TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 66

10 Ocak 2020 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi (2/2503) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2020)

2.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2504) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

3.- Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2505) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

4.- İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın; Kestane Ağaçlarını ve Ürünlerini Araştırma ve Koruma Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2506) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2507) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

6.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2508) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

7.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2509) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

8.- Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2510) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

9.- Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2511) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Milletlerarası Andlaşma)

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi  (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2020) (Gelen evrak no: 596991)

 

Tezkere

(Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi)

 

1.- 6085 Sayılı Kanun Gereğince, 3346 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklarının 2018 yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1047) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 6 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun yargılama süreciyle ilgili iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22931) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

2.-           Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde HDP yöneticilerine ve ilçe binasına yönelik yapılan saldırılara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22932) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

3.-           Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman'ın Kuşçukuru köyünde Ezidi ailelerin arazilerini işgal eden kişilerle ilgili yapılan işlemlere ve ailelerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22933) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

4.-           İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, son on yıl içinde teşvik ve hibelerden yararlanan şirketlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22934) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

5.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ASELSAN'da 19 Aralık 2019 itibarıyla görevine son verilen yönetici sayısına ve görevden çıkarmaların gerekçesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22935) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

6.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılının ilk 11 ayında yaptığı harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22936) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, devlet hastanelerinde çalışan doktorların ameliyat için hastalardan ücret talep ettiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22937) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

8.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde zarar gören yolların onarılması için ayrılan proje parasının akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22938) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

9.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan siyasi parti başkanlarına ve eşbaşkanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22939) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir mahallede bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22940) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafındaki yolda park halinde bulunan araçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22941) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılay'daki bazı yöneticilerle ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22942) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

13.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İŞKUR tarafından 2019 yılında yapılan işe yerleştirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22943) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

14.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir devlet ortaokulunda ücrete tabi özel sınıf açıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22944) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

15.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, dumansız araç uygulaması kapsamında verilen ceza tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22945) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

16.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sağlık meslek lisesi ve hemşirelik fakültesi mezunu hemşirelerin atanma oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22946) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

17.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi vatandaşın evinin duvarına yazılan yazıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22947) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

18.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, et ürünleri için yapılan denetimlere ve sonuçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22948) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

19.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle açılan soruşturmalarla ilgili bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22949) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

20.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış tutarına ve bu bağışlardan ailelere yapılan yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22950) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

21.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir mezrada baz istasyonu kurulması talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22951) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

22.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında vatandaşların bankalara olan borçlarının toplamına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22952) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

23.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Türkiye'nin dış borç miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22953) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

24.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, indirimli satışı yapılan ürünlerin kalitelerinin denetlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22954) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

25.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2016-2019 yılları arasında ülkemizde yabancı gerçek ya da tüzel kişilere yapılan mülk satışlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22955) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

26.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kadın cinayetiyle ilgili davaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22956) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

27.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üniversite öğrencisi bir gencin erkek arkadaşı tarafından asansör boşluğuna itilmesi olayıyla ilgili soruşturmaya ve adli mercilere intikal eden asansör kazalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22957) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

28.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında sağlık çalışanlarının yanlış tanı ve tedavi uygulamaları nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısına ve yapılan yargılamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22958) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

29.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılında yapılan Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22959) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

30.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan milletvekillerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22960) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

31.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında borç nedeniyle elektriği kesilen abone sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22961) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

32.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan belediye başkanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22962) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

33.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Bismil Belediyesine tahsis ettiği iki otobüsü geri alma kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22963) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

34.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, aile içi cinsel istismara maruz kalan bir lise öğrencisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22964) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

35.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi'ndeki bir yetkilinin 32 adet sinyalizasyon ihalesini eşinin üzerine kurulu bir paravan şirkete verdiğine dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22965) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

36.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yapılan engelli öğretmen atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22966) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

37.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar eden kişi sayısına ve siyanür satışına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22967) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

38.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kanser hastası olan kişilere özel sağlık sigortası yapılmadığı ve banka kredisi verilmediği yönündeki iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22968) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

