TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 68

14 Ocak 2020 Salı

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, personel istihdamı ile ilgili bazı işlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20613) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

2.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, Kamu Denetçiliği Kurumunun çalışmalarına ve AKPM'nin Ombudsmanlık kurumu ile ilgili tavsiyelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21729) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

3.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, bazı görevliler için diktirilen kıyafetler ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22013) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

4.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, araç kiralama işlemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22014) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Milli Saraylar bünyesindeki kafeteryaların işletmeleri ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22016) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

6.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Kamu Denetçiliği Kurumunun bir tavsiye kararına ve Kurumun kararlarına uyum oranının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22401) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

7.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, TBMM'de istihdam edilen personel ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22402) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanun tasarıları ve kanun teklifleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22404) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun haksız bir muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22405)

2.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22406)

3.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı uyruklu bir mahkumun durumuna ve iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22407)

4.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakledilen bir tutukluya infaz koruma memurları tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22408)

5.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu bir belediye başkanının cezaevi koşullarına ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22409)

6.-      Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından içme suyuna yapılan zamma ve sayaç okuma işinin özelleştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22410)

7.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22411)

8.-      Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Türkiye genelinde ve Iğdır özelinde İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22412)

9.-      Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında çalışan üç taşeron işçinin gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22413)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarla sahibi olmayıp kiralama yoluyla üretim yapan çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22414)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurtdışı çıkış harçlarının TOKİ'ye aktarılmasına ve TOKİ'nin bazı harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22415)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pancar üretimiyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22416)

13.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi kapsamında gerçekleştirilen toplulaştırma çalışmalarında usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22417)

14.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, Basın Kartı Komisyonunun oluşumuna ve meslek örgütü temsilcilerinin komisyona alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22418)

15.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22419)

16.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 6 Aralık 2019 tarihinde TRT 1 Ana Haber Bülteni'nin yayınlanmama sebebine ve Kurum'un reklam gelirinde bu sebeple oluşan zarara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22420)

17.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Sudan ile yapılan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22421)

18.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, son beş yılda bakanların kiraladıkları özel uçaklara ve uçakların kiralama bedellerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22422)

19.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, bir gazetenin resmi ilan yayınlama hakkının durdurulmasına ve 2015-2019 Ocak ayları arasında Basın İlan Kurumu tarafından yaptırım uygulanan süreli yayınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22423)

20.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, 2016 yılından itibaren Türk-Rus ilişkilerinde başlayan ambargo ve yaptırımlar nedeniyle Türkiye'nin uğradığı ekonomik kayıplara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22424)

21.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutları Yerleşkesi Projesi'nin inşaat ihalesi ve ödeneğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22425)

22.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, 2016 yılında Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulması kararlaştırılan Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun öğretim görevlisi eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22426)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da kamu kurumlarındaki kadroların rüşvet karşılığında satıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22427)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ordu'da açık cezaevinden firar eden ve cinayet işleyen bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/22428)

25.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, son beş yılda sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22429)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakıf üniversitesine yapılan arazi tahsisiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22430)

27.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, bir siyasi partinin genel başkanının bazı MİT mensuplarıyla ilgili iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22431)

28.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2002-2019 yılları arasında yıllara göre Diyanet İşleri Başkanlığından başka kamu kurumlarına geçiş yapan memur sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22432)

29.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2012-2019 yılları arasında Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22433)

30.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Cumhurbaşkanlığı tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22434)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyükşehir belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup vakıflara kiralanan binaların sayısına ve vakıflara sağlanan destek tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22435)

 

Adalet Bakanlığı

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir tutuklunun infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22436)

33.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, tutuklu bulunan HDP Muş il teşkilatı yöneticilerinin cezaevi nakillerinde ve kaldıkları cezaevlerinde bazı hak ihlallerine uğradıkları yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22437)

34.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, kanser hastası bir hükümlünün tedavisinin ihmal edildiği iddiasına ve tedavi sürecinin hızlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22438)

35.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda cezaevlerinden firar eden tutuklu ve hükümlülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22439)

36.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, 2002-2019 yılları arasında istemleri dışında uzak cezaevlerine nakledilen hükümlülerin AİHM'e yaptıkları başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22440)

37.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22441)

38.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2019 yılı Kasım ayında yapılan arabuluculuk sınavına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22442)

39.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22443)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

40.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, kadroya alınan taşeron işçilerin maaşlarına yeni yılda uygulanacak zam oranına enflasyon farkının yansıtılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22444)

41.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22445)

42.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de yüzde kırk ve üzeri engellilik oranına sahip çalışan sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22446)

43.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, bir gazetede yapılan işten çıkarmalar ile basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda çalışan ve sendikalı olarak çalışan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22447)

44.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ilinde yapılan sosyal yardımlara ve ekonomik destek ve evde bakım yardımından yararlanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22448)

