TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 64

3 Ocak 2020 Cuma

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriye'de hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin ailesine teslim edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22561) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2019)

2.-           Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla TRT bünyesinde çalışan personel sayısına ve 703 sayılı KHK ile getirilen emekliliğe teşvik uygulamasına yönelik bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22562) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

3.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki mevcut birimlere ve personele yönelik çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22563) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

4.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın İlan Kurumu tarafından alınan bazı gazetelerin reklam ve ilan akışının durdurulması kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22564) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

5.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vakıfbank hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına devrine dair karara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22565) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

6.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'den çok sayıda kredi kartı ve bankamatik kartı bilgilerinin çalınarak bir kart mağazasında satıldığı iddiasının araştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22566) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan bir yatın Cumhurbaşkanlığına devredildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22567) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

8.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak diyaliz teknisyeni alım sayısının artırılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22568) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

9.-           Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Basın İlan Kurumu tarafından ulusal siyasi süreli yayın niteliğindeki yayınlarla ilgili olarak 2015-2019 yılları arasında uygulanan ilan kesme ve uyarma yaptırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22569) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

10.-       Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, taşeron işçilerin kadroya alınması düzenlemesindeki eksikliklere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22570) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

11.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun tedavisinin ihmal edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22571) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

12.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen ve daha sonra hayatını kaybeden bir öğretmenin OHAL Komisyonuna yaptığı başvurunun sonucunun eşine bildirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22572) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

13.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TRT bünyesinde Çerkezlere yönelik yayın yapan bir kanal açılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22573) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

14.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22574) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

15.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, denetimli serbestlik veya izin sırasında tekrar suç işleyen mahkumlara ve Ordu Cezaevinden firar edip cinayet işleyen bir mahkumun infaz sürecine yönelik ihmal iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22575) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

16.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2018 yılında denetim faaliyeti raporu düzenlenmemesinin ve suç verilerine yönelik olarak hazırlanan rapor ve istatistiklerin Bakanlığın kurumsal sayfasından kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22576) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

17.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, adliye binalarının ihalelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22577) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

18.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2019 yılında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ve cezaevinde hak ihlali iddiasıyla yapılan şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22578) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

19.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, cezaevlerinde bulunan çocuk tutuklu ve hükümlü verileri ile annesi ile birlikte kalan çocuk sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22579) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

20.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak aldığı önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22580) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

21.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebinin reddine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22581) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

22.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22582) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

23.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir tutuklunun tedavi ve nakil taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22583) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

24.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22584) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

25.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22585) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

26.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22586) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

27.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22587) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

28.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ilaçlama nedeniyle tutukluların soğukta bekletildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22588) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

29.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22589) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

30.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir vatandaşın nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22590) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

31.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki yaşam koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22591) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

32.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaloriferlerin yanmadığı ve bazı mahkumların yerde yattığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22592) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

33.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22593) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

34.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hamile bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22594) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

35.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun kötü muameleye uğradığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22595) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

36.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22596) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

37.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin izin haklarının kaldırıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22597) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

38.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22598) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

39.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde bulunan bir annenin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22599) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

40.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22600) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

41.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir tutuklunun tedavi için hastaneye sevk edilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22601) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

42.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22602) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

43.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan ısınma sorununa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22603) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

44.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan ağır hasta bir vatandaşın durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22604) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

45.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaloriferlerin yanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22605) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

46.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan bir kişinin psikolojik durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22606) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

47.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir çiftin denetimli serbestlik tedbirinden yararlandırılmasına ve kadın eşin hastalığının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22607) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

48.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adli Tıp Kurumu tarafından cezaevinde kalamayacağına dair rapor verilmiş olmasına rağmen Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilmeyen bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22608) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

49.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22609) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

50.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22610) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

51.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 3 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22611) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

52.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22612) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

53.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hizmet veren özel bir bakımevinde hastaların mağdur edilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22613) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

54.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, evde hasta bakım maaşı alan kişilerin sigorta güvencesine alınması talebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22614) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