39.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'deki orduevi sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22969) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

40.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kadının erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülmesi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22970) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

41.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde tutuklu bulunan öğrencilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22971) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

42.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22972) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

43.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun kötü muamele gördüğü iddiasına ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22973) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

44.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna girişte yapılan aramalarla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22974) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

45.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün usulsüz yargılamaya tabi tutulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22975) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

46.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Hilvan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22976) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

47.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2015 yılında sokağa çıkma yasakları sırasında iki kişinin öldürüldüğü olayla ilgili soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22977) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

48.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının yönetmeliğe aykırı bir şekilde harcama yaptığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22978) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

49.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, güvenlik ve arşiv araştırmaları nedeniyle kamu hizmetine alınmayan kişilerce açılan davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22979) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

50.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla illere göre cezaevlerindeki bebek ve çocukların sayılarına ve yaşam koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22980) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

51.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19 Aralık 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü öğrencilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22981) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

52.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta mahkumların tedavi ve ilaca erişimde yaşadıkları sıkıntılara ve bu konudaki şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22982) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

53.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerindeki ortak sosyal alan faaliyetleriyle ilgili şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22983) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

54.-       Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, hükümlülerin istekleri dışında ailelerinin ikametgahlarına uzak ceza infaz kurumlarına nakledilmelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22984) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

55.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarına ve bağışların ilgili vakfa veya hak sahiplerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22985) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

56.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Kınık ilçesinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda bulunan boş kadro sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22986) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

57.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Kiraz ilçesinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda bulunan boş kadro sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22987) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

58.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Menemen ilçesinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda bulunan boş kadro sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22988) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

59.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Ödemiş ilçesinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda bulunan boş kadro sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22989) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

60.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Tire ilçesinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda bulunan boş kadro sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22990) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

61.-       Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, gazilerin emeklilik haklarına yönelik düzenleme sonrasında oluşan mağduriyetlerin giderilmesine dair Bakanlık çalışmalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22991) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

62.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, 7-9 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorunlu Bakanlar organizasyonunun maliyetine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22992) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

63.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, SGK kayıtlarına göre 2018 yılından itibaren çeşitli sektörlerde işten çıkarılan personele yönelik bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22993) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

64.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2014-2019 yılları arasında Gaziantep ilinde meydana gelen iş kazalarına yönelik verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22994) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

65.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2014-2019 yılları arasında Türkiye genelinde meydana gelen iş kazalarına yönelik verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22995) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

66.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Türkiye genelinde 2019 yılı sonu itibarıyla çeşitli sektörlere yatırım yapan firma sayısı ile emlak ve ticaret sektörlerindeki Suriyeli yatırımcı sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22996) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

67.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep'te 2019 yılı sonu itibarıyla çeşitli sektörlere yatırım yapan firma sayısı ile emlak ve ticaret sektörlerindeki Suriyeli yatırımcı sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22997) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

68.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, SGK kayıtlarına göre Gaziantep'te 2018 yılından itibaren çeşitli sektörlerde işten çıkarılan personele yönelik bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22998) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

69.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş ilindeki hayvan barınağı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22999) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

70.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'nın İznik ilçesinde on beş dönümlük tarım arazisinin imara açılmasına ve ilde son beş yılda statüsü değiştirilen tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23000) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

71.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Karaburun ilçesindeki İris Gölünün imara açılacağı yönündeki haberlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23001) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

72.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başbakanlıktan Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilen hediye bir limuzinin akıbetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23002) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

73.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2009-2019 yılları arsında statüsü değişen ibadethane arazilerine ve bunlardan imara açılanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23003) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

74.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde yapılması planlanan Askeri Sahil Güvenlik Limanı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23004) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

75.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'nın Menteşe ilçesinde kömür ve maden aranması için verilen ruhsatlara yönelik çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23005) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

76.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Kınık ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23006) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

77.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Kiraz ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23007) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

78.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Menemen ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23008) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

79.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Ödemiş ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23009) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

80.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Tire ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23010) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

