TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 70

16 Ocak 2020 Perşembe

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki bazı adaları işgal ettiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23179) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

2.-      İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, TRT 1 kanalında yayınlanan bir programa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23180) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

3.-      İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, dost veya müttefik ülkelere anlaşma imzalanmaksızın verilecek hibe limitinin artırılmasına yönelik Karar'ın Libya özelinde uygulanma durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23181) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

4.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, dost veya müttefik ülkelere anlaşma imzalanmaksızın verilecek hibe limitinin artırılmasına yönelik Karar'ın uygulama detaylarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23182) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

5.-      Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesinde çalışan altı kişinin işten çıkarılmalarına yönelik iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23183) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

6.-      Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Cumhurbaşkanı tarafından 2019 yılında Hatay'da tamamlanacağı vaat edilen bazı projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23184) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

7.-      Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'da şiddetli yağıştan zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23185) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında kurulan geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenlerin devlet okullarında görevlendirildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23186) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2019 yılları arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçuyla ilgili olarak açılan dava sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23187) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2019 yılları arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçuyla ilgili olarak açılan dava sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23188) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2019 yılları arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili olarak açılan dava sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23189) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2019 yılları arasında çevrenin kasten kirletilmesi suçuyla ilgili olarak açılan dava sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23190) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2019 yılları arasında çevrenin taksirle kirletilmesi suçuyla ilgili olarak açılan dava sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23191) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2019 yılları arasında imar kirliliğine neden olma suçuyla ilgili olarak açılan dava sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23192) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2019 yılları arasında zehirli madde imal ve ticareti suçuyla ilgili olarak açılan dava sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23193) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tıp fakültesi mezunlarına güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanma gerekçelerinin bildirilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23194) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı ile dini vakıf ve derneklere ait okul öncesi eğitim kurumlarının ve buralardaki öğrencilerin 2014-2019 yıllarındaki sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23195) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kum ve toz fırtınalarının etkili olduğu illere, zarar gören tarım arazilerine ve toprağın korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23196) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, anıtsal ağaç olarak belirlenen ağaçların türlerine, sayılarına ve korunmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23197) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yabancılara satılan konut ve araç sayısı ile arazi miktarına ve alıcılardan kaçına vatandaşlık verildiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23198) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, israf edilen meyve, sebze ve ekmek miktarına ve israfla mücadele için bir program uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23199) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan ödemelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23200) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım sektöründe kullanılan kredilere yönelik bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23201) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23202) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Genç Çiftçi Projesi kapsamında başvuru yapan ve desteklenen kişi sayıları ile gerçekleştirilen üretim çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23203) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, PTT'nin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesinden sonra zarara uğradığına dair iddialara ve 2019 yılı harcamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23204) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO tarafından 2019 yılında alımı yapılan ürün miktarına ve TMO'nun lisanslı depo kapasitesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23205) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde üretilen ürünlere karşı ithalat yasağı uygulayan ülkelere ve yasak kapsamındaki ürünlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23206) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çin menşeli bir şirket tarafından satın alınacağı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23207) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

30.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kıbrıs ile Kore şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23208) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

31.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Karayolları Trabzon ve Erzurum Bölge Müdürlüklerinde ödenek yokluğu nedeniyle vatandaşların alacaklarının ödenmediğine dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23209) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

32.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yıllarında evde bakım ve sağlık hizmetinden yararlanan ve yararlanamayan kişi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23210) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

33.-  Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, çiftçilerin kullandığı mazotun yarısının devlet tarafından karşılanacağı yönündeki vaatlerin gerçekleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23211) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren GSS prim borcu bulunması sebebiyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak kişilerin sayısına ve bu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmaları hususunda bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23212) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda çocukların uğradıkları hak ihlallerine ve bu ihlaller karşısında yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23213) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının meydana getirdiği ekonomik kayba ve çalışanların durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23214) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

37.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun karar verme kriterlerine ve Komisyon çalışmalarının hızlandırılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23215) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

38.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, tutuklu ve hükümlülerin ikametgahlarından uzak cezaevlerine sevk edilmesine ve nakil taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23216) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

39.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Ankara Emniyet Müdürlüğüne dair işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23217) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

40.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Anayasa Mahkemesinin Türk Ceza Kanunu'nun çocukların cinsel istismarı başlıklı 103'üncü maddesine yönelik iptal kararı sonrasında yapılacak yasal düzenlemenin kapsamına ve etkilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23218) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

41.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23219) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2019)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üç mahkumun Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Kayseri'ye sevkine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23220) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

43.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 31 Aralık 2019 tarihinden sonra GSS prim borcunu ödeyemeyen kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olmasına ve bu kişilerin sağlık hizmetlerinde yararlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23221) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

44.-  Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, gazilerin emeklilik haklarına yönelik düzenlemeler sonrasında bazı gazilerin emekli aylıklarının kesilmesine ve erken emeklilikten yararlanma haklarının kaldırılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23222) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

45.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılı için hedeflenen istihdam sayısına ulaşılıp ulaşılamadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23223) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

46.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların tutarına ve nerelerde harcandığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23224) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

47.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23225) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2019)