55.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalıştırılıp çalıştırılmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22615) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

56.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç olduğu için emekli olamayan bir kişiye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22616) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

57.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, SGK'nın sıra alma barkod sistemine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22617) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

58.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin geliri olmamasına rağmen genel sağlık sigortası uygulaması çerçevesinde borçlandırıldığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22618) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

59.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir maden işletmesindeki çalışma koşullarına ve sendika üyeliği nedeniyle yapılan işten çıkarmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22619) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

60.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, bölgeler ve iller bazında depreme yönelik alınan önlemlere ve illerde bulunan toplanma merkezlerinin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22620) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

61.-       İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, İzmir'in Menderes ilçesinde kurulması planlanan mermer ocağının olası etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22621) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

62.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin olası çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22622) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

63.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, son üç yılda İzmir'de açılan RES, JES, HES, biyogaz enerji santrali, taş ocağı, mermer ocağı ve altın ocağına dair çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22623) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

64.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22624) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

65.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2014-2019 yılları arasında İzmir'de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılan bina sayısı ile riskli ilan edilen alan miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22625) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

66.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri merkez ve ilçelerinde ihalesi yapılan millet bahçelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22626) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

67.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, TOKİ'nin 2019 yılına kadar Kayseri'de gerçekleştirdiği projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22627) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

68.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'da yapılan güneş enerjisi santrali başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22628) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

69.-       İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, e-haciz sebebiyle hesaplarına bloke konulan mükelleflerin mağduriyetlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22629) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

70.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 6 Aralık 2019 tarihinde Ağrı'nın Soğukpınar köyünde çıkan çatışmada bir sivilin hayatını kaybetmesine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22630) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

71.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu civarında yaşanan taciz olaylarına karşı önlem alınması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22631) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

72.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İstanbul'da kadın cinayetlerini protesto eden bir gruba yapılan polis müdahalesine ve konuyla ilgili açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22632) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

73.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı belde, köy ve mezra sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

74.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son 17 yılda Türk vatandaşlığına geçen kişilere yönelik çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22634) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

75.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2011 yılından bu yana Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22635) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

76.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de özel barınma hizmeti sunan yurt ve pansiyonlar ile bunların denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22636) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

77.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, engelli bir kadının eski eşi hakkında verilen koruma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22637) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

78.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Üsküdar Belediyesinde görevli bir kişinin yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22638) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

79.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, kolluk kuvvetlerinin rütbe almak amacıyla aldıkları eğitimin farklı olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22639) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

80.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, yeşil pasaport başvurusu yapan bir kişinin başvurusunun reddedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

81.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Güney Marmara Kalkınma Ajansında görevli iken işten çıkarılan bir vatandaşın pasaport başvurusunun sonuçlanmama sebebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

82.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye Gençlik Vakfı'na ait öğrenci yurdu sayısına ve bu yurtların inşa edildiği arazilerin edimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22642) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

83.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, RTÜK'ün 25. kuruluş yıl dönümü sebebiyle gerçekleştireceği bir organizasyona ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22643) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

84.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, emlak vergilerinden alınan kültür varlıklarını koruma katkı payına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22644) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

85.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, idari ve mali açıdan özerk bir sanat kurulu oluşturulması önerisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22645) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

86.-       Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Kırıkkale'nin Çerikli ilçesinde bulunan Çerikli Camisinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22646) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

87.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, okullarda görev yapan Suriyelilerin sayısına ve görev tanımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22647) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

88.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, okullardaki revir, sağlık odası ve sağlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22648) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

89.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul'da bir lisenin yurdunda kalan öğrencilerin bir vakıf tarafından yurda verilen yemek hizmeti sebebiyle zehirlendiği iddiasına ve olaya yönelik incelemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22649) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

90.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, okullarda revir, sağlık personeli ve ilk yardım eğitimi almış personel sayılarına ve kantinlerin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22650) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