81.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'nın Menteşe ilçesinde kömür ve maden aranması için verilen ruhsatlara yönelik çeşitli verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23011) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

82.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, DEDAŞ tarafından açıklanan kayıp-kaçak elektrik oranının yüksekliğine ve şirkete yönelik denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23012) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2019)

83.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, son beş yıl içinde öğrenim kredisini ödeyemeyen kişilere ve haciz yoluyla tahsilat başlatılan kişi sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23013) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2019)

84.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu'ndan yararlanan kişi ve kurum sayısına ve 2019 yılında Fon'dan yapılan destek ödemelerindeki azalmanın sebebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23014) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

85.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, kamusal, özel ve yabancı sermayeli bankaların çeşitli işlem ücretlerine ve bu ücretlerin makul bir düzeye çekilmesi için çalışma yapılması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23015) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

86.-       İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, finansal yeniden yapılandırma uygulamasından yararlanan şirketlerin belirlenme kriterlerine ve uygulamanın kamu bankalarının bilançolarına etkisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23016) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

87.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Kızıltepe Belediyesi Spor Kulübüne yönelik Belediye tarafından alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23017) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

88.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır'da bir vatandaşın kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan kişilerce kaçırılmak istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23018) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

89.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, son 10 yılda Alevi vatandaşları hedef alan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23019) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

90.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tunceli Valiliğinin kararıyla bir gazetenin dağıtımına kolluk tarafından müdahale edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23020) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

91.-       Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağının devam ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23021) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

92.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş Valiliğinin resmi internet sitesindeki belediye başkanlarını gösteren listede HDP'li iki ilçe belediye başkanının isimlerinin yer almamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23022) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

93.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 2003-2019 yılları arasında dernek ve vakıflarla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23023) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

94.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, emniyet mensuplarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23024) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

95.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde yapılması planlanan Askeri Sahil Güvenlik Limanı'na ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23025) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

96.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Surları'ndan taşların çalınarak satıldığı iddialarına ve alınacak önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23026) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

97.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay Samandağ Turizm Bölgesi imar planında Hristiyan cemaate ait mezarlığın yeşil alan olarak gözüktüğü iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23027) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

98.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Cizre Merkez Anadolu Lisesinde görevli bir öğretmene öğrencileri istismar gerekçesiyle verilen disiplin cezasına ve öğretmenin adli soruşturma tamamlanmadan göreve başlatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23028) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

99.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Cizre Merkez Anadolu Lisesinde görevli bir öğretmene öğrencileri istismar gerekçesiyle verilen disiplin cezasına ve öğretmenin adli soruşturma tamamlanmadan göreve başlatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23029) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

100.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir okulu ziyareti sırasında okuldaki hoparlörlerden çalındığı iddia edilen müziğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23030) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

101.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'nın Hamur ilçesindeki iki lisenin pansiyon şartlarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23031) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

102.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaşandığı iddia edilen taciz vakalarının soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23032) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

103.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaşandığı iddia edilen taciz vakalarının soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23033) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2019)

104.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, gazilerin emeklilik haklarına yönelik düzenleme sonrasında oluşan mağduriyetlerin giderilmesine dair Bakanlık çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23034) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

105.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23035) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

106.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda yıllar itibarıyla antidepresan kullanan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23036) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

107.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'de 2009-2019 yılları arasında saldırıya uğrayan sağlık çalışanı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23037) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

108.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, ilaç fiyatlarına döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı zam yapılmasının beklenmesi nedeniyle oluşan mağduriyetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23038) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

109.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23039) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

110.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Bakanlığın yüklenici firmalar aracılığıyla sunduğu tıbbi hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23040) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

111.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep Araştırma ve Uygulama Hastanesinde verilen hizmet ve istihdam edilen sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23041) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

112.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep Çocuk Hastanesinde verilen hizmet ve istihdam edilen sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23042) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

113.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde verilen hizmet ve istihdam edilen sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23043) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

114.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde verilen hizmet ve istihdam edilen sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23044) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

