TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 65

6 Ocak 2020 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2490) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2491) (Plan ve Bütçe; Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2492) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2493) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2494) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

6.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Uluslararası Hilal İslam Komitesi Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2495) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2019)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi (2/2496) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2019)

8.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2497) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2019)

9.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2498) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2019)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2499) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2019)

11.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin; 14.07.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2500) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2020)

12.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın; 16/8/1961 Tarihli ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2501) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2020)

13.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin; 25.08.2011 Tarih ve 652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2502) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2020)

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Milletlerarası Andlaşma)

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşmaya Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020) (Gelen evrak numarası: 594923)

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Yasama Dokunulmazlığı)

1.- Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1046) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığı geliş tarihi: 30.12.2019)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir inşaat şirketinin Ankara'daki bir AVM projesi için Ziraat Bankası ve Halkbank'tan kullandığı kredi miktarına ve şirketin el konulan taşınmazlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22822) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

2.-           Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, AK Parti Genel Merkezi'nin Cumhurbaşkanlığı forslu polisler tarafından korunduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22823) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

3.-           Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Çankırı PTT Başmüdürlüğünde görevli bir yöneticinin görev yerinin değiştirilmesine yönelik tehdit edildiği iddialarının araştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22824) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

4.-           İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, bir siyasi partinin genel merkezinde yapılan etkinlikte devlet sanatçılarının sahne aldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22825) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

5.-           Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir siyasi partinin ilçe binasına yapılan saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22826) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

6.-           İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, okullarda meydana gelen ölüm vakalarına ve çocukların korunmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22827) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eşinden gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybeden bir kadının Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan ilk muayenesine ve eşi hakkında yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22828) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

8.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir özel okulun öğretmenlerin maaşlarını ödeyememesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22829) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

9.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fatih Devlet Hastanesinde bir doktoru darp eden kişilerle ilgili yapılan işlemlere ve 2017-2019 yılları arasında gerçekleşen doktorlara yönelik şiddet vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22830) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

10.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22831) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

11.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tahir Elçi cinayetine yönelik soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22832) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

12.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, sokağa çıkma yasağı sürecinde gerçekleşen operasyonlar hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22833) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

13.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22834) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

14.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görüş günlerinin değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22835) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

15.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, kadına yönelik suçlar nedeniyle hüküm giydikten sonra firar eden ve yeniden aynı türdeki suçları işleyen kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22836) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

16.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılı itibarıyla Türkiye genelinde yapılan sağlık yardımlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22837) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

17.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılı itibarıyla Gaziantep ilinde yapılan sağlık yardımlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22838) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

18.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılı itibarıyla Gaziantep ilinde kaç öğrenciye eğitim yardımı yapıldığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22839) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

19.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılı itibarıyla Türkiye genelinde çeşitli yardımlardan yararlanan aile ve kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22840) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

20.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılı itibarıyla Türkiye genelinde kaç öğrenciye eğitim yardımı yapıldığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22841) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

21.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılı itibarıyla Gaziantep ilinde çeşitli yardımlardan yararlanan aile ve kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22842) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

22.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de bulunan huzurevinin kapasitesine ve yeni huzurevi yapımına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22843) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

23.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvuran kişi sayısına ve yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22844) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

24.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvuran kişi sayısına ve yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22845) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

25.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Foça ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvuran kişi sayısına ve yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22846) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

26.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Dikili ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvuran kişi sayısına ve yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22847) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

27.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Çiğli ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvuran kişi sayısına ve yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22848) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

28.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bornova ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvuran kişi sayısına ve yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22849) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

29.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Beydağ ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvurular ile yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22850) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

30.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Aliağa ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvurular ile yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22851) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

31.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bayraklı ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvurular ile yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22852) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

32.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bayındır ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvurular ile yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22853) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

33.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bergama ilçesinde boş bulunan Bakanlık kadrolarına, İŞKUR'a başvurular ile yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22854) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

34.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22855) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

35.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türkiye genelinde ve İzmir'de son beş yılda tehlikeli madde depolayan tesis sayısına ve bu maddeler nedeniyle meydana gelen kazalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22856) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

36.-       Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan bazı mahallelerde 181 adet yapının ruhsatlandırılmasına dair usulsüzlük iddialarına ve ilçede yıkılan tescilli yapı sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22857) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

37.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2009-2019 yılları arasında statüsü değişen mezarlık arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22858) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

38.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde kiralanarak tarım ürünü yetiştirilen hazineye ait arazilerin 2018 yılından itibaren kiralanamaması sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22859) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

39.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan sulama göleti inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22860) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

40.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22861) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

41.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22862) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

42.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Aliağa ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22863) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

43.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Bayraklı ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22864) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

44.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Bayındır ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22865) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

45.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Bergama ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22866) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

46.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Beydağ ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22867) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

47.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, TEDAŞ'a bağlı bazı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonucunda kurum içi geçiş hakkı tanınan işçilere 35 yaş sınırı ve ikametgah zorunluluğu getirilmesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22868) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

48.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Bornova ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22869) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

49.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Çiğli ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22870) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

50.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Dikili ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22871) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

51.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Foça ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22872) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

52.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22873) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

53.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla İzmir ili Karşıyaka ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22874) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

54.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22875) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

55.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde amatör spor kulüpleri için spor tesisi yapılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22876) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

56.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22877) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