91.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Ankara'da bir ilkokul öğrencisinin kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolata nedeniyle boğularak hayatını kaybetmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22651) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

92.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, öğretmen atamanları için yapılan güvenlik soruşturmasının sonuçlanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22652) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

93.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, okul gıdası logosu uygulamasının ertelenme nedenine, okul kantinlerinde satılan gıdaların güvenilirliğine ve yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22653) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

94.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, okullarda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin gerektiği şekilde yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22654) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

95.-       Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, okul servislerinde rehber personel olarak görev yapan kişilere lise mezunu olma şartının getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22655) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

96.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kapatılan okullarda çalışan öğretmenlerin durumuna ve Gaziantep'teki bir öğretmenin çalışma izni başvurusunun akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22656) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

97.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'a atanan bir öğretmenin göreve başlatılmamış olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22657) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

98.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, OHAL döneminde ataması iptal edilen engelli bir öğretmenin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22658) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

99.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin borçlarına ve SUT fiyatlarının güncellenmemesi sebebiyle yaşanılan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22659) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

100.-   Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, okullarda meydana gelen yabancı cisim aspirasyonuna karşı personelin ilk yardım eğitimi olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22660) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

101.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, sağlık personeli atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22661) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2019)

102.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir'de Tabiat Parkı'nın Belediyeye devrine dair anlaşmanın Bakanlıkça feshedilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22662) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

103.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, canlı hayvan ithalatıyla ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22663) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

104.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin zarara uğratıldığı iddiasına, denetimine ve kullandırdığı kredilerle ilgili verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22664) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

105.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2019 yılında yapılan mühendis ve veteriner hekim atamalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22665) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

106.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında ortalama derinliği azalan, su kaybı yaşayan ve kuruyan göllere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22666) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

107.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan toplam borçlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22667) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

108.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Bakanlık bünyesinde istihdam edilen ve istihdam edilmesi planlanan ziraat mühendisi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22668) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

109.-   Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, okullarda satılan gıdaların güvenilirliğine ve bunlarla ilgili yapılan denetimlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22669) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

110.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, İzmir Karaburun'da bulunan İris Gölü'nün bulunduğu arazinin herhangi bir kişi ya da kuruluşa devredilip devredilmediğine ve bölgenin korunmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22670) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

111.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Elbistan Aksakal Mahallesi'nde telefon kablolarının çalınması sebebiyle altı ay boyunca iletişimin kesintiye uğramasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22671) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

112.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22672) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

113.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, ülkemizi temsilen Cibuti ülkesine giden heyette bulunan kişi sayısına ve yapılan harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22673) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

114.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, FETÖ davaları kapsamında hakkında arama kaydı bulunan bir kişinin Türkiye'ye iadesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22674) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22675) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

116.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, kayyum atanan belediyelerde işe alınan ve işten çıkarılan işçi verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22676) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

117.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Basın İlan Kurumu tarafından iki gazeteye verilen ilan ve reklam akışı durdurma kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22677) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

118.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilen imam ve müezzin sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22678) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

119.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2019 yılında ÖSYM tarafından yapılan ALES, KPSS ve İdari Hakimlik sınavlarının ve bu sınavlardaki standart sapmaların yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22679) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

120.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının yatırım faaliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22680) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

121.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Sudan'dan gümrüksüz olarak ithal edilecek hayvansal ürünlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22681) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

122.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Türk Hava Yolları'nda çalışan asker kökenli Yunan pilotlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22682) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

123.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarına ve bağışların ilgili vakfa veya hak sahiplerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22683) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

124.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır Barosu eski yöneticilerine yönelik soruşturma izni verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22684) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

125.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son on yılda hakim ve savcı adaylarına yönelik gerçekleştirilen sınavlara, yapılan atamalara ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilen eğitimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22685) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

126.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Ankara'da cinsel saldırıya uğrayan bir kadının savcılık ifadesi sırasında ayrımcı bir üsluba maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22686) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

127.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye genelinde görev yapan hakim ve savcı sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22687) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