115.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Devlet Hastanesinde verilen hizmet ve istihdam edilen sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23045) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

116.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde verilen hizmet ve istihdam edilen sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23046) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

117.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep Nurdağı Devlet Hastanesinde verilen hizmet ve istihdam edilen sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23047) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

118.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesinde verilen hizmet ve istihdam edilen sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23048) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

119.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesinde verilen hizmet ve istihdam edilen sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23049) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

120.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı sistemi kurulması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23050) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

121.-   Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Bakanlık genel müdürlük kadrolarına göreve uygun olmayan bazı kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23051) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

122.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Et ve Süt Kurumunun fazla et stoku nedeniyle besicilerin hayvanlarını kestiremediği iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23052) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

123.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Sudan'dan yapılacak tarım ürünleri ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23053) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

124.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 2019 yılında Bursa ilinde ve ilçelerinde açılmasına onay verilen taş ocağı sayısına ve ÇED raporuna uygunluklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23054) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

125.-   Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale'de çeşitli bölgelerde yapılan ağaç kesimlerinin nedenine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23055) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

126.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, son beş yılda yapılan canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatı ile yerli üretimin teşvikine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23056) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinin sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23057) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

128.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Habur Sınır Kapısı'ndaki uygulamalara yönelik bazı iddialara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23058) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

129.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, gemi mühendisliği öğrencilerinin staj yapabilmeleri amacıyla eğitim gemisi yapılması önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23059) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

130.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İstanbul-Bursa-İzmir Otoban Projesi'nde planlanan güzergah değişikliğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23060) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

131.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana'daki toplu taşıma sistemlerinin revize edilmesine ve 2020 yılında Adana'da yapılması planlanan projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23061) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2019)

132.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, İskenderun'da bir camide Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesine göre vaaz verme yetkisine sahip olmayan biri tarafından vaaz verildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23064) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

133.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Resmi Gazete'de yayımlanan Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar 'ın içeriğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23065) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

134.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, plastik atık ithalatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23066) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

135.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşları ve ilaç depolarında mevcut iyot tabletlerinin sayısına ve üretim yerlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23067) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzurum Et Kombinasının yerinin şehir dışına taşınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23068) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ceviz ve badem ağacı sayısı ile bu ürünlerin üretim, tüketim ve ithalat verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23069) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a iş başvurusunda bulunan üniversite mezunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23070) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında yapılan prim kesintilerine ve işsizlik ödemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23071) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki köy ve kasaba sayıları ile köylerde bulunan okul sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23072) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

141.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin muhtemel saldırılara karşı korunması için alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

142.-   Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, cemevlerinin ibadethane olarak tanınması için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ve Diyarbakır Cemevi'nin elektrik kesintisi sorununun çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23074) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

143.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Ilısu Barajı'ndan etkilenen mezarlıkların durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/23075) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2019)

144.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ermenistan ve İran tarafından sınır dışı edilen bir Türk gazetecinin tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23076) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

145.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Yargıçlar Sendikası eski başkanı hakkında yargıda örgütlendiği iddia edilen bir grupla ilgili açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatılmasına ve açıklama konusu iddiaların araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23077) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

146.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23078) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

147.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23079) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

148.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hastaneye sevk ve ilaç temininde yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23080) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2019)

149.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, çalışabilir durumda olan gazilerin erken emeklilikten yararlanma hakkının kaldırılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23081) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

150.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında hazır giyim ve tekstil sektöründe kayıtlı ve kayıt dışı istihdam sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23082) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

151.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2013-2016 yılları arasında emekli olan gazilerin emekli aylıklarının kesilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23083) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

152.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23084) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

153.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında şiddete maruz kalan ve ilgili makamlara başvuran kadın sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23085) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

154.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, son on yılda Bursa'da yapılan sosyal yardımlara ve kömür yardımına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23086) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

155.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlerle ilgili bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23087) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

156.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, erken emeklilik haklarıyla ilgili yasa değişikliği nedeniyle mağdur olan gazilerin durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23088) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

157.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23089) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

