TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 71

17 Ocak 2020 Cuma

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Milletlerarası Andlaşma)

1.- Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2020) (Gelen evrak numarası: 602824)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, 2013 yılında Paris'te üç kadının öldürülmesi olayının tüm yönleriyle incelenerek olayın aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2338) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

2.- İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 milletvekilinin, ülkemizde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarının incelenerek bu suçların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2339) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

3.- Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 20 milletvekilinin, basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için yapılacakların belirlenmesi ve gazetecilerin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2340) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

4.- Konya Milletvekili Esin Kara ve 21 milletvekilinin, okul kantinlerinde satılan ürünlerin çocuk sağlığına uygunluğunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2341) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 21 milletvekilinin, milli ilaç üretiminin geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2342) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

6.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve 19 milletvekilinin, TÜİK'in yayınlamış olduğu verilere ilişkin hesaplama yöntemlerinin belli aralıklarla değişmesinden kaynaklanan sorunların engellenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2343) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

7.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve 19 milletvekilinin, son yıllarda yaşanan iç göçlerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2344) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

8.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve 19 milletvekilinin, Kalkınma Ajanslarının kuruluş hedeflerini ulaşmaları için yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2345) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2019)

9.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2346) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2019)

10.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, ülkemizdeki sığınmacılara yönelik ülke kaynaklarından yapıldığı söylenen harcamaların detaylarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2347) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 21 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2348) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.219)

12.-  Van Milletvekili Tayip Temel ve 19 milletvekilinin, basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin belirlenerek bunların ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2349) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.219)

13.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve 23 milletvekilinin, taşıma esnaflarına getirilen dijital takograf ile e-fatura zorunluluğunun ilgililer bakımından etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2350) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.219)

14.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 20 milletvekilinin, gazetecilerin çalışma koşullarının araştırılarak sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2351) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.219)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 milletvekilinin, Artvin'deki devlet hastanelerinin yeterliliklerinin araştırılarak diğer illere gerçekleştirilen sevklerin nedenlerinin ortadan kaldırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2352) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

16.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 milletvekilinin, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak bu konuda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2353) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

17.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 21 milletvekilinin, Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin zarar ettikleri iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2354) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

18.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 20 milletvekilinin, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yapısından kaynaklanan sorunların incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2355) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

19.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve 24 milletvekilinin, Alevilere yönelik provoke edici olayların araştırılarak gerekli önlemlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2356) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Darülaceze'ye ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2357) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

21.-  Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar ve 22 milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2358) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

22.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 19 milletvekilinin, tarım teknolojileri alanında yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2359) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

23.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 milletvekilinin, Fenilketonüri (PKU) hastalarının yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözülmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2360) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

24.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 22 milletvekilinin, okul sporlarının sorunlarının araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2361) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

25.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve 23 milletvekilinin, Gediz Nehrinde yaşanan kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2362) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

26.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 milletvekilinin, tarımsal ürünlerden kaynaklanan gıda zehirlenmelerinin nedenlerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2363) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

27.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, Isparta Şehir Hastanesinde Propofol etken maddeli bir jenerik ilacın kullanımı nedeniyle yaşandığı iddia edilen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2364) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

28.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 19 milletvekilinin, Gazeteci Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2365) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

29.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının tamamlanamamasının nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2366) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

30.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, nakliyeci ve kamyoncu esnafının dijital takograf ve e-fatura uygulamalarından kaynaklanan sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2367) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

31.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2368) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

32.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 22 milletvekilinin, organ ve doku nakillerinde yaşanan sorunların nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

33.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 22 milletvekilinin, kamyoncu ve nakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

34.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve 21 milletvekilinin, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bazı inşaat projelerinden kaynaklanan mağduriyetlerin tespit edilerek giderilmesi için yapılacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

35.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 21 milletvekilinin, denizlerdeki çeşitli sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

36.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 19 milletvekilinin, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının araştırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2373) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

37.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 21 milletvekilinin, Türk futbol takımlarının Avrupa ligi müsabakalarında yaşadıkları başarısızlıkların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2374) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2019)

38.-  Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve 20 milletvekilinin, başta faydaları olmak üzere Apiterapi'nin tüm yönleriyle araştırılarak geliştirilmesi için yapılması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2375) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

39.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 20 milletvekilinin, arabuluculuk sistemine ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2376) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

40.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 21 milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2377) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, okullarda öğrencilerin tek tip ders seçmeye zorlandığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2378) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

42.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana özelleştirilen ve kapatılan kamu kurum ve kuruluşlarının tespit edilerek yeniden açılması faydalı olacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2379) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

43.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve 21 milletvekilinin, motosikletli kuryelik yapan vatandaşların sorunlarının araştırılarak çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2380) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

44.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve 22 milletvekilinin, eğitim sisteminin temel sorunlarının araştırılarak yeni bir eğitim politikası belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2381) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

45.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve 19 milletvekilinin, 2010 ila 2020 yılları arasında gayrimenkul, arazi ve şirket satın alma yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanan kişi sayısının tespit edilerek vatandaşlığa kabul kriterlerinin gözden geçirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2382) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 milletvekilinin, sokakta yaşayan insanların sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2383) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

47.-  İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu ve 24 milletvekilinin, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin çeşitli iddiaların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2384) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

48.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve 28 milletvekilinin, Kırşehir'in besicilik sektöründe yaşanan ekonomik sorunların nedenlerinin araştırılarak sektörün gelişimi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2385) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

49.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, pirasetam içeren ilaçların kullanımının etkilerin incelenerek nootropik ilaçların reçetesiz satılmasının engellenmesi amacıyla yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2386) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

50.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, gıda, su ve hava yoluyla insan vücuduna giren plastiklerin etkilerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2387) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

51.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 21 milletvekilinin, suça sürüklenen çocuklar sorunun tüm yönleriyle araştırılarak bu soruna ilişkin çözüm önerileri getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2388) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

52.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 21 milletvekilinin, elektronik kelepçe uygulamasının kadına yönelik şiddet olayları ve kadın cinayetlerini engellenmesindeki etkisinin incelenerek yaygınlaştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2389) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

53.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve 21 milletvekilinin, ülkemizdeki biyosfer rezervi alanlarının tespit edilerek konuya ilişkin ulusal politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2390) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

54.-  Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar ve 21 milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının durumu ve bunlar üzerindeki insan kaynaklı etkilerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2391) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

55.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, Türkiye'de ileri teknoloji araç üretimi imkânlarının geliştirilmesi için yapılacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2392) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

56.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 20 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşamak zorunda olan çocukların sorunlarının tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2393) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

57.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 20 milletvekilinin, kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2394) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

58.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 21 milletvekilinin, intihar vakalarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2395) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)

59.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 20 milletvekilinin, Sosyal Güvenlik Kurumunda ortaya çıkan açığın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2396) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2019)