128.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22688) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

129.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22689) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

130.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22690) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

131.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, 671 sayılı KHK ile açık cezaevine nakledilen hükümlü verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22691) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

132.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Bakanlığa bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların bazı dernek ve vakıflara ziyarete götürüldüğü iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22692) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

133.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Bakanlığın Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bulunan hizmet binasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22693) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

134.-   İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, KHK ile kamu görevinden çıkarılan engelli kamu görevlilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22694) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

135.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22695) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

136.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22696) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

137.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22697) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücret ile çalışanların geçim sıkıntılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22698) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

139.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2013-2019 yılları arasında verilen engelli raporlarına ve evde bakım aylığı ödemelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22699) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

140.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22700) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

141.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22701) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

142.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe ve toplu balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22702) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

143.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Bağlıca köyünde bulunan Eti Bakır Madenine ait damıtma havuzlarının Koçali Baraj havzasına vereceği zarara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22703) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

144.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22704) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

145.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Diyarbakır Surlarına ait taşların sökülerek kafe ve restoran yapımında kullanıldığına dair iddialara ve surlara zarar veren kişilerle ilgili işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22705) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

146.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İris Gölü'nde bulunan suyun tahliye edilerek imara açılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22706) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

147.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Aliağa'da bulunan termik santrallerde yasal zorunluluğa rağmen filtre çalıştırılmadığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22707) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

148.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında yapılan konut satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22708) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

149.-   Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, 2008 ve 2013 yıllarında yerel yönetimlerde yapılan köklü değişikliklerin revize edilmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22709) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

150.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22710) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

151.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22711) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

152.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22712) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

153.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22713) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

154.-   Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, sivil, ticari ve askeri gemilerin Kanal İstanbul'dan geçişlerinin Montreaux Boğazlar Sözleşmesi çerçevesindeki durumunun ne olacağına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22714) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

155.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Bakanlık bünyesinde olan Yap-İşlet-Devret modeli projelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22715) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

156.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22716) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

157.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Pasinler Ovasında bulunan tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacak Alvar Barajının yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22717) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

158.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22718) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

159.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22719) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

160.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22720) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

161.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22721) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

162.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22722) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

163.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Ziraat Bankasının simit satışıyla bilinen bir işletmeye kredi verirken teminat alıp almadığına ve işletme sahibinin mal varlığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22723) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

164.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, yap-işlet-devret projelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22724) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

165.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve Gaziantep özelinde kredi kartı kullanan kişi sayısına ve borç miktarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22725) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

166.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, KYK borcunu ödeyemeyen kişi sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22726) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

167.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22727) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

168.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Merkez Bankasına bağlı bazı genel müdürlüklerin İstanbul'a taşınma sebebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22728) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

169.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22729) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

170.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22730) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

171.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22731) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

172.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında gelecek olan e-fatura veya e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22732) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

173.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, mükelleflerin borçlarının yapılandırılması talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22733) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

174.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2012 yılından itibaren verilen borç üstlenim taahhüdüne ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22734) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

175.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Özel İletişim Vergisi'nin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ve bugüne kadar toplanan vergi gelirlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22735) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

176.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'daki bazı köylerde yapılan gözaltı işlemleri sırasında kolluk kuvvetlerinin kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22736) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2019)

177.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Emniyet mensuplarının çalışma koşullarına ve özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22737) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

178.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş Valiliğinin resmi internet sitesindeki il protokol listesinde HDP milletvekillerine yer verilmeme sebebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22738) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

179.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, KADES uygulaması üzerinden 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ne başvuran kadın sayısına ve başvurular hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22739) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

180.-   İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, FETÖ firarisi bir kişinin yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22740) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

181.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22741) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

182.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22742) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

183.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2019 yılında Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı olarak gönderilen ve işkence ve kötü muamele gördükleri tespit edilen göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22743) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

184.-   Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22744) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

185.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Bakanlık bünyesinde olan yap-işlet-devret modeli projelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22745) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