158.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, bazı kamu binalarının enerji verimliliği hükümlerinden istisna bırakılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23090) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

159.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi'ndeki su sorununa ve akarsuya kanalizasyon karışmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23091) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

160.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulması planlanan likit tank çiftliğine ve olası çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23092) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

161.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23093) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

162.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, dul ve yetimlerin TOKİ'nin sosyal konut projesinden yararlandırılması önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23094) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

163.-   Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23095) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

164.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23096) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

165.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'da okullara düşük kalitede kömür dağıtıldığı iddialarına ve ildeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23097) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2019)

166.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, sözde soykırım iddialarına karşı uluslararası ölçekte yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23098) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

167.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23099) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

168.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23100) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

169.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23101) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

170.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, fotovoltaik bazlı güneş enerjisi elektrik üretiminin kapasitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23102) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

171.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23103) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

172.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Aliağa ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23104) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

173.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bornova ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23105) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

174.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Çiğli ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23106) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

175.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Dikili ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23107) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

176.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Foça ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23108) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

177.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23109) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

178.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bayındır ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23110) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

179.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bayraklı ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23111) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

180.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bergama ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23112) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

181.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Beydağ ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23113) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

182.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23114) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

183.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23115) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

184.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Kınık ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23116) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

185.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23117) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

186.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23118) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

187.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23119) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

188.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Kiraz ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23120) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

189.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Tire ilçesinde son beş yılda Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı, bakımı ve onarımı desteklenen okul tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23121) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

190.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, kamu bankalarınca vakıf üniversitelerine verilen kredilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23122) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

191.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, PTT'nin ve bağlı şirketlerinin mali denetimine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23123) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

192.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23124) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

193.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23125) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

194.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında arazi, gayrimenkul ve şirket satın alan yabancı kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23126) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

195.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23127) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

196.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında Türk vatandaşlığı alan yabancı yatırımcılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23128) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

197.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23129) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

198.-   Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesinde çalışan altı kişinin işten çıkarılmalarına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23130) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

199.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, son bir yılda Türkiye-İran sınırında yaşamını yitiren mülteci sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23131) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2019)

200.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, TTK ve TDK bünyesinde hazırlanan ortak tarih çalışmalarına ve Ermeniler ile ilgili bir sempozyumun sonuç bildirgesinde yer alan ifadelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23132) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

201.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Devlet Tiyatroları oyunlarının sahnelendiği salonlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23133) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

202.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23134) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

203.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2014-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve İzmir'de Bakanlık bütçesinden yardım yapılan dernek ve vakıflara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23135) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

204.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23136) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

205.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, beyin göçünün engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23137) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

206.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2020 yılı Bakanlık bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan paya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23138) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

207.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2035 yılına kadar yapılacak öğretmen atamalarına ve eğitim fakültelerinin kontenjanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23139) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

208.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Hatay'da bulunan özel okul sayısına ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23140) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

209.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, özel eğitim kurumlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23141) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

210.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki özel eğitim kurumlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23142) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

211.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23143) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

212.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23144) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

213.-   Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, İstanbul Üniversitesinde bir doktora jürisinde üye olarak yer alan profesörün iki kadın öğrenciyi taciz ve tehdit ettiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23145) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

214.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23146) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

215.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23147) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

216.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da kanser hastalarına verilen sağlık hizmetlerine ve bir onkoloji hastanesi kurulması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23148) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

217.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23149) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

218.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, 2016-2019 yılları arasında yıllar itibarıyla MEDULA sisteminde eczanelerce girilen reçetelerle ilgili çıkan fiyat farkına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23150) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

219.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23151) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

220.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, son beş yılda İzmir'de ve Türkiye genelinde prim borcunu ödeyemediği için menkul ve gayrimenkulleri ile maaşına haciz konulan kişilerin sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23152) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

221.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23153) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

222.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23154) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

223.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, GAP Bölgesinde yaşanan bazı sorunlara ve Proje'ye aktarılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23155) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2019)

224.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Büyükada'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23156) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

225.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, sokak hayvanlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23157) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

