaz enerji santrali, taş ocağı, mermer ocağı ve altın ocağına dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22623)

91.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22624)

92.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2014-2019 yılları arasında İzmir'de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılan bina sayısı ile riskli ilan edilen alan miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22625)

93.-  Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri merkez ve ilçelerinde ihalesi yapılan millet bahçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22626)

94.-  Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, TOKİ'nin 2019 yılına kadar Kayseri'de gerçekleştirdiği projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22627)

95.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22700)

96.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22701)

97.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe ve toplu balık ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22702)

98.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Bağlıca köyünde bulunan Eti Bakır Madenine ait damıtma havuzlarının Koçali Baraj havzasına vereceği zarara karşı alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22703)

99.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22704)

100.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Diyarbakır Surlarına ait taşların sökülerek kafe ve restoran yapımında kullanıldığına dair iddialara ve surlara zarar veren kişilerle ilgili işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22705)

101.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İris Gölü'nde bulunan suyun tahliye edilerek imara açılacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22706)

102.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Aliağa'da bulunan termik santrallerde yasal zorunluluğa rağmen filtre çalıştırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22707)

103.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında yapılan konut satışlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22708)

104.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, 2008 ve 2013 yıllarında yerel yönetimlerde yapılan köklü değişikliklerin revize edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22709)

 

Dışişleri Bakanlığı

105.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22710)

106.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22711)

107.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22712)

108.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22713)

109.-       Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, sivil, ticari ve askeri gemilerin Kanal İstanbul'dan geçişlerinin Montreaux Boğazlar Sözleşmesi çerçevesindeki durumunun ne olacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22714)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

110.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'da yapılan güneş enerjisi santrali başvurularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22628)

111.-       İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Bakanlık bünyesinde olan Yap-İşlet-Devret modeli projelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22715)

112.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22716)

113.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Pasinler Ovasında bulunan tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacak Alvar Barajının yapımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22717)

114.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22718)

115.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22719)

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

116.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22720)

117.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22721)

118.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22722)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

119.-       İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, e-haciz sebebiyle hesaplarına bloke konulan mükelleflerin mağduriyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22629)

120.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Ziraat Bankasının simit satışıyla bilinen bir işletmeye kredi verirken teminat alıp almadığına ve işletme sahibinin mal varlığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22723)

121.-       İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, yap-işlet-devret projelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22724)

122.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve Gaziantep özelinde kredi kartı kullanan kişi sayısına ve borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22725)

123.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, KYK borcunu ödeyemeyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22726)

124.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22727)

125.-       İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Merkez Bankasına bağlı bazı genel müdürlüklerin İstanbul'a taşınma sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22728)

126.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22729)

127.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22730)

128.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22731)

129.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında gelecek olan e-fatura veya e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22732)

130.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, mükelleflerin borçlarının yapılandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22733)

131.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2012 yılından itibaren verilen borç üstlenim taahhüdüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/22734)

132.-       Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Özel İletişim Vergisi'nin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ve bugüne kadar toplanan vergi gelirlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22735)

 

İçişleri Bakanlığı

133.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 6 Aralık 2019 tarihinde Ağrı'nın Soğukpınar köyünde çıkan çatışmada bir sivilin hayatını kaybetmesine yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22630)

134.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu civarında yaşanan taciz olaylarına karşı önlem alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22631)

135.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İstanbul'da kadın cinayetlerini protesto eden bir gruba yapılan polis müdahalesine ve konuyla ilgili açıklamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22632)

136.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı belde, köy ve mezra sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22633)

137.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son 17 yılda Türk vatandaşlığına geçen kişilere yönelik çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22634)

138.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2011 yılından bu yana Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22635)

139.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de özel barınma hizmeti sunan yurt ve pansiyonlar ile bunların denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22636)

140.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, engelli bir kadının eski eşi hakkında verilen koruma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22637)

141.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Üsküdar Belediyesinde görevli bir kişinin yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22638)

142.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, kolluk kuvvetlerinin rütbe almak amacıyla aldıkları eğitimin farklı olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22639)

143.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, yeşil pasaport başvurusu yapan bir kişinin başvurusunun reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22640)

144.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Güney Marmara Kalkınma Ajansında görevli iken işten çıkarılan bir vatandaşın pasaport başvurusunun sonuçlanmama sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22641)

145.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'daki bazı köylerde yapılan gözaltı işlemleri sırasında kolluk kuvvetlerinin kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22736)

146.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Emniyet mensuplarının çalışma koşullarına ve özlük haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22737)

147.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş Valiliğinin resmi internet sitesindeki il protokol listesinde HDP milletvekillerine yer verilmeme sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22738)

148.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, KADES uygulaması üzerinden 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ne başvuran kadın sayısına ve başvurular hakkında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22739)

149.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, FETÖ firarisi bir kişinin yakalanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22740)

150.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22742)

151.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2019 yılında Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak gönderilen ve işkence ve kötü muamele gördükleri tespit edilen göçmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22743)

152.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22744)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

153.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye Gençlik Vakfı'na ait öğrenci yurdu sayısına ve bu yurtların inşa edildiği arazilerin edimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22642)

154.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, RTÜK'ün 25. kuruluş yıl dönümü sebebiyle gerçekleştireceği bir organizasyona ilişkin yazılı soru önergesi (7/22643)

155.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, emlak vergilerinden alınan kültür varlıklarını koruma katkı payına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22644)

156.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, idari ve mali açıdan özerk bir sanat kurulu oluşturulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22645)