45.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuk sayısına ve bu çocukların yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22449)

46.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, bir traktör fabrikasının iflası sonrasında yasal haklarını alamayan işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22450)

47.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, son iki yılda yapılan genel sağlık sigortası başvurularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22451)

48.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlerin temini ve denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22452)

49.-  Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, altmış beş yaş üzeri yolcuların şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için araç başına verilen ücretlerin artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22453)

50.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2020 yılında emeklilere verilecek promosyonlar için SGK ile bankalar arasında yapılacak protokole ve promosyon miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22454)

51.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22455)

52.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22456)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda çalışan taşeron ve geçici işçilerin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22457)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında SGK'ya gönderilen işten çıkış bildirgesi sayısına ve bu bildirge sonucunda kıdem tazminatına hak kazanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22458)

55.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Batman'da bazı tekstil firmalarının işçileri sendika üyesi olmaları nedeniyle işten çıkardığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22459)

56.-  Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, gemi inşa sektörünün ağır sanayi kolu sayılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22460)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

57.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Kanal İstanbul Projesi için ÇED olumlu raporu verilmesinin sebebine ve Proje'nin deprem ve çevre konularında oluşturacağı risklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22461)

58.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kentsel dönüşüm ve yapısal güçlendirme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22462)

59.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'ne yapılacak mermer ocağı projesinin olası etkilerine ve fizibilite çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22463)

60.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yıllarında taş ocaklarında yapılan patlatmalar nedeniyle yaşanan can ve mal kayıpları ile vatandaşlara ödenen tazminat miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22464)

61.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Bayraklı'da yapımı devam eden şehir hastanesinin yakınında sağlık çalışanları için toplu konut yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22465)

62.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22466)

63.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Çepelce Deresi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22467)

64.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Beyşehir Gölü'nü temizleme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22468)

 

Dışişleri Bakanlığı

65.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22469)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

66.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22470)

67.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Kirazlı Altın Madeni'ni işleten firmanın ruhsatının süresinin dolmasına ve başka firmalara devri konusunda başvuru olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22471)

68.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, önergenin verildiği tarih itibarıyla mevcut olan enerji kooperatiflerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22472)

69.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22473)

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

70.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2003-2019 yılları arasında katkı kredisi almış kişi sayısına ve geri ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22475)

71.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Türkiye'nin İlham Veren Gençleri temasıyla düzenlenen ödül törenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22477)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

72.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Osmangazi Köprüsü'nün maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22478)

73.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22479)

74.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Avrasya Tüneli'nin maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22480)

75.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Kütahya Zafer Havalimanı'nın maliyetine ve yüklenici firmaya verilen yıllık yolcu garantisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22481)

76.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22482)

77.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22483)

78.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak e-arşiv fatura kesilmesi zorunluluğunun ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22484)

79.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Milli Piyango İdaresince satılamayan biletlere ikramiye çıkmasının engellenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22485)

80.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22486)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çeşitli önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22487)

 

İçişleri Bakanlığı

82.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren bir parti yöneticisinin cenazesine yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22488)

83.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir grup askeri personel hakkında uyuşturucu ticareti iddiasıyla başlatılan operasyona ilişkin yazılı soru önergesi (7/22489)

84.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir cenaze törenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22490)

85.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır'da bir gazetecinin uğradığı saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/22491)

86.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da sivil bir vatandaşa silah çektiği iddia edilen polis memuru hakkında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22492)

87.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da polisin dur ihtarına uymayan iki kişiye kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22493)

88.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Mardin'de gözaltına alınan bir üniversite öğrencisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22494)

89.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur ilindeki bir belediye hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve Bakanlıkça konuyla ilgili bir rapor hazırlandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22495)

90.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2002-2019 yılları arasında yaşanan doğal afetlere, zarar gören kamu mallarına ve bunların yenilenmesi için yapılan ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22496)

91.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22497)

92.-  Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Edirne ili Uzunköprü ilçesi Kırcasalih beldesi girişinde bulunan kavşakta yaşanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22498)

93.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'de İl Afet Müdahale Planı hazırlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22499)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

94.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22500)

95.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, frekans kullanım bedelini ödeyemedikleri için yayınları durdurulan yayın kuruluşlarının sayısına ve bu kuruluşların geçmişe dönük zararlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22501)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarihi alanlarda yapılan kazı çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22502)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

97.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında 4-6 yaş çocuklara dini eğitim verilmesi projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22503)

98.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bir il milli eğitim müdürü hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/22504)

99.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türkiye genelinde ve İzmir özelinde engelli olan sözleşmeli öğretmen sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22505)

100.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İzmir'de eğitimlerine devam eden engelli öğrenci sayısına ve okulların bu öğrencilerin kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22506)