226.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Türkiye genelinde ve Edirne ilinde 2018 yılı sertifika tohum desteği kapsamında çiftçilere yapılan ödeme miktarına ve fatura tarihleri nedeniyle destek alamayan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23158) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

227.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, ülkemizde tespit edilen GDO'lu pamuk çeşitlerine ve bazı tohumlarla ilgili GDO incelemesi yapılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23159) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

228.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2019 yılında gerçekleştirilen buğday ithalatı miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23160) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

229.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Melen Barajı projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23161) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

230.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kimya sanayii işletmesinin derin deniz deşarjı soğutma tesisi kurmasına izin verilip verilmeyeceğine ve tesisin deniz canlıları ile çevreye verebileceği zararlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23162) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

231.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23163) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

232.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, yem fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23164) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

233.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Manisa'nın Sarıgöl ovasında bulunan mahallelerin su sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23165) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

234.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, son on yılda ormanlık alanları tahrip etmeye yönelik saldırılara ve bu alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23166) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

235.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Eber ve Akşehir göllerinde meydana gelen yangın vakalarının sebebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23167) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

236.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2016-2019 yıllarında ülkemizin kıyılarında avlanan sapan balığı miktarlarına ve sapan balıklarının ağlara takılarak verdiği zarar sonucu ortaya çıkan maddi kayıplara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23168) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

237.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin etkilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23169) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

238.-   Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, iki çocuğun ölümüne neden olan şırınga tipi çikolata üretimine verilen izne, üretici firma hakkında yapılan işlemlere ve çocuklara yönelik ürünlerin denetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23170) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

239.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Trabzon'un farklı ilçelerinde 22 ayrı noktada meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23171) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

240.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23172) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

241.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'da tarım arazileri aşırı yağıştan zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23173) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

242.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23174) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

243.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23175) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

244.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2018-2019 yıllarında yap işlet devret projeleri ile yapılan köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezası uygulanan araç sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23176) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

245.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23177) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

246.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların kiraladıkları makam araçlarının sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23178) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 9 Ekim 2019 tarihinden itibaren Suriye'de hayatını kaybeden sivil sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22318)

2.-      Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, Mersin'e yapılması planlanan polipropilen üretim tesisine ve konteyner limanının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22319)

3.-      İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 01.01.2014 tarihi ile 30.11.2019 tarihi arasında yıllar itibarıyla yaşanan intihar vakalarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22320)

4.-      Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, 2003 yılından bugüne kadar yapılan kömür dağıtımlarına ve dağıtılan kömürün kalitesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22321)

5.-      Ankara Milletvekili Murat Emir'in, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması nedeniyle kamu görevine başlatılmayan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22322)

6.-      İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Malatya'da bir tiyatro oyununun salon tadilatı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22323)

7.-      Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, yerli elektrikli traktör üretimi projesine yönelik desteklere ve üretici firmanın standart test ve deneyleri gerçekleştirmeden traktör satışı yaptığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22324)

8.-      Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 6 Aralık 2019 tarihinde TRT 1 Ana Haber Bülteni'nin yayınlanmama sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22325)

 

Adalet Bakanlığı

9.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen protesto olayları sebebiyle başlatılan adli işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22326)

10.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun bazı işlemler için Adli Tıp Kurumuna götürülmesine yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22327)

11.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Edirne F tipi Cezaevinde rahatsızlanan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın hastaneye sevkinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22328)

12.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Van'ın Gürpınar ilçesinde bir emniyet amirinin hakkında yaralama suçu isnadıyla açılan davadan beraatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22329)

13.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili hak ihlali iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22330)

14.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, 2019 yılında tutulduğu cezaevinde yaşamını yitiren bir hasta mahkumun yaşamını yitirmeden önce tahliyesi için yapılan girişimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22331)

15.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı veriler ile 2002 yılından bu yana hastalık sebebiyle tahliye edilenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22332)

16.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, son beş yılda hapishaneden firar ederek veya izinli çıkarak cinayet işleyen kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22333)