186.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22746) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

187.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Savarona yatının akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22747) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

188.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22748) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

189.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir sit alanında cami yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22749) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

190.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22750) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

191.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22751) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

192.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Diyarbakır Surlarına ait taşların sökülerek kafe ve restoran yapımında kullanıldığına dair iddialara ve surlara zarar veren kişilerle ilgili işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22752) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

193.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir il milli eğitim müdürünün açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22753) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

194.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilindeki Belören Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22754) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

195.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir ortaokulda düzenlenen konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22755) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

196.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, istihdam türlerine göre Türkiye genelinde görev yapan öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22756) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

197.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22757) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

198.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22758) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

199.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22759) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

200.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, İstanbul Bahçelievler'de bir okulun yurdunda verilen yemekten öğrencilerin zehirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22760) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

201.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22761) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

202.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22762) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

203.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22763) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

204.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Pendik ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22764) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

205.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22765) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

206.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Ümraniye ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22766) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

207.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye genelinde görev yapan eczacı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22767) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

208.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye genelinde görev yapan diş hekimi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22768) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

209.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye genelinde görev yapan doktor ve hemşire sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22769) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

210.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Bakanlık bünyesinde olan yap-işlet-devret ve yap-kirala-devret modeli projelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22770) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

211.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında zehirlenme nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22771) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

212.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22772) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

213.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22773) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

214.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22774) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

215.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22775) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

216.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Beykoz ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22776) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

217.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22777) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

218.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22778) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

219.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Şile ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22779) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

220.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Ataşehir ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22780) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

221.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22781) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

222.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Kartal ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22782) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

223.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Tuzla ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22783) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

224.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesinin ağız ve diş sağlığı hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22784) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

225.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, DMD Hastalığı ile ilgili çalışmalara ve kas hastalıkları merkezlerinin sayısının artırılması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22785) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

226.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, otobüs ve midibüs üreticisi bir firmanın yabancı fona satılmasına ve satış sonrası üretimin durdurulmasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22786) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

227.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22787) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

228.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22788) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

229.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22789) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

230.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22790) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

231.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da faaliyet gösteren özel bir firmanın mali durumuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22791) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

232.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, KOSGEB tarafından yürütülen Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22792) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

233.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurumlarında istihdam edilen gıda mühendisi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22793) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

234.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurumlarında istihdam edilen ziraat mühendisi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22794) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

235.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, tohum ithalatına ve yerli tohum üretilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22795) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

236.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, ayçiçek yağının tüketimi, üretimi ve ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22796) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

237.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, süt üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22797) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

238.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22798) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

239.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22799) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

240.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22800) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

241.-   Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'ne limon ve turunçgil ihracatıyla ilgili çalışmaların durumuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22801) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

242.-   Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, et ithalatına ve yerli besicinin korunmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22802) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

243.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Sudan'dan ithal edilecek tarımsal ve hayvansal ürünlerin kontrolüne ve yerli üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22803) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

244.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, şeker pancarı üretim alanlarında mevcut kantar sayısına, Burdur'daki Irgıllı Kantarı'nın kapatılma sebebine ve kapatılan kantarlar nedeniyle üreticinin uğradığı zarara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22804) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

245.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, simit satışıyla bilinen bir işletmenin TURQUALITY programı kapsamında yer alıp almadığına ve program kapsamında işletmeye yapılan ödemelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22805) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

246.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22806) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

247.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22807) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

248.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22808) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

249.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, demir çelik sektörünün desteklenmesi önerisine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22809) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

250.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Kanal İstanbul Projesinin akıbetine ve olası çevresel etkilerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22810) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

251.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD'de görevli bazı üst düzey bürokratlara yönelik iddialara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22811) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

252.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Bakanlık bünyesinde olan yap-işlet-devret modeli projelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22812) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

253.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Türkiye genelinde ve Gaziantep ilinde bulunan baz istasyonlarının sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22813) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

254.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 27. Yasama Dönemi 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa yöneltilen soru önergeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22814) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