48.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'in Bozyazı ilçesi Akyaka Merkez Mahallesi'nde yöre halkının kullanımındaki arazilerin kullanıcılar yerine dışardan gelen kişilere kiralanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23226) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

49.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Kanal İstanbul Projesi için ÇED raporu hazırlayan firma hakkındaki bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23227) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

50.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, 2020 yılı Şubat ayında yapılacak olan görevde yükselme sınavı ilanında gösterilen münhal kadrolara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23228) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

51.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da katı ve sıvı yakıt kullanımının önlenmesine, doğalgaz kullanım oranına ve hava kirliliğiyle mücadele çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23229) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

52.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, TPIC personeline baskı yapılarak aylık ücretlerini sabitleyen bir sözleşme imzalatıldığına dair iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23230) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

53.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, son on yılda kaçak maden ocaklarında hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ve konuyla ilgili olarak alınan idari tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23231) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

54.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, elektrik fatura bedellerinin hesaplanma kriterlerine ve elektrik tüketmediği halde fatura kesilen vatandaşların sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23232) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

55.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Ziraat Bankasının 2019 yılı görev zararına ve kredi sağladığı şirketlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23233) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

56.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Sermaye Piyasası Kurulunun 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bazı tespitlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23234) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

57.-  Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hasanova köyü Burmataş mezrasına kolluk kuvvetlerince yapılan operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23235) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

58.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, gözaltına alınan bir muhabirin bazı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23236) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

59.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2014-2019 yılları arasında İzmir ilinde işlenen cinayetlerle ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23237) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

60.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili ve ilçelerinin nüfusuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23238) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

61.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, 2019 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde ve Bursa ilinde bulunan Suriyeli sığınmacı sayısına ve bu kişilerden Türk vatandaşlığına geçenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23239) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

62.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, cinayet vakalarının önlenmesi ve kamu personelinin güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23240) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

63.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Diyarbakır'da zırhlı araç çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesine ve benzeri olayların soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23241) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2019)

64.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ilindeki okullarda dağıtılan kömürlere dair şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23242) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2019)

65.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Denizli'deki bir erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrencinin istismar edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23243) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

66.-  Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Kanal İstanbul Projesi'nin Trakya Bölgesi'nin güvenliğine etkisiyle ilgili Bakanlığın görüşünün alınıp alınmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23244) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

67.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, şehir hastaneleri için yapılan sözleşmeler kapsamında şirketlere verilen garantilere ve hukuki ihtilaflar için belirlenen tahkim yerlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23245) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

68.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, hemodiyaliz tedavisi gören hasta ve tedavi veren merkez sayıları ile özel diyaliz merkezlerinin ekonomik sorunlarının çözümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23246) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

69.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık personeli yetersizliğine ve malzeme eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23247) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

70.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, kistik fibrozis hastalarının sayısına ve hastalığın teşhisi ile tedavisinde kullanılan ilaç ve cihazların Devletçe karşılanması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23248) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

71.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Foça ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23249) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

72.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Karşıyaka ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23250) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

73.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Ödemiş ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23251) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

74.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Menemen ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23252) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

75.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Kınık ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23253) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

76.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Tire ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23254) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

77.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23255) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

78.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Kiraz ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23256) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

79.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Bergama ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23257) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

80.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Beydağ ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23258) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

81.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Aliağa ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23259) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

82.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Bayındır ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23260) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

83.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Bayraklı ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23261) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

84.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Bornova ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23262) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

85.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Dikili ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23263) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

86.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Çiğli ilçesinde görev yapan doktorların branşlarına göre sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23264) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

87.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Türkiye genelinde ve Bursa ilinde hava kirliliği ve hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan dolayı yaşamını yitirenlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23265) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

88.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında tıbbi cihaz ve malzemeler için yabancı firmalara yapılan ödemelere ve yerli üretim için sağlanan teşviklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23266) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

89.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bazı tespitlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23267) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

90.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 2019 yılında yanan ormanlık alan miktarı ile Türkiye genelinde ve Uludağ'da yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23268) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

91.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, soğan ihracatının önceden beyan verilmediği gerekçesiyle engellendiği iddiasına ve yerli üreticinin korunmasına ve planlı üretime geçilmesine yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23269) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

92.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, toplu arı ölümleri nedeniyle arıcılık sektörüne verilecek desteklere ve Bakanlığın konuyla ilgili eylem planına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23270) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

93.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2002-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve İzmir'de tarım ve mera alanlarında yaşanan azalma miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23271) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

94.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23272) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

95.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Adıyaman'ın Menzil köyüne otoban yapılmasına ve köylülerin topraklarından zorla çıkarıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23273) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD'de faks kullanımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23274) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

97.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak-İzmir karayolunun Çınar rampası mevkiinde bulunan trafik lambalarındaki ışık sürelerinin uzatılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23275) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD'nin hurda demir satış usulüne ve bu satışlardan elde ettiği yıllık gelir miktarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23276) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

99.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Atatürk Havalimanı'nın sözleşme bitiş tarihinden önce kapatılması nedeniyle işletmeci şirkete ödenecek tazminat bedeline ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23277) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)