17.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, son beş yılda haklarında soruşturma başlatılan kaç kişinin elektronik cihazlarına el konulduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22334)

18.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümleri topluma kazandırmaya yönelik uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22335)

19.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, son beş yılda açık cezaevine geçmesine karar verilen mahkumların firar ve tekrar suç işleme verileri ile açık cezaevine geçişle ilgili mevzuata ilişkin yazılı soru önergesi (7/22336)

20.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de anne veya babasıyla cezaevinde kalan çocukların sayısına ve eğitimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22337)

21.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22338)

22.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ceza İnfaz Kanunu gereğince açık cezaevine geçme hakkı tanınan ve şartlı salıverilme hükümlerinden yararlanan hükümlülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22339)

23.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22340)

24.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da işlenen bir kadın cinayetine yönelik soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/22341)

25.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, açık cezaevine geçme koşullarına ve son 15 yılda firar eden tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22342)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

26.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, bir şirkete bağlı çalışanların sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları yönündeki iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/22343)

27.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, plazma fraksinasyonu projesinin ihalesini alan firmanın yükümlülüklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22344)

28.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, SGK tarafından yapılan mülakat sınavı sonuçlarının uzun süredir açıklanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22345)

29.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, 2018 ve 2019 yıllarında genel bütçeden SGK'ya aktarılan miktarın harcanmasına ve SGK'nın Sağlık Bakanlığına olan borcuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22346)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

30.-  Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapmak üzere TOKİ ile İzmit Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokole ilişkin yazılı soru önergesi (7/22347)

31.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde deprem konutlarının hak sahiplerine ne zaman teslim edileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22348)

32.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Eskipazar Bulduk Barajı'nda meydana gelen balık ölümlerine ve bu ölümlerin fabrika atıklarından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22349)

33.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, termik santrallere ve filtresiz termik santraller ile ilgili atılacak adımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22350)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

34.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22351)

35.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Antalya'nın bazı ilçelerindeki doğalgaz yatırımlarının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22352)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

36.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kamu bankalarına yaptığı kredi başvurularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22353)

İçişleri Bakanlığı

37.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Adana'nın Tufanbeyli İlçe Belediyesi ve Belediye Başkanına yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22354)

38.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir cenaze töreni ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22355)

39.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ilinde aile içi şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22356)

40.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22357)

41.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde deprem konutlarının hak sahiplerine ne zaman teslim edileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22358)

42.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de yaşanan çöp kokusu sorununa ve mevcut çöp sahası kapatılarak yeni bir saha oluşturulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22359)

43.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık tarafından belediyelere yapılan inceleme ve soruşturma işlemleri ile atanan kayyum sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22360)

44.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da işlenen bir kadın cinayetine yönelik soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/22361)

45.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, muhtarlara yeşil pasaport verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22362)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 112 acil çağrı merkezine Kürtçe dil seçeneği eklenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22363)

47.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, pasaport polislerinin kıyafetlerinde yapılan değişikliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/22364)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

48.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Osmaniye Kadirli Ala Camii'nin yenilenme sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22365)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

49.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, özel okul sayılarına ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22366)

50.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'taki Selimiye İlköğretim Okulunun yeniden yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22367)

51.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2018-2019 döneminde lisans, yüksek lisans ve doktora kaydını donduran ya da sildiren öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22368)

52.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Türkiye genelinde ikili eğitim veren okullara ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan illere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22369)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulunda okuyan üç öğrencinin KYK yurdunda ırkçı saldırıya uğradıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22370)

54.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, bir özel okulda çalışan öğretmenlerin ve işçilerin maaşlarını alamamalarına ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22371)

55.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lise müdürünün okulda sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlere tebliğ ettiği iddia edilen bir metne ilişkin yazılı soru önergesi (7/22372)

56.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 2020 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22373)

57.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bir özel okulun öğretmenlerin maaşını verememesi sebebiyle yaptığı açıklamaya ve Bakanlık tarafından alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22374)

58.-  Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, 2020 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22375)

59.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, iç mimarlık bölümünün Mimarlık Fakültesinden ayrılma gerekçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22376)