255.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2002-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Adıyaman iline yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22815) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

256.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2009-2019 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22816) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

257.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bazı şirketlerde çalışan taşeron işçilerin maaşlarının ödenmemesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22817) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

258.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22818) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanan Suriyelilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22175)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı danışmanlarına ve makam araçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22176)

3.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22177)

4.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22178)

5.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22179)

6.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22180)

7.-      İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de yapılan bölgesel kariyer fuarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22181)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22182)

9.-      İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların çözümüne ve Denizcilik Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22183)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22184)

11.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergileriyle iletişim altyapılarında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22185)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22186)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22187)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22188)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22189)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22190)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22191)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22192)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22193)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22194)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22195)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22196)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22197)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22198)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22199)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22200)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22201)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22202)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Dışişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22203)

30.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir bildiriye imza atan akademisyenler hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararlar sonrasında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22204)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22205)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22206)

33.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2019 yılında kamu ve özel sektördeki engelli istihdamı oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22207)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22208)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22209)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22210)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22211)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22212)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22213)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22214)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22215)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22216)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22217)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22218)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22219)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22220)

47.-  Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, THY'nin yabancı ülke vatandaşlarını kabin memuru olarak istihdam etmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22221)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22222)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/22223)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 18 yılda TCDD Genel Müdürlüğüne ait hurdaların elden çıkarılma usulüne ve bu hurdalar için açılan ihale sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22224)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli aylığı ve evde bakım ödemesi yapılan kişi sayıları ile 2018 yılı Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüz ödemelerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22225)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde KASDEP kapsamında hayvancılık desteği alan vatandaşların borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22226)

53.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ücretli öğretmenlerin sorunlarına ve bu sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/22227)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilmiş olması sebebiyle iş yeri ruhsatı verilmeyen bir vatandaşın durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22228)

55.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen ve hakkında adli soruşturma bulunan bir kişinin tapu kayıtlarında bu yönde bir şerh bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22229)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda şeker hastası hükümlülere tedavi malzemelerinin verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22230)

57.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ Muratlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık problemlerine ve hak kazandığı halde emekli aylığının banka tarafından verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22231)

58.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kamu görevinden çıkarılan öğretmenlerin özel kurumlarda çalışabilmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22232)

59.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya Cezaevinde tutuklu olan bir kişiye ve Yargıtay emsal kararına uyulmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22233)

60.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat Cezaevinde kalan ve ameliyat olmayı bekleyen hasta bir mahkumun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22234)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kadının aldığı dul ve yetim aylığının bir kısmına haciz konulduğuna yönelik iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22235)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bakaya ve yoklama kaçaklarının bedelli askerlikten yararlanma şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22236)

63.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa'da görevli doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edilip edilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22237)

 

Adalet Bakanlığı

64.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, gözaltında işkence, taciz ve kötü muamele iddiasıyla yapılan şikayet ve açılan soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22238)

65.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda meydana gelen canlı bomba saldırısının soruşturulması süreciyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22239)

66.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan engelli bir kişinin sağlık durumuna ve tahliye edilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22240)

67.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün yargı sürecine yönelik iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22241)

68.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22242)

69.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22243)

70.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22244)

71.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde bir gazetenin mahkumlara verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22245)

72.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir Açık Cezaevindeki yabancı mahkumların denetimli serbestlikten faydalandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22246)

73.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda açlık grevine giren hükümlüye ilişkin yazılı soru önergesi (7/22247)

74.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir tutuklunun kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22248)

75.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinin yaşam koşullarına yönelik çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22249)

76.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevindeki koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu ve kütüphane haklarından yeterince faydalanamadıkları iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22250)

77.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki yaşam koşulları ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22251)

78.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların maç yayını izleme taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22252)

79.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan T Tipi Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22253)

80.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan bir kişinin yazılı savunmasına el konulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22254)

81.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22255)

82.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 9 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun nişanlısıyla görüşmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22256)