101.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan öğretmen, sözleşmeli öğretmen, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22507)

102.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da devlet okullarında Suriye uyruklu kişilerin sözleşmeli eğitici olarak görevlendirilmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22508)

103.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, okullarda kantin işletmelerinin denetimine ve görevli tüm personelin ilk yardım eğitimi alması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22509)

104.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, okullarda kantin işletmelerinde satılabilecek ürünlere "Okul Gıdası" logosu basılması uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22510)

105.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22511)

106.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın bazı kurum ve firmalarla yaptığı protokollere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22512)

107.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir ortaokulda düzenlenen etkinliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/22513)

108.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2019 yılları arasında proje okullara atanan yönetici sayısına ve bu kişilerin üye oldukları sendikalara göre sayısal dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22514)

109.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan kafeye asılan bir afişe ilişkin yazılı soru önergesi (7/22515)

110.-       Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, çocuk ölümlerine neden olan çikolata ve türevlerinin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22516)

 

Milli Savunma Bakanlığı

111.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ermenistan'a yönelik bir askeri plan bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22517)

112.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22518)

 

Sağlık Bakanlığı

113.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, 2017 yılında yaralanan ve Mardin'de ameliyata alınan bir Suriyeli gencin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22519)

114.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında kırmızı ve yeşil reçete ile verilen ilaçların teminine ve amaç dışı kullanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22520)

115.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22521)

116.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22522)

117.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bakanlığın şehir hastanelerinin ihale dokümanlarını Sayıştay Denetimi kapsamında ibraz etmediği yönündeki iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/22523)

118.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek hastalıkları hastanelerinin sayısına, bulundukları illere ve yatak kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22524)

119.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22525)

120.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de ilçelere göre görevli doktor, hemşire ve aile hekimi sayıları ile son beş yılda yapılan muayene sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22526)

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

121.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22527)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

122.-       Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, çiftçilerin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları toplam kredi miktarına ve bunların yapılandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22528)

123.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22529)

124.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Trakya bölgesinde yaşanan arı ölümlerinin nedenlerine ve tarımsal ilaçların kullanımına yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22530)

125.-       İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, son on yılda Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'ne göre maksimum kalıntı limitinin üzerinde olan ve tavsiye dışı kullanımı tespit edilen ürünlerin miktarına ve yıllara göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22531)

126.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Göller Bölgesi'nde bulunan göllerin su seviyelerindeki azalmaya karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22532)

127.-       Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, hastalık ve çeşitli zararlılar nedeniyle ormanlık alanlarda yaşanan tahribata ilişkin yazılı soru önergesi (7/22533)

128.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, IPARD programı kapsamında kırsal kalkınma desteği verilmeyen illere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22534)

129.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Tarım ve Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını yapılandıran çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22535)

130.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22536)

131.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla-Ula-Çıtlık Göleti ve Sulaması Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/22537)

132.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'nın Taşkesiği mevkiinde bulunan ormanlık alanın endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22538)

133.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki içme ve kullanma suyu sıkıntısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22539)

134.-       Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, çocuk ölümlerine neden olan çikolata ve türevlerinin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22540)

 

Ticaret Bakanlığı

135.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22541)

136.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşmasının desteklenmesi hakkındaki Tebliğ kapsamında yapılan uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22542)

137.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Helal Akreditasyon Kurumu'nun ne zaman kurulduğuna ve bugüne kadar bu kuruma ayrılan bütçenin miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22543)

138.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Rekabet Kurumunun 2014-2019 yılları arasında şirketlere açtığı soruşturma sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22544)

139.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2014-2019 yılları arasında Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilen çalıştay, fuar, eğitim sayısı ile Kurumun temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22545)

140.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Sudan'dan ithal edileceği iddia edilen et ve sakatatlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22546)

141.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22547)

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

142.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Avrasya Tüneli'nin maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22548)

143.-       Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, mobil PTT araçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22549)

144.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Kütahya Zafer Havalimanı'nın maliyetine ve yüklenici firmaya verilen yolcu garantisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22550)

145.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa-Orhaneli duble yol çalışmasının tamamlanma tarihine ve yol üzerindeki bazı virajların standartlara aykırı yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22551)

146.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 2016-2019 yıllarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ve araç geçiş garantisi kapsamında yüklenici firmaya yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22552)

147.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Osmangazi Köprüsü'nün maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22553)

148.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana Hafif Raylı Sistem Projesi'nin Bakanlığa devri ve Karataş-KKTC arası feribot seferleri düzenlenmesi önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22554)

149.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'de bazı bölgelerde yapılan kamulaştırma bedellerine ve bu bedellerin ne zaman ödeneceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22557)

150.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine ve işletmeci firmaya verilen araç geçiş garantilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22558)

151.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22559)