TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 67

13 Ocak 2020 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile 70 Milletvekilinin; Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2020)

2.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2513) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

3.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2514) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

4.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2515) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

5.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2516) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2020)

6.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2517) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2020)

7.- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2518) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2020)

8.- Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın; Kastamonu İlinde Kenevir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/2519) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2020)

9.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2520) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2020)

10.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2521) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

11.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2522) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

12.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in; Çiftçilerin Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Faizlerinin Silinmesi ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2523) (Tarım, Orman ve Köyişleri, Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

13.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Teklifi (2/2524) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2525) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

15.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; 4857 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında İlişkin Kanun Teklifi (2/2526) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020)

 

Rapor

1.- Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 31 milletvekilinin (10/361), MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/405), Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve 24 milletvekilinin (10/406), CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in (10/407), İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun (10/410); tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, bunların üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S.Sayısı: 159) (Dağıtılma tarihi:13.01.2020)