83.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22257)

84.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22258)

85.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22259)

86.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22260)

87.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22261)

88.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22262)

89.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22263)

90.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22264)

91.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevinde kadın koğuşlarındaki kameraları kapatmaları sebebiyle disiplin cezası verilen HDP eski milletvekillerinin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22265)

92.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22266)

93.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bazı tutukluların maruz kaldığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22267)

94.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinden tahliye edilmesine karşın yurt dışına çıkış yasağı verilen bir vatandaşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/22268)

95.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22269)

96.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan bir tutuklunun hastalığının durumuna ve tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22270)

97.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22271)

98.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Siirt E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yapılan tatbikata ilişkin yazılı soru önergesi (7/22272)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

99.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, kayıt dışı istihdama ilişkin yazılı soru önergesi (7/22273)

100.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de verilen istihdam artırıcı yatırım teşviklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22274)

101.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla sigortalı olarak çalışan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22275)

102.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, üniversite mezunlarının istihdam ve işsizlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22276)

103.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkındaki ceza yargılaması sonrasında iş güvenliği uzmanlığı yetkisi iptal edilen bir vatandaşın durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/22277)

104.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında iş kazaları nedeniyle hayatını kaybeden işçilere, işçi ölümlerinin sektörel dağılımına ve yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22278)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

105.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, imar barışı kapsamında yapılan başvurulara ve ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22281)

106.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde balık yetiştiriciliği yapan firmalara ve bölgedeki Akdeniz foklarını korumak ve gözlemlemek için Bakanlığın bir birimi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22282)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

107.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile yapılan düzenlemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22283)

108.-       Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, 2012 ve 2019 yılları arasında üretimi duran doğalgaz çevrim santrallerine ve bunların bankalara borçluluk durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22284)

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

109.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan okullara yaz okulları için yatırılan paraların iadesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22285)

 

İçişleri Bakanlığı

110.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesi vakalarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/22286)

111.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003 yılından itibaren Türkiye'ye sığınan mülteci çocuklara ve bu çocuklara yönelik uyum politikası oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22287)

112.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ateşli silahlarla işlenen suç verilerine ve ruhsatsız silah ticaretinin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22288)

113.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Üsküdar Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ve 2014 yılından bu yana Belediye hakkında yapılan incelemelerin sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22289)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

114.-       İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, senfoni orkestraları şef ve şef yardımcılığı atamalarında gerekli kriterlerin kaldırılmış olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22290)

115.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2019 yıllarında vakıf ve derneklere tahsis edilen Bakanlık taşınmazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22291)

116.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay Samandağ Turizm Bölgesi planlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22292)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

117.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on sekiz yılda ülke genelinde ve Niğde ilinde kapatılan köy okulu sayısına ve mevcut taşımalı eğitim verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22293)

118.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, OECD'nin yaptığı on beş yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren PISA testinin sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22294)

119.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de bulunan okul servisi sayısına ve bunların hangi firmalara ait olduklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22295)

120.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, bir özel eğitim kurumunda son on aydır öğretmen maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22296)

121.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Türkiye genelinde devlet okullarında kaç Suriyeli eğitimcinin görevlendirildiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22297)

 

Sağlık Bakanlığı

122.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de termal kaynakların sağlık turizmi açısından kullanımına ve ildeki aktif yaşlı bakım merkezi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22298)

123.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki hastanelerde eksik olduğu bildirilen tıbbi cihaz ve malzemelerin envanteri ile şehir hastanesinde olması planlanan birimlere ve çalışacak hekim sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22299)

124.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi'nin kapasitesinin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22300)

125.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında diş hekimliği bölümü mezunu ve diş hekimi istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22301)

126.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'da verilen sağlık hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22302)

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

127.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de Bakanlığın AR-GE, KOBİ ve yatırım desteklerinden son beş yılda yararlanan kuruluş sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22303)

128.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan serbest bölgelerin kapasitelerinin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22304)