57.-       İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, 2002 yılından itibaren özelleştiren sanayi kuruluşlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22878) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

58.-       Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, öğrenim kredisi borçlarının yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22879) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

59.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22880) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

60.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22881) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

61.-       Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Bismil Belediyesince tarımsal üretim amacıyla elli kadına arazi tahsisini içeren projenin kayyım döneminde durdurulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22882) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

62.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlığın ilgili birimlerine yapılan kayıp çocuk ihbar sayısına ve kayıp çocuklarla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22883) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

63.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yıllarında Gaziantep ilindeki kayıp çocuklara dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22884) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

64.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün son bir yıla ait düzensiz göçmen verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22885) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

65.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, bir siyasi partinin genel merkezinde yapılan etkinlikte devlet sanatçılarının sahne aldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22886) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

66.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22887) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

67.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, son beş yılda Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında yapılan uygulamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22888) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

68.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de kongre turizminin geliştirilmesine ve önemli fuarlardan birinin ilde düzenlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22889) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

69.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, kongre turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22890) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

70.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Çeşme'de bulunan Erythrai Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22891) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

71.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Ege Bölgesi'nin gastronomi kültürünü geliştirmek ve turizme katkısını artırmak amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22892) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

72.-       Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, tarihi Diyarbakır Surlarına ve Suriçi Bölgesindeki tarihi yapılara ait taşların korunması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22893) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

73.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22894) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

74.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Üniversitesinin bütçesiyle ilgili olarak 2018 yılı Sayıştay raporunda yer alan tespitlere yönelik denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22895) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

75.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kabataş Erkek Lisesi'nin pansiyon, spor salonu ve diğer eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22896) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

76.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, özel okullarda çalışan öğretmen ve görevli sayıları ile bu kişilere maaş ödenmemesi durumunda eğitimin aksamasını engellemek için Bakanlık tarafından alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22897) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

77.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesinin Yukarı Zaferiye Mahallesi'ne bir ilkokul açılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22898) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

78.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Kahta Turizm Lisesinin kapatılmasının veya adının değiştirilmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22899) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

79.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, okullarda güvenli ve sağlıklı gıda tüketilmesi hususunda Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22900) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

80.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Arapçanın yabancı dil statüsü ile müfredatta yer almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22901) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

81.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22902) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

82.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22903) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

83.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, son üç yılda yapılan sigara denetimleri ile iş yerlerine ve vatandaşlara kesilen cezalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22904) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

84.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2017-2019 yılları arasında Türkiye genelinde psikolojik rahatsızlığı sebebiyle hastanelere ve aile hekimliğine başvuran kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22905) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

85.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2017-2019 yılları arasında Gaziantep ilinde psikolojik rahatsızlığı sebebiyle hastanelere ve aile hekimliğine başvuran kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22906) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

86.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de artan uyuz vakalarına ve artış nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22907) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

87.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, kamu özel işbirliği modeli ile yapılan şehir hastaneleri ile genel bütçeden yapılan şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22908) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

88.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22909) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

89.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, üretimini durduran bir yolcu otobüsü firmasının ekonomik sıkıntılarının çözümüne ve borçlarının yapılandırılması önerisine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22910) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

90.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22911) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

91.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de son beş yılda tarım kredi kooperatiflerine olan borçları nedeniyle takibe uğrayan ve ödeme kolaylığından faydalanan çiftçi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22912) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

92.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, buzağı destekleme ödemelerindeki aksaklığın sebebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22913) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

93.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, 2002-2019 yılları arasında mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bazı verilere ve çalışma koşullarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22914) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

94.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki okul kantinlerinin denetiminde görevlendirilen gıda mühendisi sayısına ve tehlikeli gıda maddelerinin kantinlere alınmamasına yönelik tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22915) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

95.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, okullarda yerli malı haftası kapsamında etkinlik yapılmaya devam edilip edilmediğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22916) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

96.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, okul kantinlerinin denetiminde görevlendirilen gıda mühendisi sayısına ve tehlikeli gıda maddelerinin kantinlere alınmamasına yönelik tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22917) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

97.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 2019 yılında Rusya'dan şeker ithalatı yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22918) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

98.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, son beş yılda çıkan yangınlar nedeniyle zarar gören ormanlık alan miktarına ve yangın sonrasında bölgeye dikilen ağaç türlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22919) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

99.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, 2019 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 11 Milyon Fidan Dikimi Projesi kapsamında toplanan paranın nasıl kullanıldığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22920) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

100.-   Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Türkiye genelindeki mera alanlarına ve son beş yılda ithal edilen hayvan sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22921) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

101.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, kırsal kalkınmada uzman eller projelerinin desteklenmesi için belirlenen illere ve Adana'nın destek kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22922) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

102.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22923) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

103.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2019 yılında konkordato ilan eden firmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22924) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

104.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2019 yılında İzmir'de konkordato ilan eden firmalara ve alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22925) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

105.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında farklı istihdam biçimlerine göre çalışan personel hakkındaki bazı verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22926) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

106.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan hemzemin geçitte alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22927) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

107.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde üst sınırı 65 olarak düzenlenen ticari araç kullanma yaşının sağlık raporu şartıyla yükseltilmesi önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22928) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

108.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Erzurum Havaalanına CAT 3A sistemi kurulumunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22929) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

109.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de yapımı devam eden şehir hastanesine ulaşım sıkıntısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22930) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)