60.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, satış aşamasında olan özel okullara ve öğrencilerin mağdur olmaması için alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22377)

Milli Savunma Bakanlığı

61.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'da dört askerin içinde bulunduğu araçta uyuşturucu bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22378)

 

Sağlık Bakanlığı

62.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, cezaevlerinde görevli sağlık personeline mahkumların tahliye sonrası ruhsal durumlarının analizine yönelik bir eğitim verilip verilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22379)

63.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattına bugüne kadar yapılan başvuruların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22380)

64.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, unvan değişikliği sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22381)

65.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde geçici olarak görevlendirilen doktorların sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22382)

66.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da kapatılan hastanelerdeki demirbaşların akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22383)

67.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sağlık Ocağı'nın ne zaman yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22384)

68.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, plazma ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi için yürütülen proje kapsamında sözleşme imzalanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesine ve kamuyu zarara uğrattığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22385)

69.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak il merkezi ve ilçelerinde bulunan hastanelerde onkoloji, nöroloji, gastroloji gibi bazı kliniklerin eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22386)

70.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, 19 Eylül 2019 tarihinde Şanlıurfa'da tüm sağlık çalışanlarının izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiği yönündeki iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/22387)

71.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Bakanlığın Doğu Akdeniz Havzasında iklim değişikliği sebebiyle tespit ettiği hastalık risklerine ve sıtma hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22388)

72.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Batman iline şehir hastanesi açılıp açılmayacağına ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22389)

73.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Türkiye'de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22390)

74.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22391)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

75.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22392)

76.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, DSİ Bursa 1. Bölge personel alımı için istenen tüm belgeleri sunan bazı kişilere sınav hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22393)

77.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Doğu Akdeniz Havzasında yaşanan meteorolojik kuraklığa ve Bakanlığın kuraklıkla mücadeleye yönelik strateji ve eylemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22394)

78.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Doğu Akdeniz Havzasında barajların doluluk oranına ve Bakanlığın kuraklığın azaltılmasına yönelik alacağı tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22395)

79.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, deniz seviyelerinde meydana gelecek yükselmenin Mersin'e olası etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22396)

 

Ticaret Bakanlığı

80.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003 yılından itibaren Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatı ve ihracatı yapılan tarım ürünlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22397)

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

81.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Ahmet Eskalen tünelinin kapatılma sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22399)

82.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Akdeniz Sahil Yolu Projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22400)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 19 milletvekilinin, 1979 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların incelenerek olayların yaşanmasında sorumluluğu bulunanların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2327) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

2.- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, ülkemizde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarının incelenerek bu suçların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2328) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

3.- Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 20 milletvekilinin, TOKİ'den konut alan vatandaşların yaşadıkları sorunların tespiti ve ortaya çıkan mağduriyetleri giderebilmek için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2329) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2020)

4.- Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, Diyarbakır'da uyuşturucu madde kullanımının nedenlerinin incelenerek kullanımla etkin mücadele için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2330) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2020)

5.- İzmir Milletvekili Murat Çepni ve 19 milletvekilinin, Kanal İstanbul projesinin oluşturabileceği olası sorunların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2331) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2020)

6.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 21 milletvekilinin, silikozis hastalığının yaygın olduğu iş kollarının tespiti, bu iş kollarına yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2332) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

7.- İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 19 milletvekilinin, geçmişte yaşanan zorla kaybetme olaylarının araştırılarak zorla kaybetmelere yönelik gerekli yasal düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2333) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

8.- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin nedenlerinin incelenerek önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2334) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

9.- Adana Milletvekili Kemal Peköz ve 19 milletvekilinin, Adana ili Karataş ilçesinde meydana gelen sel sonucu tarım işçilerinin yaşadıkları mağduriyetlerin tespiti ve sorunların çözümüne yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2335) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

10.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Ilısu Barajı Projesinin etkilerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2336) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)

11.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç ve 20 milletvekilinin, İran sınırında ve Van'da yaşayan göçmenlerin sorunlarının nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2337) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2020)