129.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, milli teknoloji hamlesi kapsamında İzmir'de yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/22305)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

130.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, balıkçılık sektörünün sorunlarına ve Denizcilik Bakanlığı kurulması yönünde bir planın bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22307)

131.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın yeni bir yapılanma hazırlığında olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22308)

132.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2002-2019 yılları arasında İzmir'in Bergama, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yetiştirilen pamuktan elde edilen gelir miktarına ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22309)

133.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Su Ürünleri Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik çalışmalara ve balıkçılık sektörüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/22310)

134.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taklit ve tağşiş yapan firmaların ifşasına ve denetimlerinin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22311)

135.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gıda, ziraat ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin planlanan atama takvimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22312)

136.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, hazine adına kayıtlı taşınmazlarda yapılmak istenen zeytin ağaçlandırmasının planlama ve projelendirme işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22313)

137.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında tarım kredisi kullanan kişilere ve kullanılan kredi miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22314)

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

138.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir-Çanakkale otoyolu çalışmaları nedeniyle bozulan Aliağa ve Menemen köy yollarının yenilenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/22315)

139.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki organize sanayi bölgelerinin ulaşım imkanlarının artırılması çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/22316)

140.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Atatürk Havalimanı'nın sözleşme bitiş tarihinden önce kapatılması nedeniyle işletmeciye ödenecek tazminata ilişkin yazılı soru önergesi (7/22317)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 23 milletvekilinin, FETÖ yargılamalarında adaletsizlikler olduğu, FETÖ ile iltisaklı bazı iş adamlarının adalete uygun olmayan şekillerde tahliye edildiklerine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2309) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

2.- Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, Şırnak ve Cizre'de sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde hak ihlalleri gerçekleştiğine ilişkin iddiaların incelenerek bu konuda yürütülen soruşturmaların adil ve şeffaf yürütülmesinin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2310) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

3.- İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya ve 20 milletvekilinin, 19-22 Aralık 2000 döneminde gerçekleştirilen Hayata Dönüş Operasyonu'nun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2311) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

4.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Kanal İstanbul güzergahında Nisan 2011'den bugüne kadar yapılan mülkiyet değişikliklerinin incelenmesi, bu değişiklikler nedeniyle sağlanan maddi çıkarların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2312) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 21 milletvekilinin, Kanal İstanbul projesinin doğal çevreye, insan sağlığına etkilerini araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2313) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

6.- İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve 20 milletvekilinin, PTT'nin 2018-2019 yıllarında zarar etmesinin sebeplerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2314) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

7.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Kanal İstanbul projesinin doğal çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye etkilerini araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2315) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2019)

8.- Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ve 20 milletvekilinin, zırhlı araçların kullanımının yol açtığı sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2316) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2019)

9.- Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve 20 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2317) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2019)

10.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, KHK ile ihraç edilenlerin yaşadığı sorunların tespiti ve bu sorunların ortadan kalkması için çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2318) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2020)

11.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, zırhlı araçların kullanımının yol açtığı sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2319) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2020)

12.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 29 milletvekilinin, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda şaibe iddialarının araştırılması, bu soruna ilişkin siyasi sorumluların tespit edilmesi ve mağdur olan öğrencilerin sorunlarının giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2320) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 milletvekilinin, işsizliğin nedenlerinin ve yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2321) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

14.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 22 milletvekilinin, şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2322) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

15.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve 22 milletvekilinin, Kanal İstanbul projesinin oluşturabileceği olası sorunların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2323) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

16.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve 21 milletvekilinin, Ankara'daki imar rantından elde edilen gelirlerin FETÖ/PYD terör örgütlerinin finansmanında kullanılıp kullanılmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2324) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

17.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 30 milletvekilinin, Çin'de Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerine yönelik olumsuz uygulamaların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2325) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)

18.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda şaibe iddialarının araştırılması, bu soruna ilişkin siyasi sorumluların tespit edilmesi ve mağdur olan öğrencilerin sorunlarının giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2326) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2020)