157.-       Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Kırıkkale'nin Çerikli ilçesinde bulunan Çerikli Camisinin restorasyonuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22646)

158.-       İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Bakanlık bünyesinde olan yap-işlet-devret modeli projelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22745)

159.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22746)

160.-       İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Savarona yatının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22747)

161.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22748)

162.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir sit alanında cami yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22749)

163.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22750)

164.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22751)

165.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Diyarbakır Surlarına ait taşların sökülerek kafe ve restoran yapımında kullanıldığına dair iddialara ve surlara zarar veren kişilerle ilgili işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22752)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

166.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, okullarda görev yapan Suriyelilerin sayısına ve görev tanımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22647)

167.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, okullardaki revir, sağlık odası ve sağlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/22648)

168.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul'da bir lisenin yurdunda kalan öğrencilerin bir vakıf tarafından yurda verilen yemek hizmeti sebebiyle zehirlendiği iddiasına ve olaya yönelik incelemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/22649)

169.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, okullarda revir, sağlık personeli ve ilk yardım eğitimi almış personel sayılarına ve kantinlerin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22650)

170.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Ankara'da bir ilkokul öğrencisinin kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolata nedeniyle boğularak hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22651)

171.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, öğretmen atamanları için yapılan güvenlik soruşturmasının sonuçlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22652)

172.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, okul gıdası logosu uygulamasının ertelenme nedenine, okul kantinlerinde satılan gıdaların güvenilirliğine ve yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22653)

173.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, okullarda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin gerektiği şekilde yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22654)

174.-       Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, okul servislerinde rehber personel olarak görev yapan kişilere lise mezunu olma şartının getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22655)

175.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kapatılan okullarda çalışan öğretmenlerin durumuna ve Gaziantep'teki bir öğretmenin çalışma izni başvurusunun akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22656)

176.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'a atanan bir öğretmenin göreve başlatılmamış olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22657)

177.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, OHAL döneminde ataması iptal edilen engelli bir öğretmenin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22658)

178.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir il milli eğitim müdürünün açıklamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22753)

179.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilindeki Belören Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22754)

180.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir ortaokulda düzenlenen konferansa ilişkin yazılı soru önergesi (7/22755)

181.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, istihdam türlerine göre Türkiye genelinde görev yapan öğretmen sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22756)

182.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22757)

183.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22758)

184.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22759)

185.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, İstanbul Bahçelievler'de bir okulun yurdunda verilen yemekten öğrencilerin zehirlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22760)

 

Milli Savunma Bakanlığı

186.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22761)

187.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22762)

188.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22763)

 

Sağlık Bakanlığı

189.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, okullarda meydana gelen yabancı cisim aspirasyonuna karşı personelin ilk yardım eğitimi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22660)

190.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, sağlık personeli atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22661)

191.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Pendik ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22764)

192.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22765)

193.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Ümraniye ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22766)

194.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye genelinde görev yapan eczacı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22767)

195.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye genelinde görev yapan diş hekimi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22768)

196.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye genelinde görev yapan doktor ve hemşire sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22769)

197.-       İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Bakanlık bünyesinde olan yap-işlet-devret ve yap-kirala-devret modeli projelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22770)

198.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında zehirlenme nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22771)

199.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22772)

200.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22774)

201.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22775)

202.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Beykoz ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22776)

203.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22777)

204.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22778)

205.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Şile ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22779)

206.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Ataşehir ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22780)

207.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22781)

208.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Kartal ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22782)

209.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Tuzla ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22783)

210.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22784)

211.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, DMD Hastalığı ile ilgili çalışmalara ve kas hastalıkları merkezlerinin sayısının artırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22785)

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

212.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, otobüs ve midibüs üreticisi bir firmanın yabancı fona satılmasına ve satış sonrası üretimin durdurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22786)

213.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22787)

214.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22788)

215.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22789)

216.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22790)

217.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da faaliyet gösteren özel bir firmanın mali durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22791)

218.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, KOSGEB tarafından yürütülen Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/22792)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

219.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, canlı hayvan ithalatıyla ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22663)

220.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında ortalama derinliği azalan, su kaybı yaşayan ve kuruyan göllere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22666)

221.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, okullarda satılan gıdaların güvenilirliğine ve bunlarla ilgili yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22669)

222.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, süt üretiminin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22797)

223.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22799)

224.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22800)

225.-       Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Sudan'dan ithal edilecek tarımsal ve hayvansal ürünlerin kontrolüne ve yerli üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22803)

226.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, şeker pancarı üretim alanlarında mevcut kantar sayısına, Burdur'daki Irgıllı Kantarı'nın kapatılma sebebine ve kapatılan kantarlar nedeniyle üreticinin uğradığı zarara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22804)

 

Ticaret Bakanlığı

227.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, simit satışıyla bilinen bir işletmenin TURQUALITY programı kapsamında yer alıp almadığına ve program kapsamında işletmeye yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22805)

228.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22807)

229.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22808)

230.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, demir çelik sektörünün desteklenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22809)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

231.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Elbistan Aksakal Mahallesi'nde telefon kablolarının çalınması sebebiyle altı ay boyunca iletişimin kesintiye uğramasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22671)

232.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22672)

233.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Kanal İstanbul Projesinin akıbetine ve olası çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22810)

234.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD'de görevli bazı üst düzey bürokratlara yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22811)

235.-       İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Bakanlık bünyesinde olan yap-işlet-devret modeli projelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22812)

236.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bazı şirketlerde çalışan taşeron işçilerin maaşlarının ödenmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22817)

237.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/22818)