TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 69

15 Ocak 2020 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın; 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2527) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

2.- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2528) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

3.- Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2529) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

4.- İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2530) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2531) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2532) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

7.- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2533) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

8.- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2534) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

9.- Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2535) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2020)

Rapor

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi (2/2503) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı.160) (Dağıtma tarihi: 15.01.2020) (GÜNDEME)